HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 7. decembra 2020

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Ambrož


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (2. adventna nedelja - B) - Matija Selan - Zasip
(7.12.2014 ob 10h, dolžina: 7:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

2. adventna nedelja - B
(7.12.2014 ob 10h, dolžina: 9:02)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

2. adventna nedelja - B
(7.12.2014 ob 9h, dolžina: 12:08)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

2. adventna nedelja - B - Boris Tibaut - Šentjur pri Celju
(4.12.2011 ob 10h, dolžina: 9:06)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

2. adventna nedelja - B - Jože Dolenc
(7.12.2008 ob 10h, dolžina: 10:54)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Ambrož, obvezni god

Ponedeljek drugega adventnega tedna

»In Gospodova moč je bila, da je ozdravljal« (Lk 5, 17)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V spevu veselja Izaija napoveduje vrnitev izgnancev v domovino. Bog bo prinesel rešitev in življenje se bo obnovilo. Čeprav ni zunanjega suženjstva, se moram boriti proti vsaki obliki notranje zasužnjenosti. Tudi boj je dar. Gospod, prosim te za moč, da se bom rešil laži in zvezanosti ter se svobodno usmeril tja, kjer mi kažeš jasno pot poslanstva.

Evangelij

Okrog Jezusa je veliko ljudi. Zato, ko je v hiši, spustijo hromega skozi streho. Jezus ga ozdravi tako, da mu odpusti notranjo bolezen greha. Zavedal se bom mnogih težav in grehov, ki kličejo po rešitvi in ozdravljenju od Gospoda. Gospod, pridi k meni in me osvobodi. Pošlji mi tudi ljudi, ki mi bodo pomagali priti do tebe.

Primož Krečič

Berilo

Bog sam nas pride rešit

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 35,1-10)

Naj vriska puščava in goljava; raduje naj se pustinja, naj poganja kakor narcisa; krasno naj cvete, se raduje in vriska. Dana ji bo veličastnost Libanona, krasota Karmela in Sárona. Gledali bodo Gospodovo veličastvo, krasoto našega Boga. Okrepite onemogle roke, utrdite klecava kolena! Recite njim, ki so obupanega srca: »Močni bodite. Nikar se ne bojte! Glejte, vaš Bog! Maščevanje pride, Božje povračilo. On sam pride in vas reši.«

Tedaj spregledajo slepim oči in gluhim se odpro ušesa. Tedaj bo hromi skakal kakor jelen in jezik nemega bo vriskal. Zakaj v puščavi začno izvirati vode, v pustinji potoki. Suha pokrajina postane jezero in žejna dežela vrelci vodá. Kjer so prebivali šakali v svojem brlogu, bo poganjala trava s trstjem in bičjem. Ondi bo cesta in pot; sveta pot se bo imenovala; nečisti ne hodi po njej, nevešči ne zablodijo na njej. Tam ne bo leva, huda zver ne pride nanjo, ne bo je najti ondi, samo rešeni smejo tam hoditi. Od Gospoda odkupljeni se povrnejo in pridejo vriskajoč na Sion. Večno veselje bo nad njihovo glavo, radost in veselje dosežejo, žalost in vzdihovanje pobegneta.

Psalm 85

Odpev: »Gospod, pridi in nas reši.«

Ps 85,9-10.11-12.13-14

Poslušam, kaj govori Gospod Bog:
Zares, o miru govori svojemu ljudstvu.
Blizu je rešitev tem, ki se ga bojijo
in slava bo prebivala v naši deželi.
Odpev: »Gospod, pridi in nas reši.«
Usmiljenje in zvestoba se bosta srečala,
pravičnost in mir se poljubila;
zvestoba bo pognala iz zemlje,
pravičnost se sklonila z nebes.
Odpev: »Gospod, pridi in nas reši.«
Gospod bo dal blagoslov
in naša dežela bo obrodila svoj sad.
Pravičnost bo hodila pred njim
in zveličanje po sledi njegovih korakov.
Odpev: »Gospod, pridi in nas reši.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Iščíte Gospoda, dokler se da najti, kličite ga, dokler je blizu. Aleluja.

