HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 7. oktobra 2020

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Rožnovenska Mati Božja


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (27. nedelja med letom) - Janko Krištof - Bilčovs Avstrijska Koroška
(5.10.2014 ob 10h, dolžina: 8:23)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

27. nedelja med letom
(5.10.2014 ob 10h, dolžina: 10:55)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

27. nedelja med letom
(5.10.2014 ob 9h, dolžina: 9:58)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

27. nedelja med letom - Aleksander Osojnik - Grahovo
(2.10.2011 ob 10h, dolžina: 6:55)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

27. nedelja med letom - Alojz Vicman - Nova Gorica
(5.10.2008 ob 10h, dolžina: 7:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Teden za življenje (od prve do druge nedelje v oktobru)


Rožnovenska Mati Božja, obvezni god

Sreda 27. tedna med letom (leto II)

»Gospod, naúči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence« (Lk 11,1).

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Nesoglasja in nasprotni tabori so posledica človeške slabosti in grehov. Pavel ne odneha, dokler se nasprotja v prvi cerkvi ne razčistijo. Da bi utrdil edinost, se poda v Jeruzalem k Petru in apostolom. Dogovorijo se za delitev dela, on bo deloval med pogani. Gospod, naj bom iskren za tvojo resnico, naj krepim vero vate in delujem z delom za Božje kraljestvo, ki je edinost v tebi.

Evangelij

Gledam učence, ki opazujejo Jezusa, kako moli zatopljeno in domače. Prosijo ga, da bi jih naučil tako moliti. Želim, da Jezusova molitev postane tudi moja molitev, da bo dejanje ljubezni in sinovskega zaupanja do Očeta. Gospod, poživi mojo molitev, da ne bo utrujena in iz navade. Pokaži mi, da me ima Oče rad in skrbi zame, da mi odpušča in me rešuje pred hudim.

Primož Krečič

Berilo

Kristjani spoznajo Božjo milost v Pavlu

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 2,1-2.7-14)

Bratje, štirinajst let zatem sem spet šel v Jeruzalem z Barnabom in sem vzel s seboj tudi Tita. Šel sem pa gor po razodetju in sem jim predložil evangelij, ki ga oznanjam med pogani, posebej še njim, ki so bili veljavni, da bi morda ne tekel ali da bi ne bil tekel zaman.

Ko so ti videli, da mi je bilo poverjeno oznanjevanje evangelija med neobrezanimi kakor Petru med obrezanimi – kateri je namreč deloval v Petru, da je imel apostolstvo za obrezane, je deloval tudi v meni za pogane – in ko so spoznali milost, ki mi je bila dana, so Jakob in Kefa in Janez, ki veljajo za stebre, podali meni in Barnabu desnico vzajemnosti, naj greva midva med pogane, sami pa med obrezane; le ubogih naj bi se spominjala; in potrudil sem se, da bi prav to izvršil.

Ko pa je prišel Kefa v Antiohijo, sem se mu v obraz ustavil, ker je bil zaslužil grajo. Preden so namreč prišli nekateri od Jakoba, je jedel s pogani, ko pa so prišli, se je umikal in odtegoval, boječ se tistih, ki so bili iz obreze. In z njimi vred so se potajili tudi drugi Judje, tako da se je celo Barnaba dal zavesti po njihovi hlimbi.

Toda ko sem videl, da ne ravnajo prav po evangeljski resnici, sem rekel Kefu vpričo vseh: »Ako ti, ki si Jud, živiš po poganski šegi in ne po judovski, kako moreš pogane siliti, da bi živeli po judovski?«

Psalm 117

Odpev: »Pojdite po vsem svetu oznanjat evangelij.«

Ps 117,1.2

Hvalite Gospoda vsi narodi,
slavite ga vsa ljudstva.
Močna je do nas njegova ljubezen.
Gospodova zvestoba traja vekomaj.
Odpev: »Pojdite po vsem svetu oznanjat evangelij.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Poúči me o poti svojih zapovedi in premišljeval  bom tvoja čudovita dela. Aleluja.

Apostoli prosijo Jezusa, naj jih uči moliti

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,1-4)

Nekoč je Jezus na nekem kraju molil in, ko je nehal, mu je rekel eden izmed njegovih učencev: »Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence.« In rekel jim je: »Kadar molite, recite: ›Oče, posvečeno bodi tvoje ime; pridi tvoje kraljestvo; naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne; in odpusti nam naše grehe; saj tudi mi odpuščamo vsakemu, kateri nam je dolžan; in ne vpelji nas v skušnjavo!‹«
Rožnovenska Mati Božja (7. oktober)

Rožnovenska Mati Božja (leto II), obvezni god

Berilo

Vztrajali so v molitvi skupaj z Marijo

Berilo iz apostolskih del (Apd 1,12-14)

Ko je šel Jezus v nebo, so se apostoli z gore, ki se imenuje Oljska in je sobotni dan hodá oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomèj in Matej, Alfêjev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.

Spev z odpevom

Odpev: »Velike reči mi je storlil on, ki je mogočen.«

Lk 1,46-55

46 Marija pa je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda
47 in moj duh se raduje
v Bogu, mojem Zveličarju.
48 Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle.
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
49 Zakaj velike reči mi je storil
On, ki je mogočen
in je njegovo ime sveto.
50 Od rodu do rodu traja njegovo usmiljenje
njim, ki mu v strahu služijo.
51 Moč je skazal s svojo roko,
razkropil je nje, ki so napuhnjenih misli.
52 Mogočne je vrgel s prestola
in nizke povišal.
53 Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
54 Sprejel je
svojega služabnika Izraela
55 in se spomnil usmiljenja
– kakor je govoril našim očetom –
do Abrahama in njegovega rodu na veke.«

Evangelij

Prim. Vp 6,9

Aleluja

Aleluja. Vsi rodovi te blagrujejo in vsa ljudstva ti dajejo hvalo. Aleluja.

Angel oznani Jezusovo rojstvo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,26-38)

Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici, zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: »Zdrava, milosti polna. Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«

Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko moža ne spoznam?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna; zakaj pri Bogu ni nič nemogoče.«

Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020