Božja beseda za nedeljo, 5. julija 2020

Ciril in Metod, sozavetnika Evrope, slovesni praznik, nedelja Slovencev po svetu

»Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce.« (Jn 10,11)

1. berilo

Bog obiskuje svoje ovce kot dobri pastir

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 34,11-16)

Tako govori Gospod Bog: Glej, jaz sam bom skrbel za svoje ovce in bom gledal nanje. Kakor pastir gleda na svojo čredo, ko je med svojimi razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz pogledal na svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temnega dne.

Pripeljem jih izmed ljudstev in zberem jih iz dežel ter privedem v njihovo deželo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel; na Izraelovih gorskih višinah bodo njihovi pašniki. Tam bodo počivale na ljubkem pašniku; imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah.

Jaz sam bom pasel svoje ovce in jaz jim bom nudil počitek, govori vsemogočni Gospod. Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam, zdrave in krepke obvarujem. Pasel jih bom, kakor je prav.

Psalm 23

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Ps 23,1-6

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka;
na zelenih pašnikih mi daje ležišča.
K vodam počitka me vodi;
mojo dušo poživlja.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil v temni dolini,
ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj:
tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Pogrinjaš mi mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi glavo maziliš,
moj kelih je zvrhan.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Dobrotljivost in milost mi sledita
vse dni mojega življenja;
in v Gospodovi hiši bom prebival
vse dni življenja.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

2. berilo

Apostol da tudi svoje življenje

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (1 Tes 2,2-8)

Bratje in sestre, v našem Bogu smo se osrčili, da smo vam z velikim trudom oznanili Božji evangelij, četudi smo, kakor veste, prej v Filipih trpeli in bili zasramovani. Kajti naša pridiga ni iz blodnje ne iz nečednih nagibov ali zvijačnosti, temveč govorimo tako, kakor nas je Bog imel za vredne, da nam je zaupal evangelij; ne, kakor bi hoteli ugajati ljudem, ampak Bogu, ki preizkuša naša srca. Kajti nikoli nismo bili priliznjeni v govorjenju, kakor veste, nikoli iskali prilike za lakomnost, Bog je priča. Tudi nismo iskali človeške časti ne pri vas ne pri drugih. Kot Kristusovi apostoli bi mogli biti oblastni, toda nastopili smo med vami milo, kakor neguje mati svoje otroke. Tako smo v blagočutju do vas pripravljeni dati vam ne samo Božji evangelij, ampak tudi svoje življenje, ker ste se nam priljubili.

Evangelij

Prim. Mt 28,19.20

Aleluja

Aleluja. Pojdite in učite vse narode, govori Gospod, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.

Ciril in Metod, sozavetnika Evrope (5. julij)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Ciril in Metod

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Ciril in Metod, sozavetnika Evrope
(5.7.2015 ob 19h, dolžina: 11:15)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Ciril in Metod, sozavetnika Evrope
(5.7.2015 ob 16h, dolžina: 13:13)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

Ciril in Metod, sozavetnika Evrope
(5.7.2015 ob 9h, dolžina: 14:59)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Ciril in Metod, sozavetnika Evrope
(5.7.2014 ob 19h, dolžina: 6:16)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

Ciril in Metod, sozavetnika Evrope - Nikolaj Štrancar - Zagorje pri Pivki
(5.7.2009 ob 10h, dolžina: 8:53)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Gregor Veliki pravi: »Dobri pastir je bil pripravljen žrtvovati vse za svoje ovce, tudi svoje življenje. Hoditi moramo za takšnim zgledom.« Bazilij iz Selevkije dodaja: »Dobri pastir si je s svojo žrtvijo ter z obljubo večnega življenja pridobil ljubezen svoje črede.« Sv. Klemen Aleksandrijski pojasnjuje: »Dobri pastir je podoba vzgojitelja. S potrpežljivostjo in dobroto bo podpiral svojo čredo ter prenašal ves napor.« Sv. Gregor Nazianški dodaja: »Po njegovi zaslugi se je blodeča ovca vrnila v življenje.« ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. kateheza, sreda, 17. junij 2009
Dragi bratje in sestre, danes bi vam rad spregovoril o svetem Cirilu in Metodu, bratih po krvi in veri, imenovanih apostola Slovanov. Ciril se je rodil v Solunu cesarskemu uradniku Leonu leta 826/827. Bil je najmlajši od sedmih otrok. Že kot deček se je naučil slovanskega jezika. Pri štirinajstih letih so ga poslali v Carigrad, da bi ga tam vzgajali v družbi z mladim cesarjem Mihaelom III. V tistih letih se je uvajal v ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.