HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 6. septembra 2019

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
prerok Zaharija


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (22. nedelja med letom) - Slavko Kalan - Velesovo
(1.9.2013 ob 10h, dolžina: 9:31)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

22. nedelja med letom - Lojze Kozar - Odranci
(29.8.2010 ob 10h, dolžina: 7:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Petek 22. tedna med letom (leto I), prvi petek v mesecu

»Jezus jim je odgovoril: 'Ali morete doseči, da bi se svatje postili, dokler je ženin med njimi?'« (Lk 5,34)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel se obrne h Kološanom s himno iz liturgije. Najprej slavi Kristusa kot modrost Vsemogočnega v stvarjenju in temelj Cerkve, potem pa kot edinega srednika, ki je s križem združil zemljo in nebo. Pridružil se bom slavljenju Kristusa in v moči njegove zmage zaživel spravo v življenju. Gospod, hvala, ker vse v meni odpiraš za Božjo voljo in povezuješ.

Evangelij

Jezus je ženin, ki razveseljuje svate. Pri njem ni prostora za žalost in post, ampak njegova navzočnost prinaša novost, veselje in polnost. Seveda za vse to ni mogoče delati kompromisov. Ves se mu moram odpreti, mu prisluhniti, sprejeti njegov dar in mu zaupati. Gospod, okrepi mi vero, da bom v celoti sprejel tvojo besedo in se resnično spreobrnil za tvoje veselje.

Primož Krečič

Berilo

Vse je ustvarjeno po Kristusu in za Kristusa

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom (Kol 1,15-20)

Jezus Kristus je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, najsi bodo prestoli ali gospostva ali vladarstva ali oblasti: vse je ustvarjeno po njem in zanj.

In on je pred vsem in vse ima v njem svoj obstoj in on je glava telesu, Cerkvi; on je začetek, prvorojenec vstalih od mrtvih, da med vsemi zavzame prvo mesto. Kajti Bog je sklenil, da naj v njem prebiva vsa polnost in da s krvjo njegovega križa ustvari mir in tako po njem s seboj spravi vse, kar je na zemlji in kar je v nebesih.

Psalm 100

Odpev: »Stopajte veseli pred Božje obličje.«

Ps 100,1.2.3.4.5

Glasno pritrjujte Gospodu, vse dežele,
služite Bogu z veseljem!
Stopajte pred njegovo obličje z radostjo!
Odpev: »Stopajte veseli pred Božje obličje.«
Vedite, Gospod je Bog:
on nas je naredil in mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo in ovce njegove paše.
Odpev: »Stopajte veseli pred Božje obličje.«
Vstopite skoz' njegova vrata s hvalnim petjem,
v njegove dvore s hvalnicami;
slavite ga, blagrujte njegovo ime!
Odpev: »Stopajte veseli pred Božje obličje.«
Zakaj dober je Gospod,
vekomaj traja njegovo usmiljenje
in od roda do roda njegova zvestoba.
Odpev: »Stopajte veseli pred Božje obličje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod je zvest v svojih besedah in svet v vseh svojih delih. Aleluja.

Po Jezusovem odhodu ima post poseben pomen

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 5,33-39)

Tisti čas so farizeji in pismouki rekli Jezusu: »Janezovi učenci se pogostoma postijo in opravljajo molitve, kakor tudi učenci farizejev, tvoji pa jedo in pijejo.« Jezus jim je rekel: »Ali morete post naložiti svatom, dokler je ženin pri njih? Pridejo pa dnevi, ko bo ženin od njih vzet, in takrat, tiste dni, se bodo postili.«

Pripovedoval jim je pa tudi priliko: »Nihče ne prišije zaplate od nove obleke na staro obleko; sicer novo raztrga, stari pa se zaplata od nove tudi ne poda. In nihče ne deva novega vina v stare mehove; sicer novo vino mehove razžene in vino sámo se razlije in mehovi končajo. Ampak novo vino je treba devati v nove mehove. In nihče, ki je pil starega, ne mara novega; pravi namreč: ›Starina je boljša.‹«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021