HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 5. junija 2012

Svetnik za vsak dan
Sv. Bonifacij


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica) - Anton Rataj - Pišece
(31.5.2015 ob 10h, dolžina: 10:12)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica
(31.5.2015 ob 10h, dolžina: 8:30)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica
(31.5.2015 ob 7h, dolžina: 9:47)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica - Janez Tratar - Dobrla vas na Avstrijskem Koroškem
(3.6.2012 ob 10h, dolžina: 7:01)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica - Franc Pohajač - Občine pri Trstu
(7.6.2009 ob 10h, dolžina: 5:06)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Bonifacij, obvezni god

Torek 9. tedna med letom (leto II)

Jezus pa jim je rekel: »Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega!« (Mt 12,17)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Peter pričakuje nastop novega neba in nove zemlje, vendar se ne spušča v razprave, kdaj se bo to zgodilo. Poudarja pomen pripravljenosti. Z urejenostjo in odgovornostjo bom živel v pričakovanju Gospodovega prihoda. Gospod, prosim te za dar notranjega miru in nenavezanost na minljive dobrine, da se bom mogel svobodno odzvati, ko me boš poklical.

Evangelij

Farizeji in herodovci skušajo ujeti Jezusa v besedi. Sprašujejo ga o plačevanju davkov Rimljanom. Jezus ne zanika te obveznosti, ne sme pa se človeška oblast postaviti nad Boga. Zavedal se bom, da iz odnosa z Bogom črpam svobodo in odgovornost za vse okoliščine. Gospod, pomagaj mi, da se bom trudil graditi pravično družbo in ti dal vedno prvo mesto.

Primož Krečič

Berilo

Čakamo nova nebesa in novo zemljo

Berilo iz 2. pisma apostola Petra (2 Pt 3,12-15.17-18)

Preljubi, nestrpno pričakujete prihod božjega dneva, zaradi katerega bo nebo razpadlo v ognju in se bodo prvine raztopile v požaru. Po Gospodovi obljubi pa čakamo novih nebes in nove zemlje, kjer prebiva pravičnost. Ko pričakujete ta dan, preljubi, si prizadevajte, da vas najde brez madeža in brez graje v miru; odlašanje našega Gospoda imejte za zveličavno. Preljubi, ko to veste naprej, se varujte, da vas zmota brezbožnih ne potegne s seboj in ne izgubite lastne trdnosti. Rastite v milosti in spoznanju našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. Njemu slava zdaj in na dan večnosti. Amen.

Psalm 90

Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«

Ps 90,2.3-4.10.14.16

Preden so se rodile gore
in sta se oblikovala zemlja in svet,
si ti od vekomaj, o Bog,
ti si od roda do roda.
Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«
Umrljive zavračaš v prah, o Bog,
in praviš: »Povrnite se, človeški otroci!«
V tvojih očeh je tisoč let
ko včerajšnji dan, ki je minil.
Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«
Hitro nas nasiti s svojim usmiljenjem,
da se bomo radovali vse svoje dni!
Tvoje delo naj se pokaže tvojim hlapcem
in tvoje veličastvo njih otrokom.
Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Govôri, Gospod, tvoj hlapec posluša; besede večnega življenja imaš. Aleluja.

Spolnimo obveznosti do ljudi in do Boga

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 12,13-17)

Tisti čas pošljejo k Jezusu nekatere izmed farizejev in herodovcev, da bi ga ujeli v besedi. Ti pridejo in mu rečejo: »Učenik, vemo, da si resnicoljuben in da se ne meniš za nikogar, ker ne gledaš na osebe, ampak v resnici učiš pot Božjo. Ali se sme dajati cesarju davek, ali ne? Ali naj ga dajemo, ali ne?« On pa je poznal njih hinavščino in jim je rekel: »Kaj me skušate? Prinesite mi denar, da ga vidim.« In prinesli so ga. Tedaj jim je rekel: »Čigava je ta podoba in napis?« Rekli so mu: »Cesarjeva.« In Jezus jim je rekel: »Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega!« In čudili so se mu.
Sv. Bonifacij (5. junij)

Sv. Bonifacij (leto II), obvezni god

Berilo

Glasniki so poslani po vsej zemlji

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 52,7-10)

Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Síonu: »Tvoj Bog kraljuje!« Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas, vsi skupaj vriskajo, saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion. Vzklikajte, vriskajte vse skupaj, jeruzalémske razvaline! Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, odkúpil Jeruzalem. Gospod je razgálil svojo sveto roko pred očmi vseh narodov in vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje.

Psalm 95

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 95,1-3.7.8.10

Pridite, prepevajmo Gospodu,
vzklikajmo Skali našega zveličanja!
Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami,
s spevi ga slavimo!
Zakaj velik Bog je Gospod,
velik kralj nad vsemi bogovi;
Zakaj on je naš Bog,
mi pa smo ljudstvo njegove paše in ovce njegove roke.
O da bi danes poslušali njegov glas:
»Ne zakrknite svojih src kot v Meribi,
kot ob dnevu Mase v puščavi,
10 Štirideset let se mi je gnusil ta rod
in sem rekel: Ljudstvo blodečega srca so,
ti ljudje ne spoznajo mojih potov.

Evangelij

Mt 28,19a.20b

Aleluja

Aleluja. Pojdite torej in učite vse narode, govorí Gospod. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja.

Žetev je velika, delavcev pa malo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,1-9)

Tisti čas je Jezus določil drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. Govoril jim je:

»Žetev je velika, delavcev pa malo; prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Pojdite; glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite mošnje ne torbe ne obuvala in nikogar na potu ne pozdravljajte. V katero koli hišo pridete, recite najprej: ‚Mir tej hiši!‘ In če bo tam sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se povrne k vam. V tisti hiši pa ostanite ter jejte in pijte, kar imajo; kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne prehajajte iz hiše v hišo. In v katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, kar se pred vas postavi; ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in oznanjujte: ›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020