Božja beseda za nedeljo, 5. aprila 2015

Velika noč

»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu« (Jn 20,3)

1. berilo

Ko je vstal od mrtvih, smo z Njim jedli in pili

Berilo iz apostolskih del (Apd 10,34.37-43)

Tiste dni je Peter spregovóril: »Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez: Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo; zakaj Bog je bil z njim. Mi smo priče vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jerúzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog pa ga je obúdil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, a ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili, potem ko je vstal od mrtvih. Nam je tudi naróčil, naj oznanjamo ljudstvu in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki. Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi.«

Psalm 118

Odpev: »To je dan, ki ga je Gospod narédil.«

Ps 118,1-2.16-17.22-23

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
vekomaj traja njegova dobrota.
Naj vendar reče Izrael:
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Odpev: »To je dan, ki ga je Gospod narédil.«
Gospodova desnica me je dvignila,
Gospodova desnica je mogočno delovala.
Ne bom umrl, ampak žível,
pripovedoval bom o Gospodovih delih.
Odpev: »To je dan, ki ga je Gospod narédil.«
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
To je Gospodovo delo,
v naših očeh je čudovito.
Odpev: »To je dan, ki ga je Gospod narédil.«

2. berilo

Iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom (Kol 3,1-4)

Bratje in sestre, če ste vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, ki sedi na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji. Umrli ste namreč in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi.

Ali

S Kristusom v novo življenje

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 5,6-8)

Bratje in sestre, mar ne veste, da malo kvasa prekvasi vse testo? Postrgajte stari kvas, da boste novo testo, ker ste nekvašeni. Kristus, naše velikonočno jagnje, je bil namreč žrtvovan. Praznujmo, pa ne s starim kvasom hudobije in zla, ampak z nekvašenim kruhom iskrenosti in resnice.

Pesem slednica

 

Žrtvi velikonočni
naj hvalnice pojo kristjani.
Jagnje je rešilo ovce:
Kristus nedolžni
je z Očetom spravil grešnike.

Smrt in življenje
sta se borila v prečudnem dvobôju:
Gospod življenja je umrl,
zdaj kraljuje živ.

Povej nam, Marija,
kaj si videla na poti!
Grob Kristusa živega
in slavo sem videla vstalega,
angelske priče, prtič in povôje.

Vstal je Kristus, upanje moje,
pred vami pojde v Galilejo.
Vémo: Kristus je res vstal od mrtvih!
Ti o Kralj zmagoslavni, se nas usmili.

Evangelij

Prim. 1 Kor 5,7b-8a

Aleluja

Aleluja. Naše velikonočno jagnje, Kristus, je bilo darovano, zato obhajamo praznik v Gospodu. Aleluja.

Potrebno je bilo, da je Kristus vstal od mrtvih

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,1-9)

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč razumela Pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih.

Velika noč

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Vincencij Ferreri

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Velika noč
(31.3.2024 ob 10h, dolžina: 12:10)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Velika noč
(9.4.2023 ob 10h, dolžina: 7:45)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Velika noč
(27.3.2016 ob 19h, dolžina: 12:05)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

Velika noč
(27.3.2016 ob 11h, dolžina: 10:01)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

Velika noč - Nadškof Alojz Uran
(27.3.2016 ob 10h, dolžina: 10:21)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Velika noč
(27.3.2016 ob 9h, dolžina: 12:58)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Velika noč - škof Metod Pirih - Koper
(5.4.2015 ob 10h, dolžina: 7:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Velika noč
(5.4.2015 ob 10h, dolžina: 8:42)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

Velika noč
(5.4.2015 ob 9h, dolžina: 8:28)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Velika noč
(5.4.2015 ob 9h, dolžina: 10:17)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Velika noč
(20.4.2014 ob 19h, dolžina: 11:05)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

Velika noč - Škof Jurij Bizjak - stolnica Koper
(20.4.2014 ob 10h, dolžina: 6:36)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Velika noč
(20.4.2014 ob 9h, dolžina: 11:20)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

Velika noč
(20.4.2014 ob 9h, dolžina: 6:02)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Velika noč
(20.4.2014 ob 9h, dolžina: 5:18)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Velika noč - Robert Hladnik - Mirna
(31.3.2013 ob 10h, dolžina: 5:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Velika noč - Vinko Čonč - Šentjur pri Celju
(4.4.2010 ob 10h, dolžina: 5:34)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Velika noč
(12.4.2009 ob 10h, dolžina: 7:45)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

 ...

Homilija, nedelja, 1. april 2018 ...

 ...

 ...

Potem ko smo poslušali Božjo besedo, ta evangeljski odlomek, bi rad rekel tri stvari. Najprej oznanilo. V tem je oznanilo. Gospod je vstal. To oznanilo se je v prvih časih krščanstva prenašalo od ust do ust, saj je bilo pozdrav: »Gospod je vstal«. ...

 ...

 ...

Žene so šle mazilit Gospodovo telo in so se znašle pred presenečenjem. Presenečenje. Božja oznanila so vedno presenečenja, saj je naš Bog, Bog presenečenj. Tako je od začetka zgodovine ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Gregor iz Nise pravi, da »smo prišli do zveličanja po Krisusovem učlovečenju v katerem je premagal greh in smrt in po njegovem križanju, smrti ter vstajenju. Pri vsem tem smo soudeleženi po veri v Kristusa«. Teodoret Cirski ter Sever iz Antiohije dodajata, da »ta vera izhaja iz raznih potrditev samega Kristusa apostolom« in »o kateri pričujejo vsi preroki«, pa dodaja Didim Slepi. ...

Sv. Janez Krizostom in Severin pravita: »Pavlov namen je opisati novo življenje tistih, ki so bili ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

»In resurrectione tua, Christe, caeli et terra laetentur – V tvojem vstajenju, Kristus, se veselijo nebesa in zemlja«. ...

Dragi bratje in sestre iz Rima in vsega sveta!
Velikonočno jutro nam je znova prineslo staro in vedno novo sporočilo:»Kristus je vstal!« Odmev tega dogodka, ki se je sprožil v Jeruzalemu pred dvajsetimi stoletji, še vedno odmeva v Cerkvi, ki nosi v srcu živo in drhtečo vero Marije, Jezusove matere, vero Magdalene in drugih žena, ki so prve videle prazen grob, vero Petra in ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.