HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 5. junija 2020

Svetnik za vsak dan
Sv. Bonifacij


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (9. nedelja med letom) - br. Janez Papa - Ljubljana - Šiška
(6.3.2011 ob 10h, dolžina: 10:36)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Bonifacij, obvezni god

Petek 9. tedna med letom (leto II), prvi petek v mesecu

»In velika množica ga je rada poslušala« (Mr 12,37a)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel je doživel veliko preganjanj. Timoteja opozarja na preizkušnje. Spodbuja ga, naj okrepi vero, ki jo je prejel v mladosti, in jo poglablja v Svetem pismu. Z branjem Svetega pisma se bom trudil odkrivati modrost za svoje spreobračanje in premagovanje hudobije sveta. Gospod, hvala, ker si mi blizu takrat, ko je najbolj hudo, in me spremljaš z besedo, ki prihaja iz Božjega srca.

Evangelij

Jezus se pogovarja o tem, da Mesija ni le Davidov sin, kot je bilo splošno sprejeto. Sogovornike vabi, naj ga sprejmejo kot Božjega Sina. Sprejel bom Jezusa kot križanega Mesija, ki razodeva usmiljenega Boga in me vabi k spreobrnjenju ter novemu življenju. Gospod, razkrij mi resnico o sebi, da ne bom iskal le malo tolažbe, ampak ti povsem odprl življenje kot učlovečenemu Božjemu Sinu.

Primož Krečič

Berilo

Življenje v Kristusu ni brez težav

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Timoteju (2 Tim 3,10-17)

Preljubi, ti hodiš za menoj v nauku, vedenju, namenih, veri, prizanesljivosti, ljubezni, potrpežljivosti, preganjanju, trpljenju, ki me je zadelo v Antiohiji, v Ikoniju in Listri. Kakšno preganjanje sem prebil! In iz vsega me je Gospod rešil. Sicer pa bodo preganjani vsi, kateri hočejo pobožno živeti v Jezusu Kristusu. Hudobni ljudje in sleparji pa bodo rastli v hudobiji, varali bodo in bodo varani. Ti pa ostani pri tem, kar si se naučil in si verno sprejel, ker veš, od koga si se naučil, in ker od detinstva poznaš sveto pismo, ki ti more dati modrost za zveličanje po veri v Jezusa Kristusa. Vse od Boga navdihnjeno pismo je tudi koristno za pouk, za prepričevanje, za poboljševanje in za vzgojo v pravičnosti, da bi bil božji človek popoln, za vsako dobro delo pripraven.

Psalm 119

Odpev: »Mirno živijo, kateri ljubijo Božjo postavo.«

Ps 119,157.160.161.165.166.168

Mnogi me preganjajo in stiskajo,
toda od tvojih odredb ne krenem.
Poglavitna lastnost tvoje besede je stalnost,
večen je sleherni tvoj pravični odlok.
Odpev: »Mirno živijo, kateri ljubijo Božjo postavo.«
Knezi me preganjajo brez vzroka,
moje srce pa spoštuje tvoje besede.
Mirno živijo, kateri ljubijo tvojo postavo,
ob ničemer se ne spotikajo.
Odpev: »Mirno živijo, kateri ljubijo Božjo postavo.«
Pričakujem tvoje pomoči, Gospod,
tvojo voljo spolnjujem.
Spolnjujem tvoje zapovedi in ukaze,
vsa moja pota so pred tvojimi očmi.
Odpev: »Mirno živijo, kateri ljubijo Božjo postavo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Govôri, Gospod, tvoj hlapec posluša; besede večnega življenja imaš. Aleluja.

Kako je Kristus Davidov sin

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 12,35-37)

Tisti čas se je oglasil Jezus, ko je učil v templju, in dejal: »Kako da pismouki pravijo, da je Kristus Davidov sin? Sam David je rekel v Svetem Duhu: ›Gospod je rekel mojemu Gospodu: Sedi na mojo desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikov pod tvoje noge.‹ David sam ga je torej imenoval Gospoda, kako je potem njegov sin?« In velika množica ga je rada poslušala.
Sv. Bonifacij (5. junij)

Sv. Bonifacij (leto II), prvi petek v mesecu, obvezni god

Berilo

Glasniki so poslani po vsej zemlji

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 52,7-10)

Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Síonu: »Tvoj Bog kraljuje!« Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas, vsi skupaj vriskajo, saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion. Vzklikajte, vriskajte vse skupaj, jeruzalémske razvaline! Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, odkúpil Jeruzalem. Gospod je razgálil svojo sveto roko pred očmi vseh narodov in vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje.

Psalm 95

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 95,1-3.7.8.10

Pridite, prepevajmo Gospodu,
vzklikajmo Skali našega zveličanja!
Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami,
s spevi ga slavimo!
Zakaj velik Bog je Gospod,
velik kralj nad vsemi bogovi;
Zakaj on je naš Bog,
mi pa smo ljudstvo njegove paše in ovce njegove roke.
O da bi danes poslušali njegov glas:
»Ne zakrknite svojih src kot v Meribi,
kot ob dnevu Mase v puščavi,
10 Štirideset let se mi je gnusil ta rod
in sem rekel: Ljudstvo blodečega srca so,
ti ljudje ne spoznajo mojih potov.

Evangelij

Mt 28,19a.20b

Aleluja

Aleluja. Pojdite torej in učite vse narode, govorí Gospod. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja.

Žetev je velika, delavcev pa malo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,1-9)

Tisti čas je Jezus določil drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. Govoril jim je:

»Žetev je velika, delavcev pa malo; prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Pojdite; glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite mošnje ne torbe ne obuvala in nikogar na potu ne pozdravljajte. V katero koli hišo pridete, recite najprej: ‚Mir tej hiši!‘ In če bo tam sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se povrne k vam. V tisti hiši pa ostanite ter jejte in pijte, kar imajo; kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne prehajajte iz hiše v hišo. In v katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, kar se pred vas postavi; ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in oznanjujte: ›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020