Božja beseda za petek, 11. junija 2021

Srce Jezusovo (petek po drugi nedelji po Binkoštih), slovesni praznik (leto B)

»Ampak mu je eden izmed vojakov s sulico prebodel stran in takoj sta pritekli kri in voda« (Jn 19,34)

1. berilo

Moje srce se obrača k Tebi

Berilo iz knjige preroka Ozeja (Oz 11,1.3-4.8-9)

To govorí Gospod: »Ko je bil Izrael mlad, sem ga ljubil, iz Egipta sem poklical svojega sina. Jaz sam sem Efrájima učil hoditi, jemal sem jih v naročje, pa niso spoznali, da skrbim zanje. Pritegoval sem jih s človeškimi vezmi, z vrvicami ljubezni, bil sem jim kakor tisti, ki si vzdigujejo otroka k licu, počasi sem mu dajal jesti. Kako bi te mogel dati drugemu, Efrájim, kako bi te mogel izročiti drugemu, Izrael! Kako bi te mogel dati kakor Admo, te izročiti kakor Cebojím! Moje srce se obrača v meni, moje sočutje prekipeva. Ne bom storil po svoji srditi jezi, ne bom pahnil Efrájima v pogubo, kajti Bog sem in ne človek, Sveti sem v tvoji sredi in ne prihajam z zastrahovanjem.«

Spev z odpevom

Odpev: »Zajemíte vodo iz studencev odrešenja.«

Iz 12,2-3.4.5-6

Glej, Bog je moja rešitev,
ne bojim se, saj vanj zaupam.
Gospod Bog je moja moč in moja pesem,
v njem je moja rešitev.
Odpev: »Zajemíte vodo iz studencev odrešenja.«
Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja.
Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite,
oznanjajte med narodi njegova dela,
razglašajte, da je njegovo ime vzvišeno.
Odpev: »Zajemíte vodo iz studencev odrešenja.«
Pojte Gospodu, ker je stóril velika dela,
naj jih razglašajo po vsej zemlji.
Vzklikajte in vriskajte, sionski prebivalci,
velik je med vami Izraelov Sveti.
Odpev: »Zajemíte vodo iz studencev odrešenja.«

2. berilo

Spoznati vse presegajočo Kristusovo ljubezen

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 3,8-12.14-19)

Bratje in sestre, meni, najmanjšemu izmed vseh svetih, je bila dana milost, da oznanjam poganom nedoumljivo Kristusovo bogastvo, da vse razsvetlim glede skrivnostnega načrta, ki je bil od vekov skrit v Bogu, stvarniku vsega. Tako naj bi se zdaj po Cerkvi oznanila vladarstvom in oblastem v nebesih mnogovrstna Božja modrost, in sicer po večnem načrtu, ki ga je Bog izpeljal v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. V njem imamo srčnost in dostop v popolnem zaupanju po veri vanj. Zato upogibam svoja kolena pred Očetom, po katerem se imenuje vsakršno očetovstvo v nebesih in na zemlji, naj vam dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega vsakršno spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti.

Evangelij

Mt 11,29ab

Aleluja

Aleluja. Vzemite nase moj jarem, govorí Gospod, in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen. Aleluja.

Prebodel mu je stran in pritekla je kri in voda

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 19,31-37)

Ker je bil tisti dan dan pripravljanja na praznik in zato, da telesa čez soboto ne bi ostala na križu – kajti tisto soboto je bil velik praznik – so Judje prosili Pilata, naj bi jim strli noge in jih sneli. Prišli so torej vojaki in strli noge prvemu in drugemu, ki sta bila križana z Jezusom. Ko so prišli do Jezusa in videli, da je že mrtev, mu niso strli nog, ampak mu je eden izmed vojakov s sulico prebodel stran in takoj je pritekla kri in voda. Tisti, ki je videl, je pričeval in njegovo pričevanje je resnično. On ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali. To se je namreč zgodilo, da se je izpolnilo Pismo: ›Nobena izmed njegovih kosti se ne bo zlomila.‹ In spet drugo Pismo pravi: ›Gledali bodo vanj, ki so ga prebodli.‹

Srce Jezusovo (petek po drugi nedelji po Binkoštih)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Barnaba

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Gregor iz Nareka, pred kratkim razglašen za cerkvenega učitelja ob tem odlomku takole moli: »Ti nisi zasadil mečev in sulic vojakov v njihovo lastno drobovje, Ti, ki si obsodil kačo, da se po trebuhu plazi čisto po tleh, da bi razbolene kosti mojega telesa ohranil kot zaklad in jih naredil vredne nesmrtnega vstajenja.« ...

Ti, ki si v čistem Bitju in nenehnem poveličevanju
s tvojo milino, usmiljenjem in Ljubeznijo do ljudi,
Kronan, blagoslovljen – in kraljuješ!
Da, glede vsega, za vse, v vsem, si ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

V antifoni k Marijini hvalnici (Magnificat) na praznik Srca Jezusovega molimo:'Gospod nas je sprejel v svoje naročje in v svoje srce – Suscepit nos Dominus in sinum et cor suum'. V Stari zavezi se 26-krat omenja Božje srce, ki je središče njegove volje; človeka sodi Božje srce. Zaradi žalosti, ki jo je njegovo srce doživelo ob grehih človeka, je Bog sklenil poslati vesoljni potop, nato pa ga je ganila človekova slabost in mu je odpustil. Pozneje je v nekem starozaveznem ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.