HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za nedeljo, 5. februarja 2017

5. nedelja med letom (leto A)

»Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta.« (Mt 5,16)

5. nedelja med letom - Miha Herman - Teharje
(9.2.2014 ob 10h, dolžina: 6:14)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

5. nedelja med letom
(9.2.2014 ob 9h, dolžina: 6:25)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

5. nedelja med letom - Simon Slana - Velika Polana
(6.2.2011 ob 10h, dolžina: 9:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli Benedikta XVI.

»Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta.«
Papež Benedikt XVI. v okrožnici Ljubezen v resnici piše: »Zaradi tesne povezanosti z resnico lahko prepoznavamo ljubezen kot pristen izraz človečnosti in temeljno sestavino v človeških odnosih, tudi javnih. Ljubezen blesti in jo lahko pristno živimo samo v resnici. Resnica je luč, ki daje ljubezni smisel in vrednost. To je hkrati luč razuma in vere, po kateri razumnost prihaja do naravne resnice in nadnaravne ljubezni: v njej dojema pomen podaritve, sprejemanja in občestvenosti« ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Hieronim pravi: »Življenje evangelija navzven, je z enim očesom vedno na revežu.« Sv. Avguštin nadaljuje: »Zmernost pri uporabi dovoljenih stvari, kot na primer hrana, je zato, da se naučimo vzdržati se tistih nedovoljenih.« Sv. Ciril Aleksandrijski dodaja: »Evangelij uvaja pozitivno pravičnost, pri kateri pa je potrebno, da sodeluje tudi Kristus.« Teodoret iz Cira pravi: »Duhovno zdravje ozdravlja slabost in ustvarja preprosto in Bogu všečno dobrino.« Sv. Hieronim pravi, da »se zdravljenje ran greha lahko začne ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Luč pravičnega napoči kot zarja

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 58,7-10)


ni li v tem, da lomiš lačnemu svoj kruh
in pripelješ bedne brezdomce v hišo?
Ko vidiš nagega, da ga oblečeš,
in se ne odtegneš svojemu sorodniku po krvi?
Tedaj napoči kakor zarja tvoja luč
in zdajci zacvete tvoje ozdravljenje,
pred tabo pojde tvoja pravičnost,
veličastvo Gospodovo bo tvoja zadnja straža.
Če tedaj kličeš, ti Gospod odgovori.
Če vpiješ za pomoč, ti reče: »Tukaj sem.«
Če odpraviš iz svoje srede zatiranje,
iztezanje prstov in prevarljivo govorjenje,
10 če lačnemu nudiš, kar sam rad imaš,
in potrtega nasitiš,
zasije v temi tvoja luč
in tvoja temina bo jasna ko poldan.

Psalm 112

Odpev: »V temi zasije luč poštenim.«

Ps 112,4-5.6-7.8-9

V temi zasije luč poštenim:
milost, usmiljenje in pravičnost.
Dobro je možu, ki je milostljiv in posoja,
ki svoje reči ureja pravično.
Odpev
Zakaj na veke ne bo omahnil,
pravični bo ostal v večnem spominu.
Ne ustraši se hude novice,
njegovo srce je trdno, upa v Gospoda.
Odpev

2. berilo

Apostol oznanja križanega Kristusa

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 2,1-5)

Tudi ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti vam oznanjat pričevanje božje. Sklenil sem bil namreč nič drugega ne vedeti med vami ko Jezusa Kristusa, in to križanega. In jaz sem prišel k vam slaboten in v strahu in velikem trepetu, in moja beseda in moja pridiga ni bila v prepričevalnih besedah modrosti, ampak v skazovanju Duha in moči, da bi vaša vera ne slonela na človeški modrosti, ampak na božji moči.

Evangelij

Jn 8,12

Aleluja

Aleluja. Jaz sem luč sveta, govori Gospod. Kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja.

Vi ste luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Vi ste sol zemlje; če se pa sol spridi, s čim se bo solila? Ni za nič drugega več, kakor da se proč vrže in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Ne more se skriti mesto, ki stoji na gori. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, marveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017