HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 7. oktobra 2019

Svetnik za vsak dan
Rožnovenska Mati Božja


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (27. nedelja med letom)
(2.10.2016 ob 11h, dolžina: 8:31)

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

27. nedelja med letom
(2.10.2016 ob 10h, dolžina: 5:50)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

27. nedelja med letom
(2.10.2016 ob 10h, dolžina: 11:56)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

27. nedelja med letom
(2.10.2016 ob 10h, dolžina: 11:03)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

27. nedelja med letom
(2.10.2016 ob 9h, dolžina: 14:18)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

27. nedelja med letom - Janez Zupanc - Naklo
(6.10.2013 ob 10h, dolžina: 10:11)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

27. nedelja med letom - p. Robert Bahčič - Brezje
(6.10.2013 ob 10h, dolžina: 11:55)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

27. nedelja med letom - Jože Rački - Vinica
(3.10.2010 ob 10h, dolžina: 11:31)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Teden za življenje (od prve do druge nedelje v oktobru)


Rožnovenska Mati Božja, obvezni god

Ponedeljek 27. tedna med letom (leto I)

»In Jezus mu je rekel: 'Pojdi in ti delaj prav tako!'« (Lk 10,37b)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Med nekaterimi Judi se je zavest izvoljenosti prelevila v napuh, da so gledali zviška na druge, zlasti na Asirce. Jona ni hotel v mesto Ninive, da se ne bi spreobrnili, in je šel drugam. Ne bom se izogibal nalogam in nikogar odpisal od oznanila o Božji rešitvi. Gospod, hvala, ker morem uskladiti svoja dejanja po tvojih željah in biti zvest.

Evangelij

Gledam človeka, ki so ga napadli razbojniki. Duhovnik in levit gresta mimo. Tujec, Samarijan, se ustavi in mu pomaga. Jezus v njem pokaže usmiljeno ljubezen. Ob Jezusu bom pomagal ljudem v stiski, ne glede na to, kdo so. Gospod, hvala, ker me učiš ljubezni do človeka, ki jo potrebuje. Kažeš mi, da v njem srečujem tebe.

Primož Krečič

Berilo

Prerok ne more zbežati pred svojo službo

Berilo iz knjige preroka Jona (Jon 1,1-2,1;2,11)

Gospod je govoril Jonu, Amátijevemu sinu: »Vstani in pojdi v Ninive, veliko mesto, in pridiguj v njem! Zakaj njegova hudobija je prišla prédme.« Jona pa se je dvignil, da bi zbežal pred Gospodom v Tarsis. Šel je v Jafo in našel ladjo, namenjeno v Tarsis; plačal je brodnino in vstopil, da bi se peljal v Tarsis, proč od Gospodovega obličja.

Gospod pa je zagnal močan veter na morje, in nastal je velik vihar na morju. Ladja je bila v nevarnosti, da se razbije. Mornarji so se prestrašili in vsak je vpil k svojemu bogu; metali so ladijsko orodje v morje, da bi se tovor zmanjšal. Jona pa je stopil v notranjost ladje, legel in trdno zaspal. Tedaj pristopi k njemu poveljnik ladje in mu reče: »Kaj je s teboj, da spiš? Vstani, kliči k svojemu Bogu! Morebiti se nas Bog spomni, da ne poginemo.« In drug drugemu rečejo: »Pridite, žrebajmo, da zvemo, zakaj nas je zadela ta nesreča.« Vrgli so kocke in kocka je zadela Jona. Tedaj mu rečejo: »Pojasni nam vendar, zakaj nas je zadela ta nadloga? Kakšno je tvoje opravilo? Od kod si prišel? Katera je tvoja dežela? Iz katerega ljudstva si?« Reče jim: »Hebrejec sem. Častim Jahveja, Boga nebes, ki je naredil morje in kopno.« Tedaj se možje hudo prestrašijo in mu rečejo: »Kaj si vendar storil?«

Vedeli so namreč, da je zbežal spred Gospodovega obličja, ker jim je bil povedal. Vprašajo ga: »Kaj naj storimo s teboj, da se nam morje umiri?« Kajti morje se je vedno huje dvigalo. Odgovori jim: »Vzemite me in me vrzite v morje, in morje se vam umiri, zakaj vem, da je po moji krivdi prišel ta velik vihar nad vas.« Še so možje hrabro veslali, da bi dosegli kopno, a zaman, ker je morje bolj in bolj divjalo proti njim. Zato so zaklicali h Gospodu, rekoč: »Oh, Gospod, ne daj, da poginemo zavoljo življenja tega moža, in ne prištevaj nam nedolžne krvi; zakaj ti, o Gospod, delaš, kakor je tvoja volja.« Nato so vzeli Jona in ga vrgli v morje. In morje je nehalo besneti. Može pa je prevzel velik strah pred Gospodom; opravili so daritev Gospodu in storili obljube.

