HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za soboto, 8. aprila 2017

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Julija Marija Roza Biliart


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (5. postna nedelja (tiha)) - Dominik Bizjak - Vojščice na Krasu
(6.4.2014 ob 10h, dolžina: 4:55)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

5. postna nedelja (tiha)
(6.4.2014 ob 9h, dolžina: 10:44)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

5. postna nedelja (tiha) - Janez Oberstar
(10.4.2011 ob 10h, dolžina: 9:15)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

5. postna nedelja (tiha) - Lojze Gajšek
(9.3.2008 ob 10h, dolžina: 14:53)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Dodatna maša 5. postnega tedna

Sobota 5. postnega tedna, sobota po prvem petku

»Ta človek namreč dela veliko znamenj. Če ga pustimo kar tako, bodo vsi verovali vanj« (Jn 11,47-48a).

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Potem ko je Ezekijel dolgo govoril o kazni, napove, da bo prišla rešitev. Bog bo zopet zbral svoje ljudstvo in prebival med njim. Ljudje so povabljeni na pot očiščenja in spreobrnjenja. Poslušal bom Boga in se še bolj zavedal, da on spremlja moje življenje in zgodovino. Gospod, ti stopaš ob meni in me varuješ. Okrepi mi duha, da te bom v vsem sprejel kot Gospoda in te poslušal z odprtim srcem.

Evangelij

Ko Jezus obudi Lazarja, se zakrknjeni voditelji odločijo za njegovo smrt. Kajfa nezavedno prizna vesoljni pomen Jezusove smrtne žrtve, da bo osvobodila svet in povezala ljudi. Ne bom živel le zase. Trudil se bom za bratsko skupnost in s tem razkrival moč Jezusove smrti. Gospod, častim te v tvojem neskončnem daru, ker si zame najdražja oseba.

Primož Krečič

Berilo

Odrešenik bo narode zedinil

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 37,21-28)

Tako govori Gospod Bog: Glejte, vzamem Izraelove sinove izmed narodov, kamor so prišli, in jih zberem od vseh strani ter jih pripeljem v njih deželo. Zedinil jih bom v eno ljudstvo v svoji deželi, na Izraelovih gorah; en sam kralj bo vsem ukazoval. Ne bosta več dva naroda in ne bodo se več delili v dve kraljestvi. Ne bodo se več oskrunjali s svojimi maliki in s svojimi ostudnostmi in z vsemi svojimi pregrehami. Rešim jih vseh njihovih nezvestob, s katerimi so se pregrešili, in jih očistim; oni bodo moje ljudstvo in jaz bom njihov Bog. Moj služabnik David bo kralj nad njimi in en sam pastir bo pasel vse; po mojih odlokih se bodo ravnali, mojih zakonov se bodo držali in jih spolnjevali. Prebivali bodo v deželi, ki sem jo dal svojemu služabniku Jakobu, v kateri so prebivali njihovi očetje. Prebivali bodo v njej oni, njihovi sinovi in vnuki na veke; moj služabnik David bo njihov knez na veke.

Z njimi sklenem zavezo miru, z njimi bo večna zaveza. Utrdim jih in pomnožim jih ter postavim svoje svetišče v njih sredi na veke. Moje prebivališče bo pri njih ter bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Tedaj spoznajo narodi, da sem jaz, Gospod, ki posvečujem Izraela, ko bo moje svetišče v njihovi sredi na veke.

Spev z odpevom

Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«

Jer 31,10.11-12.13

Narodi, čujte Gospodovo besedo!
Oznanjajte jo po daljnih otokih in govorite:
»On, ki je Izraela razkropil, ga bo zbral,
čuval ga bo kakor pastir svoj čredo.«
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«
Gospod je rešil Jakoba,
osvobodil ga iz rok močnejšega.
Pridejo in vriskajo na Sionski višini,
žarijo od radosti zaradi Gospodove rešitve.
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«
Tedaj bodo veselo rajala dekleta,
mladeniči in starši bodo veseli.
Njih žalost spremenim v radost,
njih trpljenje v tolažbo in veselje.
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Gospod, tvoje besede so duh in življenje, ti imaš besede večnega življenja.

