Božja beseda za nedeljo, 5. maja 2019

Teden molitve za duhovne poklice (od 3. do 4. velikonočne nedelje)

3. velikonočna nedelja (leto C)

»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« (Jn 21,15)

1. berilo

Apostoli in Sveti Duh pričujejo o Jezusovem vstajenju

Berilo iz apostolskih del (Apd 5,27-32.40-41)

Tiste dni je véliki duhovnik zasliševal apostole: »Ali vam nismo zabičali, da ne smete učiti v Jezusovem imenu? Glejte, vi pa ste Jeruzalem napolnili s svojim naukom in hočete nad nas priklicati kri tega človeka!« Peter in apostoli pa so odgovorili z besedami: »Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem! Bog naših očetov je obúdil Jezusa, ki ste ga vi pribili na križ in usmrtili. Bog pa ga je kot voditelja in odrešenika povišal na svojo desnico, da bi Izraelu podélil spreobrnjenje in odpuščanje grehov. In mi smo priče teh dogodkov, pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal njim, ki so mu pokorni.« Apostole so tedaj dali pretepsti in jim zabičali, da ne smejo govoriti v Jezusovem imenu; nato so jih izpustili. In apostoli so zapustili véliki zbor, veseli, da so bili vredni trpeti zasramovanje zaradi Jezusovega imena.

Psalm 30

Odpev: »Gospod, slavil te bom, ker si me rešil.«

Ps 30,2.4-6.11-13

Gospod, slavil te bom, ker si me rešil
in nisi pustil, da bi se moji sovražniki veselili nad mano.
Gospod, iz podzemlja si potegnil mojo dušo,
ožívil si me, zato se nisem z drugimi pogreznil v jamo.
Odpev: »Gospod, slavil te bom, ker si me rešil.«
Pojte Gospodu, njegovi zvesti,
slavite spomin njegove svetosti!
Zakaj njegova jeza traja le trenutek,
njegova dobrohotnost vse življenje.
Odpev: »Gospod, slavil te bom, ker si me rešil.«
Poslušaj, Gospod, izkaži mi milost,
Gospod, pomočnik mi bodi!
Moje žalovanje si mi spreménil v rajanje,
Gospod, moj Bog, na veke te bom hvalil.
Odpev: »Gospod, slavil te bom, ker si me rešil.«

2. berilo

Hvalnica vstalemu Kristusu

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 5,11-14)

Jaz, Janez, sem videl in slišal glas mnogih angelov. Njih število je bilo desettisočkrat deset tisoč in tisočkrat tisoč. Z močnim glasom so govorili: »Vredno je Jagnje, ki je bilo zaklano, da prejme oblast in bogastvo, modrost in moč, čast, slavo in hvalo.« In vse stvari, ki so na nebu, na zemlji, pod zemljo in na morju, in sploh vse, kar je v njih, sem slišal, kako so govorile: »Sedečemu na prestolu in Jagnjetu hvala in čast, slava in mogočnost na veke vekov.« In štiri živa bitja so govorila: »Amen.« Starešine pa so padli predenj in ga molili.

Evangelij

prim. Lk 24,32

Aleluja

Aleluja. Gospod Jezus, razkrivaj nam Pisma, vžgi nam srce, ko govoriš z nami. Aleluja.

Jezus da apostolom jesti

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 21,1-19)

Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa se je takóle: Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček, Natánael iz galilejske Kane, Zebedejeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev so bili skupaj. Simon Peter jim je rekel: »Ribe grem lovit.« Dejali so mu: »Tudi mi gremo s teboj.« Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj prigrizniti?« Odgovorili so mu: »Nič.« Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami; niso bili namreč daleč od brega, le kakih dvesto komolcev.

Ko so stopili na kôpno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. Jezus jim je rekel: »Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!« Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil na kopno mrežo, polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset. In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala. Jezus jim je rekel: »Pridite jest!« Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati: »Kdo si ti?«; vedeli so namreč, da je Gospod. Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo. To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel učencem, odkar je vstal od mrtvih.

Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moja jagnjeta!« Spet, drugič, mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moje ovce!« Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?« Peter se je užalóstil, ker mu je tretjić rekel: ›Ali me imaš rad?‹, in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.« Jezus mu je rekel: »Pasi moje ovce! Resnično, resnično, povem ti: Ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hôtel; ko pa se boš postaral, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.« To pa je rekel, da je nakazal, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko je to rekel, mu je dejal: »Hôdi za menoj!«

3. velikonočna nedelja

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Gotard

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

3. velikonočna nedelja
(10.4.2016 ob 11h, dolžina: 15:40)

br. Miha Sekolovnik, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. velikonočna nedelja
(10.4.2016 ob 8h, dolžina: 11:11)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja - Ivan Jagodic - Srednja vas v Bohinju
(18.4.2010 ob 10h, dolžina: 8:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Raduj se, Kraljica nebeška, 10. april 2016 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! Današnji evangelij pripoveduje o tretjem prikazanju vstalega Jezusa učencem na obali Galilejskega jezera, z opisom čudežnega ulova (prim. Jn 21, 1-9). Pripoved je postavljena v vsakdanjik učencev, ki so se vrnili domov ter na svoje ribiško delo, po pretresljivih dnevih trpljenja, smrti in vstajenja Gospoda. To, kar se je zgodilo, je bilo za njih zelo težko razumeti. Toda, ko se zdi, da je vsega konec, je spet Jezus, ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Gregor Veliki se sprašuje: »Zakaj je Gospod po vstajenju, medtem ko so se učenci trudili na morju, ostal na obali? Vode namreč predstavljajo sedanje življenje, ki je vedno razburkano zaradi dogodkov in zaradi valov našega pokvarljivega stanja. Trdnost obale pa je podoba večnega miru. Tedaj so bili učenci še sredi velikih valov umrljivosti življenja. Zaradi tega so se namreč trudili. Medtem ko pa naš Odrešenik ni bil več podvržen pokvarljivosti mesa, in zato torej stoji po vstajenju na ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

»Vrzite mrežo... in boste našli!« (Jn 21,6)
Te Jezusove besede so iz evangeljskega odlomka, ki pripoveduje o tretjem prikazovanju Vstalega svojim učencem na obali Tiberijskega morja in o čudežnem ulovu. Po 'pohujšanju' križa so se učenci vrnili domov ter k svojemu delu kot ribiči, torej k tistim dejavnostim, ki so jih opravljali preden so srečali Jezusa. To, da so se vrnili k prejšnjemu življenju, nam daje razumeti ozračje razkropljenosti in zgubljenosti po njihovih skupnostih (prim. Mr 14,27; Mt 26,31). Učenci so ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.