Božja beseda za petek, 5. aprila 2024

Petek velikonočne osmine, prvi petek v mesecu

»Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v jezero« (Jn 21,7b)

Berilo

Samo v Jezusu je zveličanje

Berilo iz apostolskih del (Apd 4,1-12)

Tiste dni sta Peter in Janez govorila ljudstvu, potem ko je bil hromi bolnik ozdravljen; pristopili so k njima duhovniki, poveljnik tempeljske straže in saduceji, nevoljni, ker sta učila ljudstvo in oznanjala v Jezusu vstajenje od mrtvih. Prijeli so ju in ju vrgli v ječo do drugega dne, ker je bil že večer. Veliko tistih, ki so slišali govor, pa je vero sprejelo; in število mož je narastlo na približno pet tisoč.

Drugi dan so se zbrali v Jeruzalemu njih poglavarji, starešine in pismouki, veliki duhovniki Ana, dalje Kajfa, Janez in Aleksander in vsi, kolikor jih je bilo iz roda velikih duhovnikov. Postavili so ju v sredo in spraševali: »S kakšno močjo ali v čigavem imenu sta to storila?«

Tedaj jim je Peter, poln Svetega Duha, govoril: »Poglavarji ljudstva in starešine! Če naju zaradi dobrote do bolnega človeka danes zaslišujete, s čim je bil ta ozdravljen, bodi znano vsem vam in vsemu izraelskemu ljudstvu, da v imenu Jezusa Kristusa, Nazarečana, ki ste ga vi križali, ki ga je pa Bog obudil od mrtvih, po njem stoji ta pred vami zdrav. On je kamen, ki ste ga vi zidarji zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen. V nikomer drugem ni zveličanja; ker nobeno drugo ime pod nebom ni dano ljudem, da bi se mi mogli v njem zveličati.«

Psalm 118

Odpev: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.«

Ps 118,1-2.4.22-24.25-27

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
ker vekomaj traja njegova dobrota!
Reci, Izraelova hiša:
»Vekomaj traja njegova dobrota!«
Odpev: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.«
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
To je dan, ki ga je naredil Gospod,
radujmo in veselimo se ga!
Odpev: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.«
O Gospod, daj rešitev; o Gospod, daj srečo!
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem!
Blagoslavljamo vas iz hiše Gospodove.
Bog je Gospod, on nas razsvetljuje.
Odpev: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo se in veselimo se ga. Aleluja.

Jezus pripravi učencem obed

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 21,1-14)

Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem ob Tiberijskem morju. Prikazal se je pa tako: Bili so skupaj Simon Peter in Tomaž, ki se imenuje Dvojček, in Natanael iz Kane galilejske in Zebedejeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev. Simon Peter jim reče: »Ribe grem lovit.« Rečejo mu: »Gremo še mi s teboj.« Šli so torej in stopili v čoln, ali tisto noč niso nič ujeli.

Ko se je že danilo, je stal Jezus na bregu, učenci pa niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otročiči, ali imate kaj prigrizniti?« Odgovorili so mu: »Ne.« On jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Vrgli so torej in že je niso mogli izvleči zaradi obilice rib. Oni učenec, ki ga je Jezus ljubil, je torej rekel Petru: »Gospod je!« Ko je tedaj Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal haljo, bil jo je namreč slekel, in se je vrgel v morje. Drugi učenci so pa vlekli mrežo z ribami in pripluli s čolnom, niso bili namreč daleč od zemlje, ampak le kakih dvesto komolcev. Ko stopijo na suho, zagledajo žerjavico pripravljeno in ribo na njej in kruh. Jezus jim reče: »Prinesite rib, ki ste jih zdaj ujeli.« Simon Peter je stopil in na suho potegnil mrežo, polno velikih rib – bilo jih je sto triinpetdeset. In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni strgala. Jezus jim veli: »Pridite jest.« In nobeden izmed učencev si ga ni upal vprašati: »Kdo si?« Kajti vedeli so, da je Gospod. Jezus torej gre in vzame kruh ter jim ga da; prav tako tudi ribo. To je bilo že v tretje, da se je Jezus prikazal učencem, odkar je vstal od mrtvih.

Petek velikonočne osmine

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Vincencij Ferreri

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Širjenje Cerkve povzroča jezo pri judovskih voditeljih. Apostola zaprejo in zaslišijo. Peter se zagovarja, ko ju tožijo zaradi dobrega dela, in jim pove, da je bil človek ozdravljen v moči vstalega Kristusa. Z besedo in življenjem bom govoril o moči, ki jo prinaša Kristusovo vstajenje, tudi če ne bodo hoteli slišati. Gospod, daj mi svojega Duha, da bom odprt za čudeže tvoje ljubezni.

Evangelij

Apostoli lovijo ribe in Jezus jih obišče. Ob nepričakovanem ulovu Janez spozna, da je Gospod. Peter ne more ostati v čolnu in mu gre naproti. Jezusova ljubezen tako zdravi izgubljene učence. Ob težavah in problemih se bom obrnil na Jezusa, da me bo ozdravil in pokazal pravo izbiro. Gospod, tvoja ljubezen je stvarna. Pomagaj mi, da se bom znašel v tvojih rokah kot ljubljeni sin.

Primož Krečič