Božja beseda za torek, 8. novembra 2022

Torek 32. tedna med letom (leto II)

»Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.« (Lk 17,10).

Berilo

Živimo v pričakovanju Kristusovega prihoda

Berilo iz pisma apostola Pavla Titu (Tit 2,1-8.11-14)

Preljubi, govôri, kar je primerno zdravemu nauku: stari možje naj bodo trezni, častitljivi, preudarni, zdravi v veri, ljubezni in potrpežljivosti; stare žene naj bodo prav tako v vedenju sveto spodobne, ne obrekljive, tudi ne obilnemu vinu vdane, naj dobro učé, da bodo mlade žene razumno navajale ljubiti svoje može, ljubiti otroke, biti pametne, čiste, za dom skrbne, dobre, svojim možem pokorne, da se Božja beseda ne bo sramotila.

Prav tako opominjaj mlajše moške, naj bodo zmerni v vsem, in sam se kaži kot vzor dobrih del; v poučevanju ohrani nepopačenost, častitljivost, zdravo, neoporečno besedo, da bo nasprotnik osramočen, ker ne bo imel o nas nič hudega govoriti.

Zakaj razodela se je Božja milost, ki prinaša odrešenje vsem ljudem; uči nas, da se odpovejmo brezbožnosti in posvetnim željam in na tem svetu trezno in pravično in pobožno živimo, ko pričakujemo blaženo upanje in veličastni prihod velikega Boga in našega Odrešenika, Jezusa Kristusa. Sam sebe je dal za nas, da bi nas rešil vse krivice in zase očistil kot izvoljeno ljudstvo, vneto za dobra dela.

Psalm 37

Odpev: »Rešitev za pravične pride od Gospoda.«

Ps 37,3-4.18.23.27.29

Upaj v Gospoda in delaj dobro
pa boš prebival v deželi in užival varnost!
Imej veselje v Gospodu
in dal ti bo, česar si želi tvoje srce.
Odpev: »Rešitev za pravične pride od Gospoda.«
Gospod skrbi za življenje poštenih
in njih dediščina ostane na veke.
Gospod utrjuje korake pravičnemu
in njegova pot mu je všeč.
Odpev: »Rešitev za pravične pride od Gospoda.«
Ogibaj se hudega in delaj dobro,
pa boš ostal na veke!
Pravični bodo deželo posedli
in na veke v njej prebivali.
Odpev: »Rešitev za pravične pride od Gospoda.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor spolnjuje Kristusovo besedo, v tem je Božja ljubezen zares popolna. Aleluja.

Zvesto služiti Bogu je naša dolžnost

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 17,7-10)

Tisti čas je Gospod govoril: Kdo izmed vas, ki ima hlapca pri oranju ali na paši, mu bo rekel, ko se vrne s polja: ›Pridi brž in sedi k mizi‹? Ali mu ne bo marveč rekel: ›Pripravi mi večerjo; prepaši se in mi strezi, dokler se ne najem in napijem; potlej boš ti jedel in pil.‹ Se mar zahvaljuje hlapcu, da je storil, kar je zapovedano? Tako tudi vi: ko storite vse, kar vam je bilo zapovedano, recite: ›Ubogi hlapci smo; storili smo, kar smo bili dolžni storiti.‹«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Bogomir

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kristjani morajo pričevati za evangelij. Božja milost, ki prihaja iz odrešenja, uresničuje veliki Božji načrt za ljudi. Vsak sloj in generacija ima pri tem svoje naloge. Trudil se bom, da bom odprt za delovanje Božje milosti. Gospod, pomagaj mi, da bodo moje misli in dejanja bolj odsevale dobroto in naklonjenost, ki prihaja iz tvoje ljubeče skrbi do mene.

Evangelij

Jezusov učenec služi ponižno in brez godrnjanja ter računice - to je njegov poklic - kot služabnik pri svojem gospodarju. Brez sebičnega namena in pričakovanja se bom trudil služiti Gospodu in biti v pomoč ljudem kakor Jezus. On mi je vse dal in zaupal. Vzgajaj me, Gospod, v ponižnem služenju, da bom izpolnil Očetovo voljo in bom vesel v tvoji službi.

Primož Krečič