Božja beseda za soboto, 15. avgusta 2015


Marijino vnebovzetje - dnevna maša

Marijino vnebovzetje - maša zvečer pred praznikom

»On pa je rekel: 'Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo.'« (Lk 11,28)

1. berilo

Skrinjo zaveze prenesejo v sveti šotor

Berilo iz 1. kroniške knjige (1 Krn 15,3-4.15-16;16,1-2)

Tiste dni je zbral David vse Izraelce v Jeruzalem, da bi spravil Gospodovo skrinjo na mesto, ki ga je zanjo pripravil. Tudi je zbral David Aronove sinove in levite. Potem so leviti dvignili Božjo skrinjo z nosilnima drogovoma na svoje rame, kakor je zapovedal Mojzes po Gospodovi besedi. Dalje je David ukazal poglavarjem levitov, naj postavijo svoje brate, pevce z glasbili, s harfami, citrami in cimbalami, da bi prepevali z veselim glasom. Prinesli so torej Božjo skrinjo in jo postavili sredi šotora, ki ga je David razpel zanjo; nato so darovali pred Bogom žgalne in mirovne daritve. Ko je David končal darovanje žgalnih in mirovnih daritev, je blagoslovil ljudstvo v Gospodovem imenu.

Psalm 132

Odpev: »Vzdigni se na kraj počitka.«

Ps 132,6-7.9-10.13-14

Slišali smo o njej v Efrati,
našli smo jo na Jaarskih poljanah.
Vstopimo v Božje bivališče,
priklonimo se pred podnožjem njegovih nog.
Odpev: »Vzdigni se na kraj počitka.«
Tvoji duhovniki naj oblečejo pravičnost,
tvoji sveti naj se glasno radujejo.
Zaradi Davida, svojega služabnika,
ne zavračaj obličja svojega maziljenca!
Odpev: »Vzdigni se na kraj počitka.«
Gospod je izbral Sion,
si ga zaželel kot svoj sedež:
»To je moje počivališče za vedno;
tu bom prebival, ker sem ga želel.«
Odpev: »Vzdigni se na kraj počitka.«

2. berilo

V Kristusu smo zmagali smrt

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,54-57)

Bratje in sestre, ko si bo to minljivo nadelo neminljivost in to umrljivo nadelo neumrljivost, takrat se bo izpolnila beseda, ki je pisana: »Použita je smrt v zmagi.« Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje želo? Želo smrti je greh, moč greha pa je postava. Hvala pa Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu

Evangelij

prim. Lk 8,15

Aleluja

Aleluja. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in ohranijo. Aleluja.

Jezus blagruje svojo mater

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,27-28)

Tisti čas, ko je Jezus govoril množicam, je neka žena iz množice povzdignila glas in mu rekla: »Blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile!« On pa je rekel: »Da, še bolj pa blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in ohranijo.«
Marijino vnebovzetje - dnevna maša

»Elizabeta je postala polna Svetega Duha.« (Lk 1,41)

1. berilo

Marija je polna Božje slave

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 11,19;12,1-6.10)

Tedaj se je odprlo Božje svetišče v nebesih in videla se je skrinja njegove zaveze. In prikazalo se je veliko znamenje na nebu: žena, obdana s soncem, in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz dvanajstih zvezd. Bila je noseča in je vpila v porodnih bolečinah in mukah. Še drugo znamenje se je prikazalo na nebu. Glej, bil je velik ognjenordeč zmaj, ki je imel sedem glav in deset rogov in na svojih glavah sedem kron; in njegov rep je potegnil s seboj tretjino nebesnih zvezd ter jih vrgel na zemljo. In zmaj se je ustopil pred ženo, ki je bila na porodu, da bi požrl njeno dete, ko bi porodila. In porodila je moško dete, ki naj bi paslo vse narode z železno palico; in vzeto je bilo njeno dete k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je ubežala v puščavo, kjer ima prostor, ki ji ga je Bog pripravil. In slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril: »Zdaj se je uresničilo odrešenje, moč in kraljevanje našega Boga in oblast njegovega Kristusa.«

