HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 7. avgusta 2015

Svetnik za vsak dan
Sv. Kajetan


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (18. nedelja med letom)
(2.8.2015 ob 19h, dolžina: 9:14)

Br. Stane Bešter, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

18. nedelja med letom - p
(2.8.2015 ob 10h, dolžina: 10:30)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

18. nedelja med letom
(2.8.2015 ob 9h, dolžina: 13:35)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

18. nedelja med letom
(2.8.2015 ob 7h, dolžina: 10:01)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

18. nedelja med letom - Jože Benkovič - Pertoča
(5.8.2012 ob 10h, dolžina: 13:04)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

18. nedelja med letom
(2.8.2009 ob 10h, dolžina: 10:51)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Petek 18. tedna med letom (leto I), prvi petek v mesecu

»Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.« (Mt 16,24)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ob izhodu je ljudstvo spoznalo rešilno Božjo moč, da jih je On spremljal in ljubil. Zato so morali to izkušnjo prenesti na nove rodove, verovati vanj in izpolnjevati njegove zapovedi. Ob tej izkušnji in izkušnji Cerkve bom odkrival Božje vodenje zgodovine in se ravnal po njegovih zapovedih. Gospod, še naprej me vzgajaj na poti skozi puščavo in mi pomagaj sprejeti, kar zapoveduješ.

Evangelij

Jezus vabi učence, da ne bi v središče postavljali sebe, ampak bi razumeli svoje življenje kot hojo za njim. Nič ne sme biti bolj pomembno kakor skupnost z Jezusom. Trudil se bom na vse gledati skozi svoj odnos do Jezusa. Gospod, ti ne podcenjuješ ničesar na svetu. Pomagaj mi premagati vsako samozadostnost in v tvoji resnici ter ljubezni vse začenjati s tabo in v smeri tvojega križa.

Primož Krečič

Berilo

Bog je ljubil očake izvoljenega ljudstva

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 4,32-40)

Mojzes je govoril ljudstvu: »Vprašaj o prejšnjih časih, ki so bili pred teboj, od dneva, ko je Bog ustvaril človeka na zemlji, in od enega konca neba do drugega, ali se je kdaj kaj takega slišalo! Ali je katero ljudstvo slišalo glas Boga, govorečega iz ognja, kakor si ti slišalo, in vendar ostalo pri življenju?

Ali je kateri bog skušal priti, da bi si vzel narod iz sredine kakega drugega naroda s preskušnjami, znamenji, čudeži, bojem, z močno roko, stegnjenim laktom in z velikimi strašnimi deli, kakor je vse to za vas storil Gospod, vaš Bog, pred tvojimi očmi v Egiptu? Tebi je bilo to pokazano, da bi vedel, da je Gospod Bog in da ni drugega poleg njega.

Z nebes ti je dal slišati svoj glas, da te pouči, in na zemlji ti je dal videti svoj veliki ogenj in slišal si njegove besede iz ognja. Zato ker je ljubil tvoje očete, si je izbral za njimi njihov zarod in te je sam izpeljal s svojo veliko močjo iz Egipta, da prežene pred teboj večje in mogočnejše narode, kot si ti, da te pripelje in ti dá njihovo deželo v last, kakor je danes.

Spoznaj torej danes in si vtisni v srce: Gospod je Bog zgoraj v nebesih in spodaj na zemlji, drugega ni! Spolnjuj njegove postave in zapovedi, ki ti jih danes zapovedujem, da bo dobro tebi in za teboj tvojim sinovom in da boš dolgo živel v deželi, ki ti jo Gospod, tvoj Bog, daje za vselej!«

Psalm 77

Odpev: »Spominjam se Gospodovih del.«

Ps 77,12-13.14-15.16.21

Spominjam se Gospodovih del,
spominjam se tvojih starodavnih čudežev.
Premišljujem vsa tvoja dela,
preudarjam tvoja dejanja.
Odpev: »Spominjam se Gospodovih del.«
O Bog, tvoja pot je sveta,
kateri Bog je velik kakor naš Bog:
Ti si Bog, ki delaš čudeže,
pokazal si svojo moč med ljudstvi.
Odpev: »Spominjam se Gospodovih del.«
S svojo roko si odrešil svoje ljudstvo,
Jakobove in Jožefove sinove.
Kakor čredo si vodil svoje ljudstvo,
po Mojzesovi in Aronovi roki.
Odpev: »Spominjam se Gospodovih del.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bog nas je poklical po evangeliju, da bi dosegli slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Aleluja.

Človekova duša je več vredna kot drugo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 16,24-28)

Takrat je rekel Jezus svojim učencem: »Če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Zakaj kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor pa svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo našel. Kaj namreč človeku pomaga, če si pridobi ves svet, pogubi pa svojo dušo? Ali kaj bo dal človek v zameno za svojo dušo? Sin človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega Očeta s svojimi angeli in takrat bo povrnil vsakemu po njegovih delih. Resnično, povem vam: So nekateri izmed tukaj stoječih, ki ne bodo okusili smrti, dokler ne bodo videli Sina človekovega priti v njegovem kraljestvu.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020