Božja beseda za torek, 9. junija 2015

Torek 10. tedna med letom (leto I)

»Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta.« (Mt 5,16)

Berilo

Jezus popolnoma spolni Očetovo voljo

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 1,18-22)

Bratje, Bog je zvest; naš govor do vas ni »da« in »ne« hkrati. Kajti Božji Sin, Jezus Kristus, ki smo ga med vami oznanili jaz in Silvan in Timotej, ni bil hkrati »da« in »ne«, marveč je večno »da«. Kolikor je namreč Božjih obljub, so v njem »da«; zato tudi po njem rečemo »amen«, naš »da« v slavo Bogu. On, ki nas in vas potrjuje za Kristusa in nas je mazilil, je Bog, ki nam je tudi vtisnil pečat in v naša srca dal poroštvo Duha.

Psalm 119

Odpev: »Gospod, dobrotljivo poglej na nas.«

Ps 119,129.130.131.132.133.135

Čudovite so tvoje odredbe,
zato jih moja duša spolnjuje.
Tvoje besede razsvetljujejo
in učijo neizkušene.
Odpev: »Gospod, dobrotljivo poglej na nas.«
Svoja usta odpiram in vdihavam,
ko hrepenim po tvojih ukazih.
Obrni se k meni in se me usmili,
kakor ravnaš s tistimi, ki te ljubijo.
Odpev: »Gospod, dobrotljivo poglej na nas.«
Vodi moje korake po svojih potih,
naj ne gospoduje v meni nobena hudobija.
Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom,
nauči me svojih zakonov!
Odpev: »Gospod, dobrotljivo poglej na nas.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, úči me svojo pot, vôdi me po ravni stezi. Aleluja.

Kristjani luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Vi ste sol zemlje; če se pa sol spridi, s čim se bo solila? Ni za nič drugega več, kakor da se proč vrže in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Ne more se skriti mesto, ki stoji na gori. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, marveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Primož in Felicijan

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel govori ljudem iz Korinta o Bogu, ki nikoli ne zataji in se je nanj vedno mogoče zanesti. To so doživeli očetje v starozavezni zgodovini, vrhunec te zvestobe pa je Kristus, učlovečeni Božji Sin na svetu. Kakor je Bog vedno zvest do mene, bom tudi sam v ljubezni zvesto uresničeval njegovo voljo. Gospod, tvoja moč je tako očitna. Daj mi moči, da bom s svojim življenjem pričeval zate in za tvojo zvesto ljubezen.

Evangelij

Učenec je sol in luč v svojem okolju. Toda sol lahko izgubi svojo slanost in tudi učenec more postati neprepričljiv, če se prilagodi svetu. V vsem se bom trudil pričevati za svojo vero in dajati okolju prijeten okus Jezusove ljubezni. Gospod, pomagaj mi vztrajati v predanosti in zvestobi tebi. Naj moja dejanja in besede odsevajo gotovost tvoje bližine in Očetove naklonjenosti.

Primož Krečič