HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 9. februarja 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Apolonija


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (5. nedelja med letom) - Franc Kadunc - Ovsiše
(8.2.2015 ob 10h, dolžina: 11:32)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

5. nedelja med letom
(8.2.2015 ob 9h, dolžina: 5:30)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

5. nedelja med letom - Alojz Vicman - Nova Cerkev pri Vojiku
(5.2.2012 ob 10h, dolžina: 9:28)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Torek 5. tedna med letom (leto I)

»To ljudstvo me časti z ustnicami, a njih srce je daleč od mene.« (Mr 7,6b)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. Naročil mu je, naj bo gospodar nad vsem, da bo rodoviten in napolnil zemljo. S tem je pokazal svojo pomoč in človeku dal veljavo, da ga želi imeti za sodelavca in prijatelja. Poživil bom zavest izvolitve, da sem dragocen v Božjih očeh in zato tudi odgovoren. Gospod, hvala za blagoslov, s katerim bediš nad mano in nad človeštvom.

Evangelij

Med Jezusom in farizeji ter pismouki se razvname vroč pogovor o obrednem umivanju. Jezus jim pove, da so hinavci, ko z zahtevami tradicije, ki jih nalagajo ljudem, zakrivajo Božjo zapoved. Vedno znova bom poglabljal zavest, da je Božja zapoved ljubezni nad vsemi navadami in izročili. Gospod, naj ne slavim Očeta le z besedami, ampak tudi z dejavno ljubeznijo.

Primož Krečič

Berilo

Bog ustvari človeka po svoji podobi

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 1,20-2,4)

Bog je rekel: »Naj mrgolijo v vodah živa bitja in ptice naj letajo nad zemljo pod nebesnim oblokom.« Bog je ustvaril velike morske živali in vsa živa gibajoča se bitja, ki mrgolijo v vodah, po njih vrstah, in vse krilate ptice po njih vrstah. Bog je videl, da je dobro. Bog jih je blagoslovil z besedami: »Plodite se in množite ter napolnite vode po morjih in ptice naj se množijo po zemlji.« Bil je večer in bilo je jutro, peti dan.

Bog je rekel: »Zemlja naj rodi živa bitja po njih vrstah, živino, laznino in zveri zemlje po njih vrstah.« Zgodilo se je tako. Bog je naredil zveri zemlje po njih vrstah, živino po njenih vrstah in vso laznino zemlje po njih vrstah. Bog je videl, da je dobro.

Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi in sličnosti; naj gospoduje ribam morja in pticam neba, živini in vsem zverem zemlje in vsej laznini, ki lazi na zemlji!« Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in jima rekel: »Plodita se in množita ter napolnita zemljo; podvrzita si jo in gospodujta ribam morja in pticam neba in vsem živim bitjem, ki se gibljejo na zemlji!«

Bog je rekel: »Glejta, dal sem vama vse bilje s semenom na vsej zemlji in drevje, na katerem je sad s semenom: naj vama bo v živež; vse zeleno zelišče pa v živež vsem zverem zemlje in vsem pticam neba in vsemu, kar se giblje na zemlji in ima življenje v sebi.« Zgodilo se je tako. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je prav dobro. Bil je večer in bilo je jutro, šesti dan.

Tako sta bila dovršena nebo in zemlja in vsa njuna vojska. Bog je končal sedmi dan svoje delo, ki ga je naredil; sedmi dan pa počival po vsem svojem delu, ki ga je naredil. Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, ker je ta dan počival po vsem svojem delu, ki ga je ustvaril in naredil. To je nastanek neba in zemlje.

Psalm 8

Odpev: »Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji.«

Ps 8,4-5.6-7.8-9

Kadar gledam tvoje nebo,
mesec in zvezde, ki si jih naredil:
Kaj je človek, da se ga spominjaš,
ali sin človekov, da skrbiš zanj?
Odpev: »Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji.«
In vendar, naredil si ga le malo nižjega od angelov,
s slavo in častjo si ga ovenčal;
dal si mu oblast nad deli svojih rok,
in vse si podvrgel njegovim nogam.
Odpev: »Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji.«
Drobnico in vso goved,
in tudi poljske živali,
ptice pod nebom in ribe v morju,
vse, kar hodi po morskih stezah.
Odpev: »Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Govôri, Gospod, tvoj hlapec posluša; besede večnega življenja imaš. Aleluja.

Božje zapovedi so nad človeškimi

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 7,1-13)

Tisti čas so se pri Jezusu zbrali farizeji in nekateri pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema. Videli so, da nekateri izmed njegovih učencev jedo kar z nečistimi, to se pravi neumitimi rokami. Farizeji namreč in sploh Judje ne jedo, če si prej skrbno ne umijejo rok, ker se držijo izročila starih; tudi ko pridejo s trga, ne jedo, ako se ne umijejo. Še mnogo drugih stvari je, ki jih držijo po izročilu: umivanje čaš in vrčev in bakrenih kotlov.

Vprašali so ga torej farizeji in pismouki: »Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu starih, ampak jedo kar z nečistimi rokami?« In rekel jim je: »Prav je prerokoval Izaija o vas hinavcih, kakor je pisano: ›To ljudstvo me časti z ustnicami, a njih srce je daleč od mene: toda njih češčenje je prazno, ker učijo človeške nauke in zapovedi.‹ Zametujete Božjo zapoved in se držite človeškega izročila.«

Govoril jim je dalje: »Lepo zametate Božjo zapoved, da se držite svojega izročila! Mojzes je namreč rekel: ›Spoštuj očeta in mater‹ in ›Kdor kolne očeta ali mater, naj umrje‹. Vi pa pravite: ›Če kdo reče očetu ali materi: Vse, kar bi ti od mojega bilo v prid, razglašam za korban,‹ to je dar, mu poslej več ne pustite, da bi kaj storil za očeta ali mater; tako razveljavljate Božjo besedo s svojim izročilom, ki ste ga uvedli. In še mnogo podobnega temu delate.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021