Božja beseda za četrtek, 9. februarja 2023

Četrtek 5. tedna med letom (leto I)

Ona pa je odgovorila: »Gospod, tudi psički pod mizo jedo od drobtinic otrok« (Mr 7,28).

Berilo

Bog združuje moža in ženo

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 2,18-25)

Tedaj je rekel Gospod Bog: »Ni dobro človeku samemu biti; naredim naj mu pomočnico, njemu primerno.« Gospod Bog je torej naredil iz zemlje vse živali polja in vse ptice neba in jih privedel Adamu, da bi videl, kako jih bo imenoval, in da bi vsakršno živo bitje imelo tisto ime, ki bi mu ga dal Adam. In Adam je dal imena vsej živini in vsem pticam neba in vsem živalim polja; a za Adama se ni našla pomočnica, njemu primerna.

Nato je poslal Gospod Bog Adamu trdno spanje; in ko je zaspal, je vzel eno izmed njegovih reber ter napolnil z mesom njegovo mesto. In Gospod Bog je naredil iz rebra, ki ga je vzel Adamu, ženo ter jo privedel k Adamu. Tedaj je rekel Adam: »To je zdaj kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa; ta se bo imenovala možinja; kajti iz moža je vzeta. Zaradi tega bo zapustil mož očeta in mater in se držal svoje žene in bosta eno telo.« Bila sta pa naga oba, Adam in njegova žena, a ju ni bilo sram.

Psalm 128

Odpev: »Blagor vsem, ki se bojé Gospoda.«

Ps 128,1-2.3.4-5

Blagor vsem, ki se boje Gospoda
in hodijo po njegovih potih!
Zakaj sad truda svojih rok boš užival,
srečen boš in dobro ti bo.
Odpev: »Blagor vsem, ki se bojé Gospoda.«
Tvoja žena bo v tvoji hiši
kakor rodovitna trta,
tvoji otroci okrog tvoje mize
kakor oljčne mladike.
Odpev: »Blagor vsem, ki se bojé Gospoda.«
Blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda.
Blagoslovi naj te Gospod s Siona,
da boš gledal srečo Jeruzalema
vse dni svojega življenja.
Odpev: »Blagor vsem, ki se bojé Gospoda.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Govôri, Gospod, tvoj hlapec posluša; besede večnega življenja imaš. Aleluja.

Vera kananejske matere

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 7,24-30)

Tisti čas je Jezus vstal in odšel v pokrajino Tira in Sidona. Stopil je v neko hišo in želel, da bi nihče ne zvedel, pa ni mogel ostati prikrit; kajti hitro je slišala o njem žena, katere hčerka je imela hudega duha, in je prišla ter mu padla pred noge. Žena pa je bila Grkinja, po rodu Sirofeničanka. Prosila ga je, da bi izgnal hudega duha iz njene hčere. On pa ji je rekel: »Daj, da se nasitijo najprej otroci; ne gre, da bi kruh vzeli otrokom in ga vrgli psom.« Ona pa je odgovorila: »Gospod, tudi psički pod mizo jedo od drobtinic otrok.« Tedaj ji je rekel: »Zaradi te besede pojdi; hudi duh je šel iz tvoje hčere.« Vrnila se je domov in našla deklico ležečo na postelji, hudi duh je odšel iz nje.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Apolonija

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V Božji zamisli imata moški in ženska enako dostojanstvo, le da svoje poslanstvo uresničujeta različno. Notranja sila ju vleče, da rasteta v duhovni, čustveni in telesni edinosti. Veselil se bom različnosti Božjih darov in se trudil, da bi prehajali v podarjajočo se ljubezen. Gospod, hvala, ker si še poglobil to edinost in pokazal, da vse ljubezni izhajajo iz tebe.

Evangelij

Jezus gre v poganske kraje. V hišo pride žena, ki ima obsedenega otroka, in ga na vso moč prosi za rešitev. Jezusov odgovor se najprej sliši trd, a jo dobrohotno usliši, ko vidi njeno živo vero. Zaupanje poganske žene me spodbuja k veri, ki ne bo klonila ob hudih težavah. Gospod, pomnoži mi vero, kajti marsikdaj premalo zaupam v moč tvojega usmiljenja.

Primož Krečič