HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 4. avgusta 2020

Svetnik za vsak dan
Sv. Janez Vianney


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (18. nedelja med letom) - Janez Šilar - sv. Marjeta Antiohijska Borovnica
(3.8.2014 ob 10h, dolžina: 6:53)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

18. nedelja med letom
(3.8.2014 ob 9h, dolžina: 9:08)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

18. nedelja med letom - Alojz Bek - Ravne na Koroškem
(31.7.2011 ob 10h, dolžina: 8:02)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

18. nedelja med letom - Branko Maček - Svečina
(3.8.2008 ob 10h, dolžina: 9:54)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Janez Vianney, obvezni god

Torek 18. tedna med letom (leto II)

»On mu je dejal: 'Pridi!' In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu.« (Mt 14,29)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Jeremija kaže, da ima trpljenje, ki je doletelo ljudstvo, tudi vzgojno vrednost. Bog ostaja zvest in se jih bo usmilil ter pripravil obnovo. Nastopili bodo še lepši časi, kot so bili nekdaj. V osebnem in družbenem življenju bom sprejel Božjo terapijo, čeprav je boleča, vendar zdravilna in odrešujoča. Gospod, hvala, ker me tudi v največjih preizkušnjah krepiš z novim upanjem.

Evangelij

Jezus zavrne farizeje in pismouke glede dlakocepskega izpolnjevanja obrednih izročil in izpostavi pomen Božje zapovedi. Človeka ne omadežuje, kar pride od zunaj, ampak iz notranjosti. Prečiščeval bom svojo notranjost z Božjo besedo in se izogibal formalizma. Gospod, hvala, ker me vodiš in vzgajaš s svojo besedo. Daj, da bom z zvestim življenjem dajal čast Bogu.

Primož Krečič

Berilo

Bog grozi s kaznijo za grehe

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 30,1-2.12-15.18-22)

Beseda ki je prišla Jeremiju od Gospoda: Tako govori Gospod, Izraelov Bog: Zapiši si v knjigo vse besede, ki ti jih govorim! Da, tako govori Gospod: Globoka je tvoja rana, neozdravljiva je tvoja poškodba. Nihče se ne zavzema za tvojo bolezen, ni zdravila za uljé, ni zacelitve zate. Vsi ljubimci so te pozabili, ne povprašujejo po tebi. Da, udaril sem te, kakor udarja sovražnik z neizprosno kaznijo zaradi tvoje velike krivde; silni so tvoji grehi. Kaj vpiješ zaradi svoje rane, zaradi svoje neozdravljive bolečine? Zaradi tvoje velike krivde, zaradi tvojih mnogih grehov sem ti to storil!

Tako govori Gospod: Glej, obnovim Jakobove šotore, njegovih prebivališč se usmilim. Mesto bo pozidano na svojem griču, in grad se bo dvignil na svojem pravem mestu. Radost doni iz njih, glas veselih. Pomnožim jih, ne bo jih manj; počastim jih, ne bodo neznatni. Njegovi sinovi bodo, kakor so bili poprej, njegova občina bo trdna pred mano, kaznoval bom vse njegove zatiralce. Iz njega samega vstane njegov knez, njegov vladar pride iz njegove sredine. Povabil ga bom, da se mi približa. »Kdo neki bi tvegal svoje življenje, da bi se mi približal?« govori Gospod. Vi ste moje ljudstvo, jaz sem vaš Bog.

Psalm 102

Odpev: »Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod.«

Ps 102,16-21.29.22-23

Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod,
vsi kralji priznavali tvoje veličastvo;
ko se Gospod obrne k molitvi siromakov,
njih prošnje ne bo zavrgel.
Odpev: »Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod.«
Ljudstvo, ki šele pride, hvali Gospoda,
zakaj Gospod je pogledal na zemljo,
da bi slišal vzdihovanje jetnikov,
in rešil nje, ki so bili izročeni smrti.
Odpev: »Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod.«
Sinovi tvojih služabnikov bodo varni,
oznanjali bodo hvalo Gospodovemu imenu,
ko se zberejo ljudstva
in kraljestva, da bi služila Gospodu.
Odpev: »Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Peter hoče k Jezusu po vodi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 14,22-36)

