Božja beseda za petek, 6. februarja 2015


Sv. Pavel Miki in japonski mučenci, obvezni god

Petek 4. tedna med letom (leto I), prvi petek v mesecu

»Kajti Herod se je Janeza bal, ker je vedel, da je pravičen in svet mož, in ga je varoval« (Mr 6,20a)

Berilo

Jezus je naš večno živi Odrešenik

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 13,1-8)

Bratje, bratska ljubezen naj ostane v vas. Gostoljubnosti ne pozabite. V njej so namreč nekateri pogostili angele, ne da bi vedeli. Spominjajte se ujetnikov kakor sojetniki in trpečih, ker ste tudi sami v telesu. Zakon bodi častit v vsem in postelja neomadeževana, kajti nečistnike in prešuštnike bo sodil Bog. Življenje bodi brez lakomnosti, zadovoljni bodite s tem, kar imate; kajti sam je rekel: »Ne bom stopil od tebe in ne bom te zapustil.« Zato moremo zaupljivo govoriti: »Gospod je moj pomočnik, ne bom se bal; kaj bi mi storil človek?« Spominjajte se svojih predstojnikov, ki so vam oznanjali Božjo besedo; glejte konec njih življenja in ravnajte se po njih veri. Jezus Kristus včeraj in danes, isti tudi na veke.

Psalm 27

Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«

Ps 27,1.3.5.8-9

Gospod je moja luč in moja rešitev,
koga bi se bal?
Gospod je varuh mojega življenja,
pred kom bi trepetal?
Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«
Če se vojska utabori proti meni,
se moje srce ne bo balo;
če se vname boj zoper mene,
jaz bom zaupal.
Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«
Gospod me bo skril v svojem šotoru,
me skril ob dnevu nesreče,
me prikril v zavetju svojega šotora,
me vzdignil na varno skalo.
Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«
Tvoj obraz iščem, Gospod,
ne skrivaj pred menoj svojega obraza,
ne odklanjaj v srdu svojega hlapca;
ti si moja pomoč, nikar me ne zavrzi.
Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite v krotkosti vsajeno besedo, ki more rešiti vaše duše. Aleluja.

Ob Jezusovih delih se Herodu oglaša vest

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,14-29)

Ko je kralj Herod slišal, da se je Jezusovo ime razglasilo, je trdil: »Janez Krstnik je vstal od mrtvih in zato delujejo v njem čudežne moči.« Drugi pa so govorili: »Elija je.« Spet drugi so trdili: »Prerok je, kakor kateri drug izmed prerokov.« Ko je Herod to slišal, je rekel: »Janez, ki sem ga dal obglaviti, ta je vstal.«

Herod je bil namreč sam dal Janeza prijeti in ga v ječi vkleniti zaradi Herodiade, žene svojega brata Filipa, s katero se je bil oženil. Janez je namreč govoril Herodu: »Ni ti dovoljeno imeti žene svojega brata.« Herodiada ga je sovražila in bi ga rada umorila, pa ga ni mogla. Kajti Herod se je Janeza bal, ker je vedel, da je pravičen in svet mož, in ga je varoval; kadar koli ga je poslušal, je bil v veliki zadregi; poslušal ga je pa rad.

Prišel pa je ugoden čas, ko je Herod za rojstni dan napravil gostijo svojim velikašem, častnikom in galilejskim prvakom; vstopila je hči same Herodiade in plesala ter se prikupila Herodu in gostom. Tedaj je kralj rekel deklici: »Prosi me, kar koli hočeš, in ti bom dal.« Celo prisegel ji je: »Kar koli me poprosiš, ti bom dal, do polovice svojega kraljestva.« Odšla je ven in rekla svoji materi: »Kaj naj prosim?« Ta je pa rekla: »Glavo Janeza Krstnika.« In brž je pohitela pred kralja ter ga prosila: »Hočem, da mi takoj daš na krožniku glavo Janeza Krstnika.«

Kralj se je zelo užalostil, toda zaradi prisege in zaradi gostov ji ni maral odreči; poslal je takoj krvnika in ukazal prinesti Janezovo glavo. Krvnik je šel, ga v ječi obglavil in njegovo glavo prinesel na krožniku ter dal deklici, deklica pa jo je dala materi. Ko so to zvedeli njegovi učenci, so prišli, vzeli truplo in ga položili v grob.
Sv. Pavel Miki in japonski mučenci (leto I), prvi petek v mesecu, obvezni god

Berilo

V meni živi Kristus

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 2,19-20)

19 Po postavi sem namreč postavi umrl, da bi živel Bogu: s Kristusom sem križan; 20 živim pa ne več jaz, ampak v meni živi Kristus; kolikor pa zdaj živim v telesu, živim v veri božjega Sina, ki me je vzljubil in zame dal sam sebe.

Psalm 126

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Ps 126,1-6

Ko je Gospod dal, da so se vrnili sionski jetniki,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo.
Tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik vriskanja.
Odpev
Tedaj so govorili med narodi:
»Velike reči je Gospod stóril zanje.«
Velike reči je Gospod za nas stóril,
vsi smo bili zato veseli.
Odpev
Gospod, daj, da se vrnemo,
kakor se vrnejo potoki v puščavo.
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo z vriskanjem.
Odpev
Odhajajo, odhajajo z jokom,
ko nosijo seme za setev.
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem,
ko nosijo svoje snope.
Odpev

Evangelij

Mt 28,19a.20b

Aleluja

Aleluja. Pojdite torej in učite vse narode, govorí Gospod. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja.

Pojdite in učite vse narode

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 28,16-20)

Tisti čas se je enajst učencev odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je bil Jezus naročil. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovóril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in poučujte vse narode. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Pavel Miki in drugi japonski mučenci

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pisatelj spodbuja vernike, da bi živeli skromno, gojili gostoljubnost in dobrodelnost. Pri tem pa jim daje za zgled življenje in vero učiteljev. Trudil se bom živeti po evangeliju: vztrajati v bratski ljubezni, živeti čisto v svojem stanu in biti zadovoljen s tem, kar imam. Gospod, tvoja ljubezen presega čas in okolje. Pomagaj mi, da bom brez kompromisov napredoval v evangeljski modrosti.

Evangelij

Gledam na Herodovo gostijo in Janeza, ki je v ječi zaradi resnice. Janezov konec napoveduje tudi Jezusovo mučeništvo. Svet ljubi, kar je njegovo. Odločno se bom postavil za resnico in vztrajal kljub nasprotovanju ljudi in javnega mnenja. Gospod, okrepi me s pogumom in zvestobo Janeza Krstnika, da bom vztrajal v preizkušnjah in pričeval za resnico evangelija.

Primož Krečič

Sv. Pavel Miki in japonski mučenci (6. februar)