Božja beseda za nedeljo, 9. novembra 2008


32. nedelja med letom

Posvetitev lateranske bazilike, praznik, zahvalna nedelja

»Jezus jim je odgovoril in rekel: 'Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.'« (Jn 2,19)

1. berilo

Kamor koli bo prišla reka, bo vse oživelo

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 47,1-2.8-9.12)

Tisti čas me je vodil [mož, ki je bil videti kakor iz brona,] k tempeljskemu vhodu. In glej: izpod tempeljskega praga je privrela voda, proti vzhodu, ker je bilo tempeljsko pročelje na vzhodni strani. Voda je tekla od spodaj, od desne strani templja, južno od oltarja. Nato me je peljal ven skozi severna vrata; zunaj sva zavila k zunanjim vratom, ki so gledala proti vzhodu. In glej: voda je pritekala od desne strani.

Tedaj mi je rekel: »Ta voda teče v vzhodno okrožje in odteka v Arábo. Ko se izlije v morje, v okužene vode morja, postane voda spet zdrava. Vsa živa bitja, ki tam mrgolijo, bodo oživela, kamor koli bo prišla reka; rib bo silno veliko. Ko bo ta voda prišla tja, bo ta postala zdrava, in kamor koli bo prišla reka, bo vse oživelo. Ob reki bo na obeh bregovih rastlo vsakovrstno sadno drevje. Njegovo listje ne bo ovenelo in sadja mu ne bo zmanjkalo. Vsak mesec bo rodilo nov sad, kajti voda, ki ga napaja, teče iz svetišča. Njegov sad bo za jed in njegovo listje za zdravilo.«

Psalm 46

Odpev: »Gospod, ozdravi mojo dušo.«

Ps 46,2-3.5-6.8-9

Bog nam je zavetje in moč,
kot pomočnik v stiskah se je dobro izkazal.
Zato se ne bojimo, četudi se zemlja spremeni,
se gore prevale v sredino morja.
Odpev: »Gospod, ozdravi mojo dušo.«
Reka s potoki razveseljuje Božje mesto,
ki je presveti šotor Najvišjega.
Bog je v njegovi sredi, ne bo se majalo;
Bog mu bo pomagal ob prvem svitu.
Odpev: »Gospod, ozdravi mojo dušo.«
Z nami je Gospod nad vojskami,
naše zavetje je Bog Jakobov.
Pridite, poglejte Gospodova dela,
Kakšne čudovite reči je naredil na zemlji.
Odpev: »Gospod, ozdravi mojo dušo.«

2. berilo

Vi ste Božja zgradba

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 3,9-13.16-17)

Bratje in sestre, vi ste Božja zgradba. Po Božji milosti, ki mi je bila dana, sem kot moder stavbenik položil temelj, drug pa nanj zida; vsak pa naj gleda, kako zida. Kajti drugega temelja nihče ne more položiti razen tega, ki je položen, in ta je Jezus Kristus. Če pa kdo na ta temelj zida zlato, srebro, drage kamne, les, seno, slamo – vsakega delo bo postalo očitno. Kajti dan bo to odkril, ker se bo razodel v ognju; in kakšno je delo vsakega, bo ogenj preizkusil. Ali ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas? Če kdo podira Božji tempelj, njega bo Bog končal. Kajti Božji tempelj je svet, in taki ste vi.

Evangelij

2 Krn 7,16

Aleluja

Aleluja. To hišo sem izbral in posvetil, da bo tam na veke moje ime; moje oči in moje srce bodo tam vse dni. Aleluja.

Jezus govori o templju svojega telesa

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 2,13-22)

Blizu je bila judovska velika noč in Jezus se je napotil v Jeruzalem. Našel je v templju prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce, ki so tam sedeli. Naredil je iz vrvi bič in vse izgnal iz templja, ovce in vole; menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov pa je rekel: »Spravite to proč, iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« In spomnili so se njegovi učenci, da je pisano: »Gorečnost za tvojo hišo me razjeda.« Tedaj so se oglasili Judje in mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati?« Jezus jim je odgovoril: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« Judje so torej rekli: »Šestinštirideset let se je zidal ta tempelj in ti ga boš v treh dneh postavil?« On pa je govoril o templju svojega telesa. Ko je torej vstal od mrtvih, so se spomnili učenci, da je o tem govoril, in verovali so Pismu in besedi, ki jo je bil povedal Jezus.
32. nedelja med letom, praznik (leto A), zahvalna nedelja

»Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje« (Mt 25,4).

1. berilo

Kdor išče modrost, jo tudi najde

Berilo iz knjige modrosti (Mdr 6,12-16)

Blesteča in neugasljiva je modrost, z lahkoto se da spoznati tistim, ki jo ljubijo, najti tistim, ki jo iščejo; vnaprej se da spoznati takim, ki po njej hrepenijo. Kdor se bo k njej zgodaj odpravil, se ne bo utrudil, ker bo odkril, da sedi pri njegovih vratih. Če se kdo zanjo navduši, doseže popolno preudarnost, kdor bo zaradi nje bedel, bo kmalu brez skrbi. Kajti sama hodi okoli in išče take, ki so je vredni, dobrohotno se jim prikaže na njihovih potih in pri vsaki misli jim pride naproti.

