Božja beseda za torek, 7. oktobra 2014

Teden za življenje (od prve do druge nedelje v oktobru)


Rožnovenska Mati Božja, obvezni god

Torek 27. tedna med letom (leto II)

»Le eno je potrebno. Marija si je izvolila dobri del, ki ji ne bo odvzet.« (Lk 10,42)

Berilo

Bog po Pavlu razodeva svojega Sina poganom

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 1,13-24)

Bratje, slišali ste, kako sem se nekdaj vêdel v judovstvu: da sem čez mero preganjal Božjo Cerkev in jo zatiral, in napredoval sem v judovstvu bolj kakor mnogi vrstniki v mojem rodu ter prav posebno gorel za svoja očetna izročila.

Ko pa je Bog, ki me je bil odločil že od rojstva in me poklical po svoji milosti, sklenil razodeti v meni svojega Sina, da ga oznanjam med pogani, se nisem posvetoval z mesom in krvjo, tudi nisem šel v Jeruzalem k njim, ki so bili apostoli pred menoj, ampak sem takoj odšel v Arabijo, potem pa sem se zopet vrnil v Damask. Tri leta zatem sem šel v Jeruzalem, obiskat Petra in sem ostal pri njem petnajst dni; drugega apostola pa nisem videl nobenega razen Jakoba, Gospodovega brata. Kar pa vam pišem, glejte, je Bog priča, da ne lažem.

Nato sem prišel v sirske in cilicijske pokrajine. Bil sem pa osebno neznan cerkvam po Judeji, ki so v Kristusu. Samo slišali so: »Tisti, ki nas je nekdaj preganjal, zdaj oznanja vero, ki jo je nekoč zatiral.« In slavili so Boga zaradi mene.

Psalm 139

Odpev: »Gospod, vôdi me po poti večnosti.«

Ps 139,1-3.13-15

Gospod, preiskuješ me in me poznaš;
ti prodreš v moje misli od daleč;
ko hodim in ko ležim, ti vidiš
in na vsa moja pota paziš.
Odpev: »Gospod, vôdi me po poti večnosti.«
Ti si namreč naredil moje telo,
me stkal v telesu moje matere;
hvalim te, ker sem tako čudovito ustvarjen,
ker so čudovita tvoja dela.
Odpev: »Gospod, vôdi me po poti večnosti.«
Mojo dušo poznaš popolnoma,
ni ti bilo skrito moje bistvo,
ko sem bil oblikovan na skrivnem,
ko sem bil tkan v globočinah zemlje.
Odpev: »Gospod, vôdi me po poti večnosti.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Odpri moje oči, Gospod, da bom gledal čuda tvoje postave. Aleluja.

Marta Jezusu streže, Marija ga posluša

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,38-42)

Tisti čas je prišel Jezus v Betanijo in neka žena, po imenu Marta, ga je sprejela. Ta je imela sestro z imenom Marija, ki je sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa si je dala veliko opraviti s postrežbo. In pristopila je ter rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci ji, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovoril: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te mnogo stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izvolila najboljši del, ki ji ne bo vzet.«
Rožnovenska Mati Božja (leto II), obvezni god

Berilo

Vztrajali so v molitvi skupaj z Marijo

Berilo iz apostolskih del (Apd 1,12-14)

Ko je šel Jezus v nebo, so se apostoli z gore, ki se imenuje Oljska in je sobotni dan hodá oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomèj in Matej, Alfêjev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.

Spev z odpevom

Odpev: »Velike reči mi je storlil on, ki je mogočen.«

Lk 1,46-55

46 Marija pa je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda
47 in moj duh se raduje
v Bogu, mojem Zveličarju.
48 Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle.
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
49 Zakaj velike reči mi je storil
On, ki je mogočen
in je njegovo ime sveto.
50 Od rodu do rodu traja njegovo usmiljenje
njim, ki mu v strahu služijo.
51 Moč je skazal s svojo roko,
razkropil je nje, ki so napuhnjenih misli.
52 Mogočne je vrgel s prestola
in nizke povišal.
53 Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
54 Sprejel je
svojega služabnika Izraela
55 in se spomnil usmiljenja
– kakor je govoril našim očetom –
do Abrahama in njegovega rodu na veke.«

Evangelij

Prim. Vp 6,9

Aleluja

Aleluja. Vsi rodovi te blagrujejo in vsa ljudstva ti dajejo hvalo. Aleluja.

Angel oznani Jezusovo rojstvo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,26-38)

Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici, zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: »Zdrava, milosti polna. Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«

Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko moža ne spoznam?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna; zakaj pri Bogu ni nič nemogoče.«

Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Rožnovenska Mati Božja

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavlovo oznanjevanje je pristno, saj mu je sam Bog pripravil spreobrnjenje in razodel svojega Sina. To pristnost je potrdil tudi Peter. Galačani naj mu torej brez skrbi zaupajo in se zaradi njega veselijo v Bogu. Pričevanje ljudi, ki se spreobrnejo, me živo nagovarja. Gospod, naj bom odprt za vzgibe tvojega Duha in se spreobračam ob podpori vseh, ki so naredili ta korak.

Evangelij

Jezus je pri Marti in Mariji. Marija sede k njemu in ga posluša, Marta pa je živčna, ker ga želi takoj postreči. Zato celo krega sestro, ker ji ne pomaga. Jezus ne podpira lenobe, pa tudi ne živčnosti pri delu in odnosih. Z ljubeznijo in pozornostjo bom sprejemal ljudi. Gospod, uči me, da je najbolj pomembno prisluhniti tebi. Naj te poslušam s pozornostjo tistega, ki ljubi.

Primož Krečič

Rožnovenska Mati Božja (7. oktober)