Božja beseda za nedeljo, 5. maja 2024

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma (leto B)

»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni!« (Jn 15,9).

1. berilo

Tudi na pogane se je razlila milost Svetega Duha

Berilo iz apostolskih del (Apd 10,25-26.34-35.44-48)

Ko je Peter hôtel vstopiti, mu je Kornelij prišel naproti in padel pred njim na kolena. Peter mu je vêlel vstati z besedami: »Vstani! Tudi jaz sem samo človek.« Tedaj je Peter spregovóril: »Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna.« Ko je Peter še govóril te besede, je prišel Sveti Duh nad vse, ki so poslušali besedo. Verniki iz obreze, ki so prišli s Petrom, so se čudili, kako da se dar Svetega Duha razliva tudi na pogane; slišali so jih namreč, kako govorijo z darom jezikov in poveličujejo Boga. Tedaj je Peter spregovóril: »Ti ljudje so prejeli Svetega Duha tako kakor mi. Ali more kdo braniti, da ne bi bili tudi krščeni z vodo?« In naročil je, naj jih krstijo v imenu Jezusa Kristusa. Nato so ga prosili, naj ostane še nekaj dni med njimi.

Psalm 98

Odpev: »Gospod je dal spoznati svoje odrešenje.«

Ps 98,1-4

Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela;
njegova desnica mu je pomagala, njegova sveta roka.
Gospod je dal spoznati svoje odrešenje,
očem narodov je razodel svojo pravičnost.
Odpev: »Gospod je dal spoznati svoje odrešenje.«
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe do Izraelove hiše,
odrešenje našega Boga so videli vsi konci zemlje.
Vzklikaj Gospodu, vsa zemlja!
Radujte se, vriskajte in prepevajte!
Odpev: »Gospod je dal spoznati svoje odrešenje.«

2. berilo

Bog je ljubezen

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 4,7-10)

Preljubi, ljubímo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem. Ljubezen ni v tem, da bi mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe.

Evangelij

Jn 14,23

Aleluja

Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede, govorí Gospod, moj Oče ga bo ljubil in prišla bova k njemu. Aleluja.

Kdor zares ljubi, da življenje za svoje prijatelje

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,9-17)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostaníte v moji ljubezni! Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvôlil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljúbite med seboj!«

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Gotard

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma
(5.5.2024 ob 10h, dolžina: 6:19)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma - br. Jože Smukavec
(10.5.2015 ob 10h, dolžina: 6:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma
(10.5.2015 ob 10h, dolžina: 5:00)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma
(10.5.2015 ob 10h, dolžina: 11:54)

Br. Matej Nastran, kapucin

Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma
(10.5.2015 ob 9h, dolžina: 12:36)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma - Anton Rojc
(13.5.2012 ob 10h, dolžina: 9:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Raduj se, Kraljica nebeška, nedelja, 10. maj 2015 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! Današnji evangelij, Janez, 15. poglavje, nas povede v dvorano zadnje večerje, kjer slišimo novo Jezusovo zapoved, tako pravi: »To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil« (v. 12). In z mislijo na bližajočo se žrtev na križu, doda: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam« (v. ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Janez Krizostom pravi, da »srečanje med Kornelijem in Petrom kaže na prepričljivo Kornelijevo velikodušnost in dobroto.« Beda Častitljivi zato pravi: »Kornelijev izraz spoštovanja Petru kaže na ponižnost srca, medtem ko Petrova zapoved naj vstane, napoveduje enakost vseh v veri«, »še posebej tistih, ki jih je svet odrinil na rob«, pa dodaja Neznani pisec iz Aleksandrije. Sv. Janez Krizostom, sv. Beda Častitljivi ter sv. Irenej Lyonski so si enotni, da je »Sveti Duh tisti, ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Iz okrožnice Benedikta XVI. Bog je ljubezen
Spomnimo se najprej na mnogovrstni pomen besede »ljubezen«. Govorimo o ljubezni do domovine, o ljubezni do poklica, o ljubezni med prijatelji, o ljubezni do dela, o ljubezni med starši in njihovimi otroki, med brati in sestrami ter sorodniki, o ljubezni do bližnjega in o ljubezni do Boga. ...

Ljubezen med možem in ženo, ki ne izhaja iz mišljenja in hotenja, ampak človeka tako rekoč presega, so stari Grki imenovali eros. Omenimo, da Stara zaveza besedo eros ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.