Gospod je poslal veliko ribo, da je Jona požrla. Jona je ostal v ribjem trebuhu tri dni in tri noči. Tedaj je Gospod ribi ukazal, in vrgla je Jona na kopno.

Spev z odpevom

Odpev: »Gospod rešuje moje življenje.«

Jon 2,2-5.8

V svoji stiski sem klical h Gospodu
in mi je odgovoril;
iz osrčja podzemlja sem vpil,
ti si uslišal moj glas.
Odpev: »Gospod rešuje moje življenje.«
Vrgel si me v globino morja
in obdalo me je vodovje.
Vsi tvoji tokovi in tvoji valovi
so se čezme razlili.
Odpev: »Gospod rešuje moje življenje.«
Že sem dejal: Zavržen sem
izpred tvojih oči,
kako bom še kdaj videl
tvoj sveti tempelj?
Odpev: »Gospod rešuje moje življenje.«
Ko je moja duša v meni medlela,
sem se spomnil Gospoda,
in moja molitev je prišla k tebi
v tvoje svetišče.
Odpev: »Gospod rešuje moje življenje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Odpri moje oči, Gospod, da bom gledal čuda tvoje postave. Aleluja.

Kdo je moj bližnji?

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,25-37)

Tisti čas je vstal neki učitelj postave, ki je takole skušal Jezusa: »Učenik, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je rekel: »Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo, in vso močjo in vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor sam sebe.« – »Prav si odgovoril,« mu je rekel: »to izvršuj in boš živel.«

Ta se je pa hotel opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« Jezus je povzel besedo in rekel: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike; ti so ga oplenili in mu zadali ran ter so odšli in ga pustili na pol mrtvega. Primerilo se je pa, da je šel po isti poti neki duhovnik in ga je videl in šel mimo. Prav tako je tudi levit, ki je prišel na to mesto in ga videl, šel mimo.

Ko pa je neki popoten Samarijan prišel do njega in ga videl, se mu je v srce zasmilil. Pristopil je in vlil v njegove rane olja in vina ter jih obvezal; in posadil ga je na svoje živinče, peljal do gostišča in zanj poskrbel. Drugi dan je vzel dva denarja in dal gostilničarju ter rekel: ›Poskrbi zanj in, kar boš več potrošil, ti jaz nazaj grede povrnem.‹

Kateri izmed teh treh, se ti zdi, je bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?« On je dejal: »Tisti, ki mu je skazal usmiljenje.« Jezus mu je rekel: »Pojdi in tudi ti tako delaj!«
Rožnovenska Mati Božja (7. oktober)

Rožnovenska Mati Božja (leto I), obvezni god

Berilo

Vztrajali so v molitvi skupaj z Marijo

Berilo iz apostolskih del (Apd 1,12-14)

Ko je šel Jezus v nebo, so se apostoli z gore, ki se imenuje Oljska in je sobotni dan hodá oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomèj in Matej, Alfêjev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.

Spev z odpevom

Odpev: »Velike reči mi je storlil on, ki je mogočen.«

Lk 1,46-55

46 Marija pa je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda
47 in moj duh se raduje
v Bogu, mojem Zveličarju.
48 Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle.
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
49 Zakaj velike reči mi je storil
On, ki je mogočen
in je njegovo ime sveto.
50 Od rodu do rodu traja njegovo usmiljenje
njim, ki mu v strahu služijo.
51 Moč je skazal s svojo roko,
razkropil je nje, ki so napuhnjenih misli.
52 Mogočne je vrgel s prestola
in nizke povišal.
53 Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
54 Sprejel je
svojega služabnika Izraela
55 in se spomnil usmiljenja
– kakor je govoril našim očetom –
do Abrahama in njegovega rodu na veke.«

Evangelij

Prim. Vp 6,9

Aleluja

Aleluja. Vsi rodovi te blagrujejo in vsa ljudstva ti dajejo hvalo. Aleluja.

Angel oznani Jezusovo rojstvo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,26-38)

Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici, zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: »Zdrava, milosti polna. Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«

Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko moža ne spoznam?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna; zakaj pri Bogu ni nič nemogoče.«

Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021