Božja beseda za soboto, 7. marca 2020


Sv. Felicita in Perpetua, obvezni god

Sobota 1. postnega tedna, sobota po prvem petku, kvatrna sobota

»Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo.« (Mt 5,44)

Berilo

Kakšno mora biti sveto Božje ljudstvo

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 26,16-19)

Mojzes je govoril ljudstvu: Danes ti zapoveduje Gospod, tvoj Bog, da spolnjuj te zakone in naredbe; vestno jih torej spolnjuj z vsem srcem in vso dušo! Danes si se dogovoril z Gospodom, da bo tvoj Bog in da boš hodil po njegovih potih in spolnjeval njegove zakone, zapovedi in naredbe ter poslušal njegov glas. Gospod pa se je danes dogovoril s teboj, da boš njegovo lastninsko ljudstvo, kakor ti je obljubil, in da boš spolnjeval vse njegove zapovedi, da te povzdigne v hvalo, čast in slavo visoko nad vse narode, ki jih je ustvaril, da boš sveto ljudstvo Gospodu, svojemu Bogu, kakor je govoril.

Psalm 119

Odpev: »Blagor njim, ki hodijo v Gospodovi postavi.«

Ps 119,1-2.4-5.7-8

Blagor njim, ki je njih pot brez madeža,
ki hodijo v Gospodovi postavi!
Blagor njim, ki spolnjujejo njegove odredbe,
ga iščejo z vsem srcem.
Odpev: »Blagor njim, ki hodijo v Gospodovi postavi.«
Ti si dal svoje zapovedi,
da bi se jih natančno držali.
O, da bi bila moja pot trdna
v spolnjevanju tvojih zakonov!
Odpev: »Blagor njim, ki hodijo v Gospodovi postavi.«
Slavil te bom s pravim srcem,
ko bom spoznal tvoje pravične odloke.
Držal se bom tvojih zakonov;
nikar me ne zapusti popolnoma!
Odpev: »Blagor njim, ki hodijo v Gospodovi postavi.«

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Glejte, zdaj je čas milosti, glejte zdaj je dan rešitve.

Popolni kakor nebeški Oče

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,43-48)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika.‹ Jaz pa vam pravim: Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci vašega Očeta, ki je v nebesih; zakaj on veleva svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje imate? Ali ne delajo tega tudi cestninarji? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Ali ne delajo tega tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.
Sv. Felicita in Perpetua, sobota po prvem petku, kvatrna sobota, obvezni god

Berilo

Bog je moj varuh in pomočnik

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 51,1-8)

Slaviti te hočem, Gospod, kralj, hvaliti tebe, Boga mojega zveličanja, slaviti tvoje ime, zavetje mojega življenja! Varuh si mi bil in moj pomočnik, ti si obvaroval moje telo groba in si rešil mojo nogo oblasti podzemlja, osvobodil si me javnega obrekovanja, biča obrekljivega jezika in ustnic lažnivcev.

Pred mojimi nasprotniki si me branil in me rešil po obilnosti svojega usmiljenja iz zanke ljudi, pripravljenih, da me požró, iz rok tistih, ki so mi stregli po življenju, iz mnogih nadlog, ki so me obdajale, iz zadušljivega plamena okrog mene in iz ognja, ki ga nisem podnetil; iz globokega krila podzemlja, nečistih ustnic in lažnivih govorov, puščic varljivega jezika.

Blizu smrti je bila moja duša, moje življenje blizu podzemlja spodaj. Tedaj sem se obračal na vse strani, pa ni bilo pomočnika, oziral sem se po človeški podpori, pa je ni bilo. Tedaj sem se spomnil tvojega usmiljenja, Gospod, in tvojih del od vekov, ki varuješ tiste, ki zaupajo vate, in jih rešuješ vsakega zla.

Psalm 123

Odpev: »Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.«

Ps 123,2-5.7-8

Ko bi ne bil Gospod z nami,
ko so ljudje vstali zoper nas,
tedaj bi nas žive požrli,
ko se je vnela njih besnost proti nam.
Odpev: »Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.«
Tedaj bi nas preplavila voda,
hudournik bi šel čez nas,
tedaj bi šle čez nas
vzburkane vode.
Odpev: »Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.«
Zanka se je pretrgala
in mi smo bili osvobojeni.
Naša pomoč je v imenu Gospodovem,
ki je ustvaril nebo in zemljo.
Odpev: »Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.«

Evangelij

Mt 5,12

Vrstica pred evangelijem

Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.

Mučenci naj se ne bojijo telesne smrti

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,28-33)

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti; bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali se ne prodajata dva vrabca za en novčič? In nobeden izmed njiju ne pade na tla brez vašega Očeta. Vam pa so celo lasje na glavi vsi prešteti. Nikar se torej ne bojte! Več kot veliko vrabcev ste vredni vi.

Vsakega torej, ki bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih; kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Perpetua in Felicita

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podcast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog in ljudstvo sklepata pogodbo: Bog ga bo varoval, ljudstvo pa mu bo zvesto. Kljub tej pogodbi so odstopili od Gospoda in si nakopali kazni, toda Bog jih je usmiljeno vabil nazaj. Bolj dejavno bom živel svojo krstno zavezo z Bogom in se boril proti zlu. Gospod, hvala za skrb, s katero me vedno znova vabiš v prijateljstvo s teboj in ljudmi. Hvala za vse potrpljenje, ki ga imaš do mene.


Evangelij

Še bolj jasno je naglašena "nova pravičnost". Oče skrbi za vse ljudi brez razlike. Kristjan ga v tem posnema. Ob izkustvu Očetove ljubezni bom skušal ljubiti tudi tiste, ki mi ne vračajo ljubezni in mi nasprotujejo. Gospod, daj mi moči, da ne bom nikogar izločil iz svojega odnosa. Reši me predsodkov in zaprtosti, saj so vsi ljudje bratje, ki mi jih ti pošiljaš.

Primož Krečič

Sv. Felicita in Perpetua (7. marec)