Psalm 63

Odpev: »Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.«

Ps 63,2.3-4.5-6.7-8

O Bog, moj Bog, željno te iščem,
mojo dušo žeja po tebi;
moje telo koprni po tebi
kakor suha in izčrpana zemlja po vodi.
Odpev: »Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.«
Vate sem se zamaknil v svetišču,
da bi uzrl tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja dobrota je boljša kakor življenje,
moje ustnice te smejo slaviti.
Odpev: »Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.«
Zato te bom slavil v svojem življenju,
v tvojem imenu bom dvigal svoje roke.
Kakor z najboljšimi jedili se bo nasičevala moja duša,
v veselju te bodo hvalila moja usta.
Odpev: »Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.«
Spominjal se te bom na svojem ležišču,
v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi;
kajti ti si mi pomagal,
v senci tvojih peruti se radujem.
Odpev: »Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.«

2. berilo

Vsi bomo deležni vstajenja

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (1 Tes 4,13-18)

Nočemo, bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o tem, kako je s tistimi, ki so zaspali, tako da se ne boste vdajali žalosti kakor drugi, ki nimajo upanja. Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali v Jezusu, privedel skupaj z njim. Oprti na Gospodovo besedo vam rečemo tole: mi, ki še živimo in bomo ostali do Gospodovega prihoda, nikakor ne bomo prehiteli zaspalih. Kajti sam Gospod bo ob povelju, ob nadangelskem glasu in ob božji trobenti stopil z neba. Najprej bodo vstali tisti, ki so umrli v Kristusu. Potem pa bomo mi, ki živímo in bomo ostali, skupaj z njimi odnesěni na oblakih v nebo, naproti Gospodu: tako bomo zmeraj z Gospodom. S temi besedami se torej tolažite med seboj.

Evangelij

Mt 24,42a.44

Aleluja

Aleluja. Čujte in bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov. Aleluja.

Gospod prihaja, pojdimo mu naproti

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,1-13)

Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko: »Nebeško kraljestvo bo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet preudarnih. Nespametne so vzele svoje svetilke, niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale.

Opolnoči pa je nastalo vpitje: ›Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!‹ Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹ Toda preudarne so odvrnile: ›Verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite!‹ Medtem ko so šle kupovat, pa je prišel ženin, in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. Pozneje so prišle še druge device in govorile: ›Gospod, gospod, odpri nam!‹ On pa je odgovóril: ›Resnično, povem vam: Ne poznam vas!‹ Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!«

Posvetitev lateranske bazilike (9. november)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Teodor

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Posvetitev lateranske bazilike
(9.11.2015 ob 9h, dolžina: 12:59)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Posvetitev lateranske bazilike - Alojz Gajšek
(9.11.2014 ob 10h, dolžina: 13:35)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Posvetitev lateranske bazilike
(9.11.2014 ob 10h, dolžina: 8:45)

Br. Matej Nastran, kapucin

Vse homilije »

Posvetitev lateranske bazilike
(9.11.2014 ob 9h, dolžina: 12:23)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

32. nedelja med letom
(12.11.2023 ob 10h, dolžina: 5:12)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

32. nedelja med letom - Fonzi Žibert - Bošanj
(6.11.2011 ob 10h, dolžina: 10:10)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

32. nedelja med letom - Marjan Lampret - Šmartno pri Litiji
(9.11.2008 ob 10h, dolžina: 17:51)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov 12. november 2017 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! Na to nedeljo nam evangelij (prim. Mt 25,1-13) nakaže pogoj za vstop v nebeško kraljestvo. To stori s priliko o desetih devicah. Gre za tiste družice, ki so imele nalogo, da sprejmejo in spremljajo ženina med svatbeno slovesnostjo in ker so tisti čas svatbo obhajali ponoči, so družice imele svetilke. ...

Prilika pravi, da je bilo pet devic preudarnih in pet nespametnih, saj so preudarne prinesle s seboj olje za svetilke, medtem ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sveti Avguštin pravi, da »deset devic predstavlja celotno Cerkev. Svetilke so dobra dela storjena s čistim srcem. Preudarne device so tiste duše, ki imajo vesoljno vero in lahko pokažejo dobra dela.« Sveti Hilarij iz Poitiersa pa pravi: »Preudarne device predstavljajo tiste osebe, ki so že pripravljene na Gospodov prihod.« Sv. Avguštin nadalje pravi:»Potrebna je budnost, da ne bi Kristus prišel po svojo nevesto Cerkev ravno v najmanj pričakovanem trenutku.« Epifan Latinec pa pravi, da »nespametne device predstavljajo ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Svetopisemska berila današnjega nedeljskega bogoslužja nas vabijo, da nadaljujemo s premišljevanjem o večnem življenju, ki smo ga začeli z obhajanjem spomina vseh vernih rajnih. V tej točki je zelo jasna razlika med tistim, ki veruje in tistim, ki ne veruje, oziroma, kot lahko rečemo, med tistim, ki ima upanje in tistim, ki nima upanja. Sveti Pavel namreč piše Tesaloničanom: 'Nočemo pa, bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o tem, kako je s tistimi, ki so zaspali, tako da se ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.