Božja beseda za nedeljo, 7. maja 2023

5. velikonočna nedelja (leto A)

»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte!« (Jn 14,1)

1. berilo

Prvi diakoni, polni Duha in modrosti

Berilo iz apostolskih del (Apd 6,1-7)

Tiste dni je število učencev naraščalo. Helenisti pa so začeli godrnjati čez Hebrejce, češ da so njihove vdove zapostavljene pri vsakodnevni oskrbi. Dvanajstéri so sklicali množico učencev in rekli: »Ni prav, da zanemarjamo Božjo besedo, ker strežemo pri mizi. Poiščite si, bratje, iz svojih vrst sedem mož, ki uživajo ugled in so polni Duha in modrosti, in določili jih bomo za to službo! Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju Božje besede.« Množica je predlog soglasno sprejela. Izvolili so Štefana, moža, ki je bil poln vere in Svetega Duha, Filipa, Próhorja, Nikánorja, Tímona, Parmenája in Nikolája, spreobrnjenca in priseljenca iz Antiohíje. Predstavili so jih apostolom in ti so med molitvijo položíli nanje roke. In Božja beseda se je širila, število učencev v Jeruzalemu se je zelo množilo in tudi veliko duhovnikov je sprejelo vero.

Psalm 33

Odpev: »Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.«

Ps 33,1-2.4-5.18-19

Vriskajte, pravični, v Gospodu,
iskrenim se spodobi, da ga hvalijo;
zahvaljujte se Gospodu s citrami,
na harfo desetih strun mu igrajte.
Odpev: »Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.«
Zakaj Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote.
Odpev: »Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.«
Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki se ga bojijo,
vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto,
Gospod rešuje smrti njihovo dušo
in jih preživlja v lakoti.
Odpev: »Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.«

2. berilo

Mi smo izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo

Berilo iz 1. pisma apostola Petra (1 Pt 2,4-9)

Preljubi, h Gospodu stopíte, k živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran in dragocen. Saj ste vendar živi kamni. Zato se vgrajujte v duhovno stavbo, tako da boste sveto duhovništvo in boste darovali duhovne daritve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. V Pismu namreč beremo: ›Glej, na Síonu polagam kamen, izbran in dragocen vogelni kamen; kdor veruje vanj, ne bo osramočen.‹ Vam torej, ki verujete, je čast, tistim, ki ne verujejo, pa: ›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen‹ in ›kamen spotike in skala pohujšanja‹. Ker niso pokorni besedi, se spotikajo; in prav za to so bili postavljeni. Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo, določeno za Božjo last, da bi oznanjali slavna dela tistega, ki vas je poklical iz temè v svojo čudovito luč.

Evangelij

Jn 14,6

Aleluja

Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, govorí Gospod, nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Aleluja.

Kristus je pot, resnica in življenje

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 14,1-12)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In pot, kamor grem, poznate.« Tomaž mu je rekel: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?«

Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.« Filip mu je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.«

Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako moreš reči: ›Pokaži nam Očeta.‹ Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki je v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.«

5. velikonočna nedelja

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
bl. Gizela

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

5. velikonočna nedelja
(18.5.2014 ob 19h, dolžina: 9:39)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

5. velikonočna nedelja - Gregor Celestina - Tabor v Ljubljani
(18.5.2014 ob 10h, dolžina: 8:57)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

5. velikonočna nedelja
(18.5.2014 ob 9h, dolžina: 6:04)

Br. Andrej Feguš, minorit

Vse homilije »

5. velikonočna nedelja
(18.5.2014 ob 9h, dolžina: 24:20)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

5. velikonočna nedelja
(18.5.2014 ob 8h, dolžina: 11:48)

Br. Andrej Feguš, minorit

Vse homilije »

5. velikonočna nedelja - Pavle Juhant
(22.5.2011 ob 10h, dolžina: 8:35)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

5. velikonočna nedelja - br. Janez Papa - Maribor
(20.4.2008 ob 10h, dolžina: 11:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Raduj se, Kraljica nebeška, 18. maj 2014 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! Danes nam berilo iz Apostolskih del prikaže, da so se tudi v prvotni Cerkvi pojavile napetosti in nestrinjanja. V življenju so vedno spori, problem pa je, kako se z njimi soočiti. Do tistega trenutka je edinost krščanske skupnosti spodbujala pripadnost edinemu narodu in kulturi, torej judovskemu. Toda, ko se je krščanstvo, po Jezusovem hotenju namenjeno vsem ljudstvom, odprlo grškemu kulturnemu prostoru, ni bilo več te homogenosti in so ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sveti Avguštin je trdil, »da je bilo potrebno, da je Jezus rekel: 'Jaz sem pot, resnica in življenje' (Jn 14,6), saj ko enkrat poznamo pot, nam ostane, da spoznamo še cilj«. Sveti Avguštin o Jezusovem odhodu pravi, »da gre nam pripravit prostor, vendar gre tako, da ga ne vidimo, se skrije, da lahko vanj verujemo. Prostor bo namreč pripravljen, ko bomo živeli iz vere, ko enkrat to verujemo, si to tudi želimo in ko si to želimo, tudi ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Homilija, Yankee Stadium, Bronx, New York, 20. april 2008
V evangeliju današnje nedelje Jezus pravi svojim apostolom naj verujejo vanj, saj je 'pot, resnica in življenje' (Jn 14,6). Kristus je pot, ki vodi k Očetu, je resnica, ki daje smisel človeškemu bivanju ter je izvir tistega življenja, ki je večno veselje z vsemi svetimi v nebeškem kraljestvu. Držimo torej Gospoda za besedo! Obnovimo vero vanj ter popolnoma zaupajmo njegovim obljubam! ...

Prvo berilo nam razodeva ob prizoru polaganja rok na prve diakone, da ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.