HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 8. februarja 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Hieronim Emiliani


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (5. nedelja med letom) - Franc Kadunc - Ovsiše
(8.2.2015 ob 10h, dolžina: 11:32)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

5. nedelja med letom
(8.2.2015 ob 9h, dolžina: 5:30)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

5. nedelja med letom - Alojz Vicman - Nova Cerkev pri Vojiku
(5.2.2012 ob 10h, dolžina: 9:28)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Ponedeljek 5. tedna med letom (leto I)

»In vsi, kateri so se ga dotaknili, so ozdraveli« (Mr 6,56)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog je stvarnik vesolja. Svetopisemski pisatelj občuduje, kako je vse nastalo po njegovi Besedi. Če bi poznal ugotovitve znanosti, bi se lahko še bolj čudil. Občudoval bom velike Božje stvaritve v svetu, pa tudi množico majhnih, skoraj neopaznih lepot. Gospod, hvala za to, da je svet v tvojih rokah, da je dobro vse, kar si ustvaril.

Evangelij

Množice se zanimajo za Jezusa in prinašajo bolnike. Iščejo ga kot Božjega moža, da bi po njegovi moči ozdraveli in bili rešeni. Ob ljudeh, ki iščejo Jezusovo pomoč, želim poglobiti vero v Jezusa Kristusa in biti njegov učenec. Gospod, hvala, ker si moj Odrešenik. Naj hodim za teboj tudi takrat, ko bo prišla pot križa in ne bo množic.

Primož Krečič

Berilo

Nad Božjo Besedo je vse ustvarjeno

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 1,1-19)

V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna in tema je bila nad brezdanjim vodovjem; Božji duh pa je plaval nad vodami. Bog je rekel: »Bodi svetloba!« In bila je svetloba. Bog je videl, da je svetloba dobra. Bog je torej ločil svetlobo od teme. Bog je imenoval svetlobo dan in temo je imenoval noč. Bil je večer in bilo je jutro, prvi dan.

Bog je rekel: »Bodi oblok sredi voda in naj loči vode od voda!« Bog je naredil oblok ter ločil vode, ki so bile pod oblokom, od voda, ki so bile nad oblokom. Zgodilo se je tako. Bog je imenoval oblok nebo. Bil je večer in bilo je jutro, drugi dan.

Bog je rekel: »Zberejo naj se vode, ki so pod nebom, na enem kraju in naj se prikaže kopno.« In zgodilo se je tako. Bog je kopno imenoval zemljo, zbrane vode pa je imenoval morja. Bog je videl, da je dobro. Nato je rekel Bog: »Naj požene zemlja zelenino, bilje, ki rodi seme, in drevje, ki rodi sad po svoji vrsti, katerega seme je v njem na zemlji. Zgodilo se je tako. Zemlja je pognala zelenino, bilje, ki rodi seme po svoji vrsti, in drevje, ki rodi sad, katerega seme je v njem po njegovi vrsti. Bog je videl, da je dobro. Bil je večer in bilo je jutro, tretji dan.

Bog je rekel: »Naj bodo luči na nebesnem obloku, da bodo ločile dan od noči in naj služijo za znamenje in čase, za dneve in leta; naj svetijo na nebesnem obloku, da bodo razsvetljevale zemljo.« Zgodilo se je tako. Bog je naredil dve veliki luči: Večjo luč, da bi gospodovala dnevu, in manjšo luč, da bi gospodovala noči, in zvezde. Bog jih je postavil na nebesni oblok, da bi svetile na zemljo in gospodovale dnevu in noči ter ločile svetlobo od teme. Bog je videl, da je dobro. Bil je večer in bilo je jutro, četrti dan.

Psalm 104

Odpev: »Gospod se veseli svojih stvari.«

Ps 104,1-2.5-6.10.12.24.35

Slavi, moja duša, Gospoda!
Gospod, moj Bog, zelo si velik!
Veličastvo in sijaj si oblekel,
ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem.
Odpev: »Gospod se veseli svojih stvari.«
Postavil si zemljo na njene temelje,
na vekov veke ne omahne.
S pravodovjem si jo ogrnil kot z oblačilom,
nad gorami so stale vode.
Odpev: »Gospod se veseli svojih stvari.«
Studence točiš v potoke,
ki tečejo med gorami,
ob njih prebivajo ptice pod nebom,
med vejami gostolijo.
Odpev: »Gospod se veseli svojih stvari.«
Kako mnogotera so tvoja dela, Gospod!
Vse si z modrostjo naredil;
zemlja je polna tvojih zakladov.
Slavi, moja duša, Gospoda!
Odpev: »Gospod se veseli svojih stvari.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor spolnjuje Kristusovo besedo, v tem je Božja ljubezen zares popolna. Aleluja.

Dotik Jezusa ozdravlja

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,53-56)

Ko so se Jezus in njegovi učenci prepeljali, so zadeli na suho pri Genezaretu in pristali. Ko so se pa izkrcali, so ga ljudje takoj spoznali; obtekli so vso tisto pokrajino in začeli bolnike na posteljah prinašati tja, koder so slišali, da biva. Kamor koli je prihajal v vasi ali v mesta ali na pristave, so polagali bolnike na trge in ga prosili, da bi se ti smeli dotakniti vsaj roba njegove obleke. In vsi, kateri so se ga dotaknili, so ozdraveli.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021