Božja beseda za ponedeljek, 6. maja 2024

Ponedeljek 6. velikonočnega tedna, prošnji dan

»Pa tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka pri meni.« (Jn 15,27)

Berilo

Božja milost vpliva na Pavlove poslušalce

Berilo iz apostolskih del (Apd 16,11-15)

Odpluli smo iz Troade in smo se odpeljali naravnost na Samotrakijo, prihodnjega dne pa v Neapolo, od tam pa v Filipe, ki so prvo mesto makedonske pokrajine, naselbina. V tem mestu smo se mudili nekaj dni. Sobotni dan smo šli izven mestnih vrat k reki, kjer smo mislili, da je molivnica; sedli smo in govorili ženam, ki so se tam zbrale. Poslušala je tudi neka bogaboječa žena Lidija iz mesta Tiatire, ki je kupčevala s škrlatom; njej je Gospod odprl srce, da je pazila na Pavlove besede. Ko je bila s svojo hišo krščena, nas je povabila: »Ako ste me spoznali za verno Gospodu, pridite v mojo hišo in ostanite tu.« In primorala nas je.

Psalm 149

Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«

Ps 149,1-2.3-4.5-6.9

Pojte Gospodu novo pesem,
njegova hvala naj se razlega v zboru svetih!
Izrael naj se veseli svojega stvarnika,
Sionski sinovi svojega kralja.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«
Hvalijo naj njegovo ime z rajalnim plesom,
Z bobnom in citrami naj mu igrajo!
Gospod ljubi svoje ljudstvo,
ponižne venča z zmago.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«
Sveti naj se radujejo v njegovi slavi,
naj se veselijo v svojih domovih;
Božji hvalospevi naj bodo v njihovih grlih:
to je v slavo vsem njegovim svetim.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Če ste vstali s Kristusom, iščíte, kar je zgoraj, kjer je Kristus sedeč na Božji desnici. Aleluja.

Božji Duh resnice pričuje za Kristusa

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,26-16,4)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Kadar pride Tolažnik, ki ga bom jaz poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni. Pa tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka pri meni. To sem vam povedal, da se ne pohujšate. Izobčevali vas bodo iz shodnic; pride celo ura, ko bo vsak, ki vas umori, mislil, da služi Bogu. To bodo delali, ker niso spoznali ne Očeta ne mene. To sem vam pa rekel, da se boste spominjali, da sem vam jaz povedal, ko pride ura za to.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Dominik Savio

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V Filipih ni sinagoge, Pavel gre v soboto tja, kjer se žene zbirajo k molitvi. Med njimi je tudi Lidija, ki ji Bog odpre srce, da sprejme oznanilo in se da krstiti. Tudi v neugodnih razmerah se bom trudil, da bom srečal ljudi in jim govoril o Jezusu in veri vanj. Gospod, podpiraj vse oznanjevanje o tebi, da ga bodo ljudje sprejeli in se spreobrnili.


Evangelij

Sveti Duh bo pričeval za Jezusa. Spremljal bo učence in kazal na resničnost njegove besede. V njegovi moči bodo v najtežjih okoliščinah pričevali za Jezusa. Odprl se bom Svetemu Duhu in se trudil, da bom pogumno kazal na Jezusa tudi, ko bodo nasprotovali. Jezus, daj mi Duha Tolažnika, da te bom vedno priznal za Gospoda.

Primož Krečič