Božja beseda za soboto, 5. novembra 2022

Sobota 31. tedna med letom (leto II), sobota po prvem petku

»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem.« (Lk 16,10a)

Berilo

Bog daje moč za apostolsko delo

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom (Flp 4,10-19)

Bratje, močno sem se razveselil v Gospodu, da je vendar že znova vzcvetela vaša skrb zame; v tem ste bili tudi skrbni, pa niste imeli priložnosti. Ne govorim zaradi pomanjkanja, kajti naučil sem se biti zadovoljen s tem, v čemer sem.

Znam živeti v skromnosti, znam živeti tudi v izobilju. V vsem in povsem sem navajen biti sit in biti lačen, biti v izobilju in trpeti pomanjkanje. Vse premorem v njem, ki mi daje moč. Vendar ste prav storili, ko ste mi v stiski pomogli. Veste pa tudi vi, Filipljani, da mi v začetku evangelija, ko sem odšel iz Makedonije, ni nobena cerkev dala računa o dajanju in prejemanju, razen vas edinih; kajti celo v Solun ste mi bili zopet in zopet poslali, česar sem potreboval. Ne, kakor bi želel darú, marveč želim obilnega sadú vam v prid. Dobil sem vsega dovolj in sem v izobilju. V obilici imam vsega, odkar sem prejel od Epafrodita, kar ste mi poslali kot lepo dišeč vonj, prijetno daritev, ki je Bogu všeč. Moj Bog pa naj vas z vsem, česar vi potrebujete, napolni po svojem bogastvu v slavi, v Jezusu Kristusu.

Psalm 112

Odpev: »Blagor mu, kdor se boji Gospoda.«

Ps 112,1-2.5-6.8.9

Blagor mu, kdor se boji Gospoda,
kdor se njegovih zapovedi res veseli.
Njegov zarod bo v deželi mogočen;
rod pravičnih bo blagoslovljen.
Odpev: »Blagor mu, kdor se boji Gospoda.«
Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja,
ki svoje reči ureja po vesti,
vekomaj ne bo omahnil,
pravični ostane v večnem spominu.
Odpev: »Blagor mu, kdor se boji Gospoda.«
Njegovo srce je stanovitno, ne boji se,
razdeljuje, daruje ubogim,
njegova darežljivost vedno traja,
njegova moč se dviga v časti.
Odpev: »Blagor mu, kdor se boji Gospoda.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Oče nas je radovoljno rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvari. Aleluja.

Nezvestim v naravnih rečeh Bog ne more zaupati večjih darov

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 16,9-15)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Pridobite si prijateljev s krivičnim mamonom, da vas sprejmejo v večne šotore, ko premine. Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Če torej pri krivičnem mamonu niste bili zvesti, kdo vam bo zaupal resnično dobrino? In če pri tujem niste bili zvesti, kdo vam bo dal to, kar je vaše?

Noben služabnik ne more služiti dvema gospodoma: ali bo namreč enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega držal in drugega preziral. Ne morete služiti Bogu in mamonu.« Slišali so pa vse to tudi farizeji, ki so bili denarja lakomni, in so ga zasmehovali. Jezus jim je rekel: »Vi ste tisti, ki se delate pravične pred ljudmi, a Bog pozna vaša srca; kajti kar je med ljudmi visoko, je gnusoba pred Bogom.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Elizabeta in Zaharija

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Občudujem domačnost med Pavlom in skupnostjo v Filipih. Čutijo z apostolom in ga podpirajo v težavah. Vesel je njihovih darov, še bolj pa ljubezni, zaradi katere so to storili. Veselim se darov, ki prihajajo iz Kristusove ljubezni in se trudim za njeno učinkovitost. Gospod, hvala za skupnost duha, ki se uresničuje po pomoči v najbolj osnovnih življenjskih potrebah.

Evangelij

Človek se mora odločiti, komu bo služil: ali Bogu ali svetu in njegovim užitkom. Tu ni kompromisa, ker srce ne more biti razdeljeno. Trudil se bom obračati od malikov, da bo moje srce gorelo le za Gospoda. Gospod, ti ne obsojaš sveta in njegovih dobrin. Hvala pa, ker me vabiš k opredelitvi, da bi postavil na prvo mesto ljubezen do tebe in ljudi.

Primož Krečič