HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za nedeljo, 9. junija 2013

Svetnik za vsak dan
Sv. Primož in Felicijan


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

10. nedelja med letom (leto C)

»Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel: 'Ne jokaj!'« (Lk 7,13)

10. nedelja med letom - Blaž Gregorc - Vrhnika
(9.6.2013 ob 10h, dolžina: 5:55)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

10. nedelja med letom - Nadškof Franc Kramberger - Prepolje
(6.6.2010 ob 10h, dolžina: 13:23)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli Benedikta XVI.

»Tukaj v otroški bolnišnici 'Giannina Gaslini' v Genovi zdravijo otroke. Kako ne bi tukaj pomislili na posebno ljubezen, ki jo je imel Jezus do otrok. Hoče, da so ob njem. Apostolom jih je predstavil kot zgled preproste ter velikodušne vere in nedolžnosti, ki ga morajo posnemati. S trdimi besedami je tudi opozarjal, da otrok ne bi zaničevali ali celo pohujšali. Jezusa je nadalje ganila vdova iz Naina, mama, ki je izgubila sina, sina edinca. Sveti evangelist Luka piše, da jo ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Ciril Aleksandrijski pravi: »Luka je povezal vstajenje s predhodno ozdravitvijo (stotnikovega služabnika), da bi pokazal, kako je vstajenje od mrtvih čudež, ki kaže na Jezusa kot dopolnitelja preroškega upanja Stare zaveze ter da se je z njim začelo mesijansko obdobje.« Sv. Gregor iz Nise to bolj podrobno pojasni: »Gospod, ne samo obljublja, da bodo mrtvi vstali, ampak dejansko po celi vrsti čudežnih ozdravitev prinese vstajenje, ki bo doseglo višek v njegovem vstajenju.« Sv. Efrem Sirski pravi: ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Bog na Elijevo molitev oživi dečka

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 17,17-24)

17 Pripetilo pa se je nato, da je zbolel sin tiste žene, hišne gospodinje, in njegova bolezen se je tako poslabšala, da že ni več dihal. 18 Rekla je torej Eliju: »Kaj imam s teboj, mož božji? Ali si prišel k meni, da pokličeš v spomin mojo krivdo in mi usmrtiš sina!« 19 Odgovoril ji je: »Daj mi svojega sina!« In vzel ji ga je iz naročja, ga nesel v gornjo izbo, kjer je stanoval, ter ga položil na svojo posteljo. 20 Potem je klical h Gospodu: »Gospod, moj Bog, ali si res vdovi, pri kateri gostujem, storil to hudo in ji usmrtil sina?« 21 In zleknil se je trikrat čez dečka ter klical h Gospodu: »Gospod, moj Bog, prosim, naj se vrne duša tega dečka zopet vanj!« 22 In Gospod je uslišal Elijev glas. Dečkova duša se je vrnila vanj in je oživel. 23 Elija pa je vzel dečka, ga prinesel iz gornje izbe v hišo in ga dal njegovi materi. In Elija je rekel: »Glej, tvoj sin živi!« 24 Žena je pa rekla Eliju: »Zdaj vem, da si mož božji in da je Gospodova beseda v tvojih ustih resnična.«

Psalm 30

Odpev: »Gospod, slavil te bom, ker si me rešil.«

Ps 30,2.4.5-6.11-13

Gospod, slavil te bom, ker si me rešil
in nisi pustil, da bi se moji sovražniki veselili nad mano.
Gospod, iz podzemlja si potegnil mojo dušo,
ožívil si me, zato se nisem z drugimi pogreznil v jamo.
Odpev
Pojte Gospodu, njegovi zvesti, slavite spomin njegove svetosti!
Zakaj njegova jeza traja le trenutek,
njegova dobrohotnost vse življenje;
zvečer se naseli jókanje, proti jutru pa pride vriskanje.
Odpev
Poslušaj, Gospod, izkaži mi milost,
Gospod, pomočnik mi bodi!
Moje žalovanje si mi spreménil v rajanje.
Gospod, moj Bog, na veke te bom hvalil.
Odpev

2. berilo

Bog je izbral Pavla za apostola

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 1,11-19)

11 Kajti opozarjam vas, bratje, da evangelij, ki sem ga jaz oznanil, ni človeški. 12 Zakaj jaz ga tudi nisem prejel in se ga nisem naučil od človeka, marveč po razodetju Jezusa Kristusa. 13 Slišali ste namreč, kako sem se nekdaj vedel v judovstvu: da sem čez mero preganjal božjo Cerkev in jo zatiral, 14 in napredoval sem v judovstvu bolj kakor mnogi vrstniki v mojem rodu ter prav posebno gorel za svoja očetna izročila. 15 Ko pa je Bog, ki me je bil odločil že od rojstva in me poklical po svoji milosti, 16 sklenil v meni razodeti svojega Sina, da ga oznanjam med pogani, se nisem posvetoval z mesom in krvjo, 17 tudi nisem šel v Jeruzalem k njim, ki so bili apostoli pred menoj, ampak sem takoj odšel v Arabijo, potem pa sem se zopet vrnil v Damask. 18 Tri leta zatem sem šel v Jeruzalem obiskat Petra in sem ostal pri njem petnajst dni; 19 drugega apostola pa nisem videl nobenega razen Jakoba, Gospodovega brata.

Evangelij

Lk 7,16

Aleluja

Aleluja. Velik prerok je vstal med nami. Bog je obiskal svoje ljudstvo. Aleluja.

Jezus oživi mladeniča iz Naima

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 7,11-17)

Tisti čas je šel Jezus v mesto Naim; z njim so šli njegovi učenci in mnogo ljudstva. Ko se je približal mestnim vratom, glej, so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova; in z njo je bilo mnogo ljudi iz mesta. Ko jo je Jezus videl, se mu je v srce zasmilila in ji je rekel: »Ne jokaj!« In pristopil je ter se dotaknil nosil – nosilci pa so obstali – in je rekel: »Mladenič, rečem ti: Vstani!« Mrtvi je sédel in začel govoriti; in dal ga je njegovi materi.

Strah je obšel vse in hvalili so Boga ter govorili: »Velik prerok je vstal med nami,« in »Bog je obiskal svoje ljudstvo.« Ta glas o njem se je razširil po vsej Judeji in po vsej okolici.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020