HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za četrtek, 8. avgusta 2019

Svetnik za vsak dan
Sv. Dominik


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (18. nedelja med letom) - Franc Škulj - Videm - Dobrepolje
(4.8.2013 ob 10h, dolžina: 4:24)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

18. nedelja med letom - Renato Podberšič - Korte
(1.8.2010 ob 10h, dolžina: 9:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Dominik, obvezni god

Četrtek 18. tedna med letom (leto I)

»Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih.« (Mt 16,19)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ljudstvo se je upiralo in ni hotelo iti naprej. Zaradi pomanjkanja vode so prišli k Mojzesu. Ta je šel prosit Gospoda in dobil je naročilo, naj s palico udari po skali, da bo prišla voda. Toda Mojzes je to predstavil s kančkom ironije in dvoma. Gospod me vabi, da bi mu zaupal, tudi ko mi ne bo vse jasno. Gospod, hvala, ker potrpiš z ljudstvom, ki se ti upira in te noče poslušati.

Evangelij

Peter prizna Jezusa za Mesija. Jezus ga pohvali in mu pove, da bo njegova vera, ko se bo prečistila, postala trdna skala za vso Cerkev. Kdo je zame Jezus? Ali se moj pogled nanj sklada z Očetovim razodetjem? Gospod, naj te nikoli ne sprejemam po lastnih shemah, ampak tako, kot se mi ti razodevaš. Daj, da ne bom bežal od križa, ki je najbolj očiten kraj tvojega razodetja.

Primož Krečič

Berilo

Bog pogasi žejo z vodo iz skale

Berilo iz 4. Mojzesove knjige (4 Mz 20,1-13)

Izraelovi sinovi, vsa občina, so prišli v puščavo Sin v prvem mesecu in ljudstvo se je ustavilo v Kadesu. Tam je umrla Mojzesova sestra Marija in bila ondi pokopana. Občina ni imela vode; zato so se zbirali zoper Mojzesa in Arona. Ljudstvo se je prepiralo z Mojzesom in vpilo: »O da bi bili pomrli, ko so pomrli naši bratje pred Gospodom! Zakaj sta vendar pripeljala Gospodovo občino v to puščavo, da tu umrjemo, mi in naša živina? Zakaj sta nas izpeljala iz Egipta, da nas pripeljeta v ta slabi kraj, kjer ni setve ne smokev ne vinske trte ne granatnih jabolk ne vode za pijačo?«

Mojzes in Aron sta se umaknila izpred občine k vhodu v shodni šotor in sta padla na svoje obličje; in prikazalo se jima je Gospodovo veličastvo. Gospod pa je govoril Mojzesu: »Vzemi palico in zberi občino, ti in tvoj brat Aron! Govorita skali pred njihovimi očmi in dala bo svojo vodo! Izvabi jim vodo iz skale in napoji občino in njihovo živino!« Mojzes je vzel palico izpred Gospoda, kakor mu je zapovedal. Potem sta Mojzes in Aron zbrala občino pred skalo; rekel jim je: »Poslušajte vendar, uporniki! Ali vam bova mogla izvabiti vode iz te skale?« [> Mojzes je dvignil roko in udaril s palico dvakrat na skalo: priteklo je mnogo vode in pila je občina in njihova živina. Gospod pa je rekel Mojzesu in Aronu: »Ker nista verovala vame, da bi me kot svetega izpričala pred očmi Izraelovih sinov, zato ne bosta pripeljala te občine v deželo, ki jim jo bom dal.« To je voda Meriba, ker so se tu Izraelovi sinovi prepirali z Gospodom, ki se je izkazal svetega med njimi.