Psalm 45

Odpev: »Kraljica stoji na tvoji desnici.«

Ps 45,10.11.12.16

Kraljevske hčere ti prihajajo naproti,
kraljica stoji na tvoji desnici,
okrašena z zlatom iz Ofira.
Odpev: »Kraljica stoji na tvoji desnici.«
Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho,
pozabi svoje ljudstvo
in hišo svojega očeta!
Odpev: »Kraljica stoji na tvoji desnici.«
Kralj si bo želel tvoje lepote,
on je tvoj gospod,
njemu se pokloni!
Odpev: »Kraljica stoji na tvoji desnici.«
Spremijo jih z veseljem,
z veseljem in radovanjem,
stopijo v kraljevo palačo.
Odpev: »Kraljica stoji na tvoji desnici.«

2. berilo

Marija je prva deležna neumrljivosti

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,20-26)

Bratje in sestre, Kristus je vstal od mrtvih, prvina njih, ki so zaspali, ker je namreč po človeku smrt in po človeku vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli. Toda vsak v svojem redu: kot prvi Kristus, potem, kateri bodo Kristusovi ob njegovem prihodu; nato bo konec, ko bo kraljevanje izročil Bogu in Očetu, potem ko bo izničil vsako poglavarstvo in sleherno oblast in moč. Kajti kraljevati mora, dokler ne položi vseh sovražnikov pred svoje noge. Kot zadnji sovražnik pa bo končana smrt, »kajti vse je podvrgel njegovim nogam.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Marija je vzeta v nebesa, veselijo se angeli. Aleluja.

Bog povišuje nizke

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,39-56)

Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu; in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je vzkliknila z močnim glasom: »Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa! In od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala; kajti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!«

Marija pa je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju. Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi. Kajti velike reči mi je storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja – kakor je govoril našim očetom – do Abrahama in njegovega roda na veke.« Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako tri mesece, potem se je vrnila na svoj dom.

Marijino vnebovzetje - dnevna maša (15. avgust)

Svetnik za vsak dan
Marijino vnebovzetje

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Marijino vnebovzetje - dnevna maša
(15.8.2015 ob 10h, dolžina: 11:17)

Br. Štefan Kožuh, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Marijino vnebovzetje - dnevna maša
(15.8.2015 ob 9h, dolžina: 6:29)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Marijino vnebovzetje - dnevna maša - Robert Hladnik - Dole pri Litiji
(15.8.2014 ob 10h, dolžina: 11:09)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Marijino vnebovzetje - dnevna maša
(15.8.2014 ob 10h, dolžina: 8:37)

Br. Matej Nastran, kapucin

Vse homilije »

Marijino vnebovzetje - dnevna maša
(15.8.2014 ob 9h, dolžina: 9:33)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Marijino vnebovzetje - dnevna maša - p. Marjan Čuden - Nova Štifta
(15.8.2013 ob 10h, dolžina: 11:56)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Marijino vnebovzetje - dnevna maša - Jožef Mikuž - Marijino Celje nad Kanalom ob Soči
(15.8.2011 ob 10h, dolžina: 9:17)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Marijino vnebovzetje - dnevna maša - Nadškof Franc Kramberger - Ptujska Gora
(15.8.2010 ob 10h, dolžina: 15:46)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Marijino vnebovzetje - dnevna maša - Škof Andrej Glavan - Zaplaz
(15.8.2009 ob 10h, dolžina: 13:04)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Komentar cerkvenih očetov

Sveti Beda častitljivi pravi: »Marijo vodi njena ponižnost v hribovito področje Judeje, da bi čestitala Elizabeti za Janezovo čudežno spočetje ter da bi stregla svoji starejši sorodnici med njenimi zadnjimi meseci nosečnosti.« Sv. Avguštin pravi: »To, da je Janez poskočil v maternici, je čudežno znamenje vere.« Maksim Torinski to misel nadaljuje: »Že v maternici je Janez zaznal Kristusov prihod in je prerokoval kot Mesijev predhodnik.« Efrem Sirski to slikovito opiše: »Navzočnost Mesija v mesu, ki ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

15. avgusta obhaja Cerkev najpomembnejši Marijin praznik v liturgičnem letu: Marijino Vnebovzetje. »Na koncu svojega zemeljskega življenja, je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa, torej v slavo večnega življenja, v polno in popolno občestvo z Bogom. Častitljivi papež Pij XII. je 1. novembra 1950 slovesno razglasil to dogmo. Želim prebrati, čeprav je malo zapletena, formulacijo dogme: 'Na ta način je vzvišena Božja Mati, nedoumljivo združena z Jezusom Kristusom od vekomaj z eno samo odločitvijo vnaprejšnje izvolitve, Brezmadežna ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.