Božja beseda za nedeljo, 6. marca 2011

9. nedelja med letom (leto A)

»Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu.« (Mt 7,24).

1. berilo

Pred nami je blagoslov in prekletstvo

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 11,18.26-28)

Mojzes je govóril ljudstvu: »Vtisnite si te moje besede v srce in v dušo, privežite si jih za znamenje na roko in naj vam bodo za čelni nakit med očmi. Glejte, danes polagam pred vas blagoslov in prekletstvo: blagoslov, če boste poslušni zapovedim Gospoda, svojega Boga, ki vam jih danes dajem; prekletstvo, če ne boste poslušni zapovedim Gospoda, svojega Boga, temveč boste krenili s poti, ki vam jo danes zapovedujem, in hodili za drugimi bogovi, ki jih niste poznali. Vestno torej izpolnjujte vse zakone in odlóke, ki jih danes polagam pred vas!« 

Psalm 31

Odpev: »Gospod, bodi mi utrjena skala.«

Ps 31,2-4.17.25

Odpev: Gospod, bodi mi utrjena skala.
Odpev: »Gospod, bodi mi utrjena skala.«
K tebi, Gospod, se zatekam,
naj ne bom osramočen na veke.
V svoji pravičnosti me osvobôdi,
nagni k meni svoje uho, hitro me reši.
Odpev: »Gospod, bodi mi utrjena skala.«
Bodi mi utrjena skala,
trdna hiša, da me rešiš.
Zakaj ti si moja skala in moja trdnjava,
zaradi svojega imena me boš peljal in vodil.
Odpev: »Gospod, bodi mi utrjena skala.«
Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom,
odreši me v svoji dobroti.
Bodite močni, vaše srce naj se opogumi,
vsi vi, ki pričakujete Gospoda!
Odpev: »Gospod, bodi mi utrjena skala.«
 
Odpev: »Gospod, bodi mi utrjena skala.«

2. berilo

Opravičenje se doseže po veri

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 3,21-25.28)

Bratje in sestre, zdaj se je brez postave pokazala Božja pravičnost, o kateri pričujejo postava in preroki. Božja pravičnost se delí po veri v Jezusa Kristusa, in sicer vsem, ki verujejo. Ni namreč nobene razlike: saj so vsi grešili in so brez Božje slave, opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti, v môči odrešenja v Kristusu Jezusu. Njega je Bog postavil, da bi bil s svojo krvjo orodje sprave po veri. Menimo namreč, da človek doseže opravičenje po veri, brez del postave.

Evangelij

Jn 15,5

Aleluja

Aleluja. Jaz sem trta, vi mladike, govorí Gospod. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Aleluja.

Hiša na skali in hiša na pesku

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 7,21-27)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod, Gospod,‹ ampak kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. Veliko mi jih bo reklo tisti dan: ›Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali hudobnih duhov in v tvojem imenu storili veliko čudežev?‹ In takrat jim bom odvrnil: ›Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene vi, ki delate krivico!‹ 

Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih spolnjuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in završali so vetrovi ter se zagnali v to hišo, in vendar se ni zrušila, ker je imela temelje na skali. Kdor pa te moje besede posluša in jih ne spolnjuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in završali so vetrovi; zagnali so se v to hišo, da se je zrušila, in njena podrtija je bila velika.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Fridolin

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

9. nedelja med letom - br. Janez Papa - Ljubljana - Šiška
(6.3.2011 ob 10h, dolžina: 10:36)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »