Božja beseda za četrtek, 10. junija 2021

Četrtek 10. tedna med letom (leto I)

»Pojdi, da se poprej spraviš s svojim bratom, in potem pridi in daruj svoj dar« (Mt 5,24b).

Berilo

Bog razsvetljuje naše spoznanje

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 3,15-4,1.3-6)

Bratje, do danes leži zagrinjalo na srcu Izraelovih sinov, kadar se bere Mojzesova postava. Ko pa se spreobrne h Gospodu, se zagrinjalo odvzame. Gospod je Duh; kjer pa je Gospodov Duh, tam je svoboda. Mi vsi pa z odgrnjenim obrazom kakor v ogledalu gledamo Gospodovo slavo in se tako v isto podobo spreminjamo iz sijaja v sijaj, kakor po Gospodovem Duhu. Ker imamo torej po usmiljenju, ki smo ga dosegli, tako službo, ne omagujemo.

Če je pa naš evangelij res zakrit, je zakrit tistim, ki so na poti pogube, nevernikom, katerim je bog tega sveta zaslepil misli, da bi jim ne zasvetila luč evangelija o veličastvu Kristusa, ki je božja podoba. Ne oznanjamo namreč sebe, ampak Jezusa Kristusa kot Gospoda, sebe pa kot vaše služabnike zaradi Jezusa. Bog, ki je rekel: Iz teme naj zasveti luč, je zasvetil tudi v naših srcih, da bi se svetilo spoznanje božjega veličastva na obrazu Jezusa Kristusa.

Psalm 85

Odpev: »Božje slave bo polna vsa zemlja.«

Ps 85,9-13

Poslušam, kaj govori Gospod Bog:
Zares, o miru govori svojemu ljudstvu.
Blizu je rešitev tem, ki se ga bojijo
in slava bo prebivala v naši deželi.
Odpev: »Božje slave bo polna vsa zemlja.«
Usmiljenje in zvestoba se bosta srečala,
pravičnost in mir se poljubila;
zvestoba bo pognala iz zemlje,
pravičnost se sklonila z nebes.
Odpev: »Božje slave bo polna vsa zemlja.«
Gospod bo dal blagoslov
in naša dežela bo obrodila svoj sad.
Pravičnost bo hodila pred njim
in zveličanje po sledi njegovih korakov.
Odpev: »Božje slave bo polna vsa zemlja.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Danes ne zapirajte svojih src, ampak poslušajte Božji glas. Aleluja.

Nič slabega v srcu zoper brata

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,20-26)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ako vaša pravičnost ne bo obilnejša ko pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo. Slišali ste, da je bilo rečeno starim: ›Ne ubijaj; kdor pa koga ubije, pride pred sodbo.‹ Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da pride pred sodbo; in kdor reče svojemu bratu ›tepec‹, zasluži, da pride pred veliki zbor; kdor pa reče ›norec‹, zasluži, da pride v peklenski ogenj.

Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, spusti svoj dar tam pred oltarjem in pojdi, da se poprej spraviš s svojim bratom, in potem pridi in daruj svoj dar. Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti: da te nasprotnik ne izroči sodniku in sodnik biriču, ki bi te vrgel v ječo. Resnično, povem ti: Ne prideš od tam, dokler ne plačaš zadnjega novčiča.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Edvard Janez Marija Poppe

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Izrael se je zavedal svoje izvolitve. Kljub temu je skozi stoletja nihal med zvestobo in odpadom. Zaradi ozkega pogleda na izvolitev potem mnogi niso priznali Jezusa za Mesija. Zavrgli so ga in si nadeli zagrinjalo, ki bo odgrnjeno šele, ko ga bodo sprejeli v veri. Trudil se bom živeti vero kot veselje, da me je Gospod izvolil in mi dal svojega Duha. Gospod, hvala, ker misliš name in želiš, da bi bil zares svoboden.

Evangelij

Jezus dopolnjuje postavo in preroke z novo pravičnostjo, ki je brezpogojna razpoložljivost njegovi besedi. V njej se razkriva Oče, ki ljubi brez razlike vse ljudi. Jezus me vabi, da bi očistil srce vsake hudobije ter se odprl odpuščanju in spravi. Gospod, hvala za tvojo novo pravičnost, ki je trdno zagotovilo bratskih odnosov v vseh okoliščinah.

Primož Krečič