Jezus danes dela čudovite reči

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 5,17-26)

Nekega dne je Jezus učil in sedé so ga poslušali farizeji in učitelji postave, ki so bili prišli iz vseh galilejskih in judovskih vasi; v njem je bila Gospodova moč, da je ozdravljal. In glej, možje so nesli na postelji človeka, ki je bil mrtvouden, in so iskali, da bi ga prinesli noter in postavili predenj. Ker zaradi množice niso našli, kod bi ga nesli noter, so šli na streho in ga med opeko spustili s posteljo vred v sredo pred Jezusa.

Ko je videl njihovo vero, je rekel: »Človek, odpuščeni so ti tvoji grehi.« Pismouki in farizeji so začeli misliti: »Kdo je ta, ki govori bogokletno? Kdo more grehe odpuščati kakor edini Bog?« Jezus je spoznal njihove misli in jim odvrnil: »Kaj v srcu mislite? Kaj je laže reči: ›Odpuščeni so ti tvoji grehi‹, ali reči: ›Vstani in hodi‹? Da pa boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe – je rekel mrtvoudnemu – ti pravim: Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom!«

Takoj je vpričo njih vstal, vzel posteljo in odšel na svoj dom ter slavil Boga. Vsi so ostrmeli in slavili Boga in prevzel jih je strah in so govorili: »Videli smo danes čudovite reči.«
Sv. Ambrož (7. december)

Sv. Ambrož, obvezni god

Misli Benedikta XVI.

Dragi bratje in sestre!
Sveti škof Ambrož, o katerem vam bom govoril danes, je umrl v Milanu ponoči s 3. na 4. april 397. Danila se je velika sobota. Dan pred tem, okrog petih popoldne, se je lotil molitve ležeč na postelji in je razširil roke v obliki križa. Tako je bil v slovesnem velikonočnem tridnevju soudeležen pri Gospodovi smrti in njegovem vstajenju. "Videli smo, kako so se mu premikale ustnice," pričuje Pavlin, zvesti diakon, ki je na Avguštinovo povabilo napisal ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Bil je ljubljen od Boga in ljudi

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 44,15-17.19-20.23; 45,1-4.15-16)


15 O njihovi modrosti pripoveduje občina
in njih hvalo oznanjuje skupščina.
16 Henoh je hodil z Gospodom in je bil vzet,
poučen zgled za vse rodove.
17 Pravični Noe je bil brez graje,
ob času pokončanja je bil obnovitelj.
Zaradi njega je preživel ostanek
in zaradi zaveze z njim je nehal potop.
19 Abraham, oče množici narodov,
ni omadeževal svoje časti;
20 on se je držal zapovedi Najvišjega
in sklenil z njim zavezo.
Na svojem mesu je potrdil zavezo
in je bil zvest v preizkušnji.
23 blagoslov je počival na Jakobovi glavi.
Priznal ga je v prvorojenstvu
in mu dal dediščino;
odločil jo je v njene dele
in jo razdelil med dvanajst rodov.
On je dal, da je iz njega izšel pobožen mož,
ki je našel naklonjenost pri vseh ljudeh,
ljubljen od Boga in ljudi,
Mojzes, čigar spomin je blagoslovljen.
On ga je počastil kakor svete
in mu dal moč s strašnimi deli.
Na njegovo besedo je pospešil čudeže
in mu pomagal pred kraljem.
Dal mu je povelja za ljudstvo
ter mu pokazal svoje veličastvo.
Zaradi njegove zvestobe in vdanosti
ga je izbral izmed vseh ljudi.
15 Mojzes ga je posvetil
in pomazilil s svetim oljem.
To mu je bilo v večno zavezo
in njegovim potomcem, dokler bodo dnevi neba,
da mu naj služi obenem in bo duhovnik
in blagoslavlja njegovo ljudstvo v njegovem imenu.
16 Izmed vseh živih ga je izbral,
naj daruje žgalne daritve in maščobe,
kadilo in prijetno vonjavo v spomin
in izvršuje spravo za svoje ljudstvo.

Psalm 88

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 88,2-5.21-22.25.27

Gospod, moj Bog, podnevi vpijem,
ponoči tožim pred teboj.
Naj pride k tebi moja molitev,
nagni svoje uho k mojemu vpitju!
Zakaj moja duša je nasičena s hudim,
moje življenje se bliža kraljestvu smrti.
Štejejo me med pogrezajoče se v jamo,
postal sem kakor mož brez moči.

Evangelij

Jn 10,14

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod, in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021