HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 5. novembra 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Elizabeta in Zaharija


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Spomin vseh vernih rajnih - prva maša) - Jože Muršec - Šentrupert v Slovenskih goricah
(2.11.2014 ob 10h, dolžina: 6:22)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Spomin vseh vernih rajnih - prva maša
(2.11.2014 ob 9h, dolžina: 13:53)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Spomin vseh vernih rajnih - prva maša - Rafael Klemenčič - Spodnja Idrija
(2.11.2008 ob 10h, dolžina: 8:09)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Petek 31. tedna med letom (leto I), prvi petek v mesecu

»Poklical ga je in mu rekel: 'Kaj slišim o tebi? Podaj obračun o svojem oskrbovanju'.« (Lk 16,2a)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel je misijonar med pogani. Pri tem doživlja veliko lepega, pa tudi preizkušnje. Vesel je, da je izpolnil svoje poslanstvo, in vse prinaša v hvalo Bogu. Če sem njegov učenec, potem moram biti odprt in povezan s Kristusom v oznanjevanju evangelija v vseh zadevah življenja. Gospod, daj mi vsaj malo Pavlovega navdušenja, da bom s tem, kar sem, pokazal in oznanil tvoj evangelij.

Evangelij

Oskrbnik je sleparil in tudi, ko so ga odkrili, poiskal krivičen način, da bi poskrbel zase. Gospod ga ne pohvali zaradi tega, ampak mi daje v premislek njegovo iznajdljivost, da bi se bolj trudil za življenje iz njegove milosti. Gospod, odpusti mi, ker nisem dovolj iznajdljiv pri izrabljanju tvojih darov. Naj se bolj zavedam ljubezni in darov, ki jih prejemam vedno znova.

Primož Krečič

Berilo

Pavlovo poslanstvo med pogani

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 15,14-21)

Prepričan sem o vas, moji bratje, tudi jaz sam, da ste že sami polni dobrote, napolnjeni z vsakršnim znanjem, zmožni tudi drug drugega opominjati. Pisal pa sem vam mestoma nekoliko drzneje, da bi vas zopet opomnil; to pa zaradi milosti, ki mi jo je Bog dal, da sem služabnik Jezusa Kristusa za pogane in opravljam sveto službo za Božji evangelij, da bi tako postala daritev poganov prijetna, posvečena v Svetem Duhu. Morem se glede tega, kar Boga zadeva, ponašati v Jezusu Kristusu. Ne bom se namreč drznil navajati kaj takega, česar bi ne bil za poslušnost poganov po meni izvršil Kristus, z besedo in dejanjem, z močjo znamenj in čudežev, z močjo Svetega Duha, tako da sem blagovest o Kristusu razširil od Jeruzalema in naokoli tja do Ilírika. Tako sem imel za svojo čast, oznanjati evangelij, ne tam, kjer se je Kristus že imenoval, da bi ne zidal na tujem temelju, marveč, kakor je pisano: »Tisti, katerim ni bilo o njem sporočeno, bodo videli, in kateri niso slišali, bodo razumeli.«

Psalm 98

Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«

Ps 98,1-4

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama.
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«
Gospod je naznanil svojo zmago,
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe
v blagor Izraelove hiše.
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«
Vsa zemlja je videla
zmago našega Boga.
Radujte se v Gospodu, vse dežele,
veselite se s petjem in godbo!
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Oče nas je radovoljno rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvari. Aleluja.

Premetenost otrok tega sveta presega razumnost otrok luči

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 16,1-8)

Tisti čas je govoril Jezus svojim učencem: Bil je bogatin, ki je imel oskrbnika, in tega so mu zatožili, da mu zapravlja imetje. Poklical ga je ter mu rekel: ›Kaj to slišim o tebi? Daj odgovor o svojem oskrbovanju, zakaj poslej ne boš mogel biti več oskrbnik.‹ Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi: ›Kaj naj storim, ker mi gospod jemlje oskrbništvo? Kopati ne morem, beračiti me je sram. Vem, kaj bom storil, da me sprejmejo v svoje hiše, ko bom odstavljen od oskrbništva.‹

Poklical je dolžnike svojega gospoda, vsakega posebej, in dejal prvemu: ›Koliko si dolžan mojemu gospodu?‹ ›Sto mer olja,‹ je rekel ta. On pa mu je dejal: ›Vzemi svoje pismo, brž sedi in zapiši: petdeset.‹ Nato je rekel drugemu: ›Koliko si pa ti dolžan?‹ Ta je rekel: ›Sto mer žita.‹ Reče mu: ›Vzemi svoje pismo in zapiši osemdeset.‹

In gospod je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je razumno ravnal. Zakaj otroci tega sveta so do svojega roda razumnejši kakor otroci luči.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021