Odrešenik bo zbral Božje otroke

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 11,45-57)

Tisti čas je mnogo Judov, ki so bili prišli k Mariji in Marti, in so videli, kaj je Jezus storil, verovalo vanj; nekateri izmed njih pa so odšli k farizejem in so jim povedali, kaj je Jezus storil. Veliki duhovniki in farizeji so torej sklicali zbor in so govorili: »Kaj naj počnemo, ker ta človek dela mnogo čudežev? Če ga tako pustimo, bodo vsi verovali vanj in prišli bodo Rimljani ter pokončali naš kraj in naš narod.«

Eden izmed njih, Kajfa, ki je bil tisto leto veliki duhovnik, jim je rekel: »Vi nič ne veste in ne pomislite, da je za vas bolje, da eden umrje za ljudstvo in ne propade ves narod.« Tega pa ni rekel sam od sebe, ampak je kot veliki duhovnik tistega leta prerokoval, da mora Kristus umreti za narod; pa ne samo za narod, ampak da bi zbral razkropljene Božje otroke. Od tega dne je bilo torej med njimi sklenjeno, da ga usmrtijo.

Jezus torej ni več očitno hodil med Judi, ampak je odšel od tam v pokrajino blizu puščave, v mesto Efrem, in se je tam mudil z učenci. Bila pa je blizu judovska velika noč in mnogo ljudi z dežele je šlo pred veliko nočjo v Jeruzalem, da bi se očistili. Iskali so Jezusa ter v templju stoje med seboj govorili: »Kaj se vam zdi? Ali pride na praznik?« Veliki duhovniki in farizeji pa so bili dali povelje, naj naznani, če kdo zve, kje je, da ga bodo prijeli.
Dodatna maša 5. postnega tedna, sobota po prvem petku

»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; Veruješ v to?« (Jn 11,25-26)

Berilo

Elizej oživi mrtvega dečka

Berilo iz 2. knjige kraljev (2 Kr 4,18-21.32-37)

18 Ko je deček odrastel, je šel nekega dne k očetu, ki je bil pri žanjcih. 19 In je očetu potožil: »Moja glava, moja glava!« On pa je rekel hlapcu: »Nesi ga k njegovi materi!« 20 Vzdignil ga je in ponesel k materi. In sedel je na njenih kolenih do poldne, potem pa umrl. 21 Šla je torej in ga položila na posteljo božjega moža, zaprla vrata za njim ter odšla. 32 In vrnil se je, mu šel naproti ter mu naznanil: »Deček se ni zbudil.« Elizej je torej šel v hišo in glej, deček je ležal mrtev na njegovi postelji. 33 Vstopil je, zaprl vrata za seboj in za njim ter molil h Gospodu. 34 Potem je stopil gor in legel na dečka, položil usta na njegova usta, oči na njegove oči in roke na njegove roke. Ko se je tako sklonil čezenj, se je ogrelo dečkovo telo. 35 Nato se je umaknil in šel po hiši enkrat sem in tja. Potem je stopil gor in se sklonil čezenj. Tedaj je deček sedemkrat kihnil. In deček je odprl oči. 36 Nato je poklical Giezija in velel: »Pokliči to Sunamko!« In poklical jo je. Ko je prišla k njemu, je rekel: »Vzemi svojega sina!« 37 Pristopila je, padla k njegovim nogam ter se priklonila do tal. Potem je vzela sina in odšla.

Psalm 17

Odpev: »Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala tvoja slava.«

Ps 17,1.6-7.8.15

Čuj, Gospod, pravično pravdo,
čuj moje vpitje,
poslušaj mojo molitev,
na mojih ustnicah ni zvijače!
Odpev
Kličem k tebi, o Bog, da me uslišiš;
nagni se k meni in me poslušaj.
Pokaži svoje čudovito usmiljenje,
ki rešuješ tiste, ki se k tebi zatekajo.
Odpev
Skrij me v senci svojih peruti
in v tvoji pravičnosti bom gledal tvoje obličje:
Se nasičeval, ko se zbudim,
s tvojo podobo.
Odpev

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Gospod, tvoje besede so duh in življenje, ti imaš besede večnega življenja.

