Božja beseda za četrtek, 5. decembra 2019

Četrtek prvega adventnega tedna, četrtek pred prvim petkom

»Vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, je podoben preudarnemu možu« (Mt 15, 24)

Berilo

Pravični in zvesti gredo v Božje kraljestvo

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 26,1-6)

Tisti dan bodo v Judovi deželi peli tole pesem: Imamo trdno mesto, rešenje nam je postavil v obzidje in nasip. Odprite vrata, da vstopi pravičen narod, ki drži zvestobo! Utrjeno je njegovo mišljenje. Ti mu naklanjaš mir, ker zaupa vate. Zaupajte v Gospoda za vedno! Gospod, Vsemogočni, je namreč večna skala, ponižal je prebivalce višave, visoko mesto, ga podrl do tal, ga zrušil v prah: teptajo ga noge bednih, koraki nizkih.

Psalm 118

Odpev: »Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.«

Ps 118,1.8-9.19-21.25-27

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
ker vekomaj traja njegova blagosrčnost.
Bolje je, zatekati se h Gospodu,
kakor zaupati v človeka.
Odpev: »Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.«
Odprite mi vrata pravičnosti,
da vstopim in hvalim Gospoda!
Zahvaljujem se ti, da si me uslišal,
in mi postal rešitelj.
Odpev: »Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.«
O Gospod, daj rešitev; o Gospod, daj srečo!
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem!
Blagoslavljamo vas iz hiše Gospodove.
Bog je Gospod, on nas razsvetljuje.
Odpev: »Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod je naš sodnik, naš gospodar, naš kralj, on nas bo rešil. Aleluja.

Kdor spolnjuje Očetovo voljo, pojde v Božje kraljestvo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 7,21.24-27)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: »Gospod, Gospod«, temveč kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.

Vsak, kdor posluša te moje besede in jih spolnjuje, bo torej podoben pametnemu človeku, kateri si je postavil hišo na skalo. In ulila se je ploha in pridrli so nalivi in privršali so vetrovi ter se zagnali v ono hišo: in ni padla, zakaj imela je temelj na skali. Vsak, kdor posluša te moje besede in jih ne spolnjuje, pa bo podoben nespametnemu možu, kateri si je postavil hišo na pesek. In ulila se je ploha in pridrli so nalivi in privršali so vetrovi ter butnili v ono hišo: in padla je in njena podrtija je bila velika.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Saba

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prerok opeva osvoboditev dežele izpod velikega mesta Babilona. To je poraženo, zato pa je trdno Judovo mesto, katerega temelj je sam Gospod in ljudje v njem živijo v miru. Vrata so odprta vsakomur, ki ima dobre namene. Čim bolj bom gradil življenje na Gospodu, tem bolj bom odprt tudi za druge in njihove potrebe. Gospod, prosim te, da mi okrepiš zaupanje, da se bom zavedal, da si moje varno zavetje in trdna skala.

Evangelij

Jezus pokaže na podobo učenca, ki uresniči njegove besede. Zlasti v krizi se pokaže resničnost vere, koliko je v zvestobi prešla v življenje. Jezus mi predstavlja program adventa: vsak dan zvesto izpolniti Očetovo voljo. Gospod, ti si v vsem uresničil tvoje poslanstvo. Pomagaj mi vztrajno graditi življenje na skali Očetove volje, da se bo v meni naselil tvoj mir.

Primož Krečič