Takrat so prišli k Jezusu farizeji in pismouki iz Jeruzalema in so rekli: »Zakaj tvoji učenci prestopajo izročilo starih? Ne umivajo si namreč rok, kadar jedo kruh.« Jezus je poklical k sebi ljudstvo in jim rekel: »Poslušajte in umejte! Ne omadežuje človeka to, kar gre v usta, ampak, kar gre iz ust, to ga omadežuje.«

Tedaj so pristopili njegovi učenci in mu rekli: »Ali veš, da so se farizeji spotikali, ko so slišali to besedo?« In odgovoril je: »Vsaka sadika, ki je ni vsadil moj nebeški Oče, bo izruvana s korenino. Pustite jih! Slepi so, vodniki slepih. Če pa slepi vodi slepega, oba padeta v jamo.«
Sv. Janez Vianney (4. avgust)

Sv. Janez Vianney (leto II), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je v pismu ob začetku leta duhovnikov s pomočjo besed svetega arškega župnika opisal lik duhovnika, pastirja po Božjem srcu.
»Žal so tudi primeri, ki jih ne moremo nikoli dovolj obžalovati, ko Cerkev sama trpi zaradi nezvestobe nekaterih svojih služabnikov. To je razlog, da se svet pohujšuje in jo zavrača. To, kar more v takih primerih najbolj učinkovito pomagati Cerkvi, ni predvsem natančno odkrivanje slabosti njenih služabnikov, temveč prenovljena in globoka zavest veličine Božjega daru, ki se razodeva v ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Odgovornost preroške službe

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 3,16-21)

16 Ko je preteklo sedem dni, mi je prišla beseda Gospodova takole: 17 »Sin človekov, postavil sem te za čuvaja hiši Izraelovi. Ko slišiš iz mojih ust besedo, jih posvari v mojem imenu! 18 Če porečem hudobnežu: ‚Gotovo umreš‘ in ga ne svariš in ne govoriš, da bi posvaril hudobneža pred njega hudobnim potom in ga ohranil pri življenju, umre hudobni zaradi svoje krivde, a njegovo kri bom terjal iz tvojih rok. 19 Če pa posvariš hudobneža, pa se ne spreobrne od svoje hudobije in svojega zlobnega pota, umre v svoji krivdi, ti pa si rešil svoje življenje. 20 Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti in dela krivico, mu nastavim spotiko, da umre. Če ga nisi svaril, umre zaradi svojega greha, in njegova pravična dela, ki jih je storil, ne bodo v spominu. A iz tvojih rok bom terjal njegovo kri. 21 Če pa si pravičnega posvaril, naj ne greši, in on res ne greši več, ostane pri življenju; kajti dal se je posvariti, in ti si rešil svoje življenje.«

Psalm 22

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Ps 22,1-6

Zborovodju, po napevu »Košuta ob zori«, psalm, Davidov.

Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
Daleč proč si od prošenj, od besed mojega vpitja.
Moj Bog, podnevi kličem in me ne uslišiš,
ponoči in ne paziš name.
In vendar prebivaš ti v svetišču,
slava Izraelova!
V tebe so upali naši očetje,
upali so in osvobodil si jih.
K tebi so klicali in so bili rešeni,
v tebe so upali in niso bili osramočeni.

Evangelij

Prim. Mdr 11,23-26

Aleluja

Aleluja. Z vsemi si usmiljen in nič od tega, kar si naredil, ti ni zoprno, ker je tvoje, Gospodar, ljubitelj življenja. Aleluja.

Jezusu se smilijo množice

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 9,35-38; 10,1)

35 In Jezus je hodil po vseh mestih in vaseh: učil je v njih shodnicah, oznanjal blagovest kraljestva in ozdravljal vse bolezni in vse slabosti. 36 Ko pa je videl množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. 37 Tedaj je svojim učencem rekel: »Žetev je velika, delavcev pa malo. 38 Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.« In poklical je svojih dvanajst učencev ter jim dal oblast izganjati nečiste duhove in ozdravljati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020