Jezus je vstajenje in življenje

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 11,1-45)

Bil pa je nekdo bolan, Lazar iz Betanije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. Marija je bila tista, ki je Gospoda mazilila z oljem in mu obrisala noge s svojimi lasmi; njun brat Lazar je bil bolan. Sestri sta mu torej sporočili: »Gospod, glej, ta, ki ga ljubiš, je bolan.« Ko je Jezus to slišal, je rekel: »Ta bolezen ni za smrt, ampak v božjo slavo, da se po njej poveliča božji Sin.« Jezus je ljubil Marto in njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še dva dni v kraju, kjer je bil, potem pa je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo!« Učenci mu rečejo: »Učenik, pravkar so te hoteli Judje kamnáti in zopet greš tja?« Jezus je odgovoril: »Ali nima dan dvanajst ur? Če kdo hodi podnevi, se ne spotakne, ker gleda luč tega sveta. 10 Če pa kdo hodi ponoči, se spotakne, ker pri njem ni luči sveta.« 11 To je izgovoril in nato jim je rekel: »Naš prijatelj Lazar spi, jaz pa grem, da ga zbudim.« 12 Njegovi učenci so mu torej rekli: »Gospod, ako spi, bo ozdravel.« 13 Jezus pa je govoril o njegovi smrti, a oni so mislili, da govori o počitku v spanju. 14 Tedaj jim je Jezus naravnost povedal: »Lazar je umrl 15 in zaradi vas se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali. A pojdimo k njemu!« 16 Tomaž, ki se imenuje Didim, je tedaj rekel tovarišem: »Pojdimo še mi, da umrjemo z njim.« 17 Jezus je tedaj prišel in ga dobil, ko je bil že štiri dni v grobu. 18 Betanija pa je bila blizu Jeruzalema, oddaljena kakih petnajst tečajev. – 19 Mnogo Judov je bilo prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. 20 Ko je torej Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti, Marija pa je sedela doma. 21 Marta je Jezusu rekla: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne bil umrl. 22 A tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga poprosiš.« 23 Jezus ji reče: »Tvoj brat bo vstal.« 24 Marta mu odgovori: »Vem, da bo vstal ob vstajenju, poslednji dan.« 25 Jezus ji reče: »Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor veruje v mene, bo živel, tudi če umrje; 26 in kdor koli živi in veruje v mene, vekomaj ne bo umrl. Veruješ to?« 27 »Dà, Gospod,« mu reče: »jaz verujem, da si ti Kristus, božji Sin, ki mora priti na svet.« 28 Po teh besedah je odšla in na tihem poklicala svojo sestro Marijo in rekla: »Učenik je tukaj in te kliče.« 29 Ko je ta to slišala, je hitro vstala in stopila k njemu; 30 Jezus namreč še ni bil prišel v vas, ampak je bil še na kraju, kjer ga je bila srečala Marta. 31 Ko so torej Judje, ki so bili z njo v hiši in jo tolažili, videli, da je Marija hitro vstala in šla ven, so šli za njo, misleč, da gre h grobu, da bi se tam zjokala. 32 Ko je Marija prišla tja, kjer je bil Jezus, in ga je zagledala, mu je padla k nogam ter mu rekla: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne bil umrl.« 33 Ko jo je tedaj Jezus videl, da joka in da jokajo Judje, ki so prišli z njo, se je v duhu raztožil; in zadrhtel je 34 ter je rekel: »Kam ste ga položili?« Rečejo mu: »Gospod, pridi in poglej!« 35 In Jezus se je zjokal. 36 Judje so tedaj govorili: »Glejte, kako ga je ljubil!« 37 Nekateri izmed njih pa so rekli: »Ali ni mogel on, ki je oči odprl slepemu, tudi storiti, da bi ta ne umrl?« 38 Jezus se spet raztoži in gre h grobu. Bila je to votlina in k njej je bil prislonjen kamen. 39 Jezus veli: »Odvalite kamen!« Marta, sestra umrlega, mu reče: »Gospod, že dehni; kajti že četrti dan leži.« 40 Jezus ji reče: »Ali ti nisem dejal, da boš videla božjo slavo, če boš verovala?« 41 Odvalili so torej kamen. Jezus pa je povzdignil oči kvišku in rekel: »Oče, zahvalim te, da si me uslišal. 42 Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš, toda zaradi okoli stoječega ljudstva sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.« 43 In ko je to izrekel, je z močnim glasom zaklical: »Lazar, pridi ven!« 44 In umrli je prišel ven, na nogah in rokah povezan s povoji, in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim reče: »Razvežite ga in pustite, naj hodi.« 45 Mnogo Judov, ki so bili prišli k Mariji in so videli, kaj je storil, je verovalo vanj;Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021