Psalm 95

Odpev: »Odprite srca Božji milosti.«

Ps 95,1-2.6-7.8-9

Pridite, vriskajmo Gospodu,
vzklikajmo skali našega odrešenja.
Stopímo mu naproti s hvaležnostjo,
vzklikajmo mu z veselimi spevi.
Odpev: »Odprite srca Božji milosti.«
Pridite, pádimo na kolena in se priklonímo,
pokleknímo pred Gospodom, ki nas je narédil.
Zakaj on je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo,
čreda, ki jo pase s svojo roko.
Odpev: »Odprite srca Božji milosti.«
O da bi danes poslušali njegove besede!
Ne zakrknite svojih src kakor na dan preizkušnje v puščavi!
Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali,
čeprav so videli moja dela.
Odpev: »Odprite srca Božji milosti.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Kristus obljubi Petru ključe kraljestva

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 16,13-23)

Ko je Jezus prišel v kraje Cezareje Filipove, je svoje učence spraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« Odgovorili so: »Nekateri: da je Janez Krstnik, drugi: da je Elija, zopet drugi: da Jeremija ali kdo izmed prerokov.« Jezus jim reče: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Simon Peter in rekel: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.«

Jezus mu je odgovoril: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, zakaj meso in kri ti nista tega razodela, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Pa tudi jaz tebi povem: Ti si Peter – Skala in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.«

Tedaj je učencem naročil, naj nikomur ne pravijo, da je on Kristus. Od tedaj je začel Jezus razodevati svojim učencem, da mora iti v Jeruzalem in veliko trpeti od starešin in velikih duhovnikov in pismoukov, da mora biti umorjen in tretji dan vstati od mrtvih. Peter ga je pa vzel v stran in mu začel braniti: »Nikakor, Gospod, to se ti ne sme zgoditi!« Ali obrnil se je in rekel Petru: »Pojdi od mene, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božjega, ampak na to, kar je človeškega.«
Sv. Dominik (8. avgust)

Sv. Dominik (leto I), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

Dominik se je rodil v Španiji, v mestu Caleruega, okrog leta 1170. Pripadal je plemeniti družini iz Stare Kastilje in se je s podporo strica duhovnika izobraževal na znameniti sholi v Palenciji. Že zgodaj se je odlikoval po zanimanju za študij Svetega pisma in po ljubezni do ubogih, tako da je celo prodal knjige, ki so bile v tistih časih dragocena dobrina, da bi z izkupičkom pomagal žrtvam pomanjkanja. ...

Uboštveni red
Dominiku Guzmanu so se pozneje pridružili še drugi možje, ki jih ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Oznanjamo skrito Božjo modrost

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 2,1-10)

Tudi ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti vam oznanjat pričevanje božje. Sklenil sem bil namreč nič drugega ne vedeti med vami ko Jezusa Kristusa, in to križanega. In jaz sem prišel k vam slaboten in v strahu in velikem trepetu, in moja beseda in moja pridiga ni bila v prepričevalnih besedah modrosti, ampak v skazovanju Duha in moči, da bi vaša vera ne slonela na človeški modrosti, ampak na božji moči. Modrost pa oznanjamo med popolnimi, toda ne modrosti tega sveta, tudi ne poglavarjev tega sveta, ki preminevajo, marveč oznanjamo skrivnostno modrost božjo, ki jo je Bog pred veki naprej določil v naše poveličanje; ki je ni spoznal nobeden izmed prvakov tega sveta; ko bi jo bili namreč spoznali, bi Gospoda veličastva ne bili križali, ampak, kakor je pisano:
»Kar oko ni videlo in uho ni slišalo
in kar v človekovo srce ni prišlo,
kar je Bog pripravil njim, ki ga ljubijo«, 10 je nam Bog razodel po svojem Duhu; Duh namreč preiskuje vse, celo globočine božje.

Psalm 95

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 95,1-3.7.8.10

Pridite, prepevajmo Gospodu,
vzklikajmo Skali našega zveličanja!
Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami,
s spevi ga slavimo!
Zakaj velik Bog je Gospod,
velik kralj nad vsemi bogovi;
Zakaj on je naš Bog,
mi pa smo ljudstvo njegove paše in ovce njegove roke.
O da bi danes poslušali njegov glas:
»Ne zakrknite svojih src kot v Meribi,
kot ob dnevu Mase v puščavi,
10 Štirideset let se mi je gnusil ta rod
in sem rekel: Ljudstvo blodečega srca so,
ti ljudje ne spoznajo mojih potov.

Evangelij

Mt 5,16

Aleluja

Aleluja. Vaša luč naj sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Aleluja.

Vi ste luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020