Božja beseda za torek, 4. julija 2023

Torek 13. tedna med letom (leto I)

»Pristopili so k njemu, ga zbudili in rekli: 'Gospod, reši nas! Izgubljeni smo!'« (Mt 8,25)

Berilo

Bog kaznuje Sodomo in Gomoro

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 19,15-29)

Ko je zasvitala jutranja zarja, sta angela silila Lota: »Vstani, vzemi ženo in hčerki, ki sta še doma, da ne zgubiš življenja zaradi hudobije mesta Sodome!« Ko se je še obotavljal, sta moža prijela njega, ženo in obe hčerki za roko, ker mu je Gospod prizanesel, ga peljala ven ter izpustila zunaj mesta. Ko sta jih peljala na plano, je eden rekel: »Reši se, gre za tvoje življenje! Ne oziraj se nazaj; ne ustavljaj se nikjer v pokrajini! V gorovje se reši, da ne zgubiš življenja!«

Lot pa jima je odgovoril: »Ne tako, Gospod! Glej, prosim, tvoj služabnik je našel milost v tvojih očeh in veliko je tvoje usmiljenje, ki si mi ga skazal, da si mi rešil življenje. Toda jaz se ne morem rešiti na gorovje: mogla bi me zadeti nesreča in bi moral umreti. Glej vendar, tu blizu je mesto, kamor bi mogel uteči. In majčkeno je: naj se, prosim, rešim tja, ali ni res majčkeno, da ostanem pri življenju.«

Gospod mu je rekel: »Glej, ozrl sem se nate tudi v tem, da ne razdenem mesta, o katerem si govoril. Reši se hitro tja! Kajti ničesar ne morem storiti, dokler ne prideš tja.« Zato se je to mesto imenovalo Segor (majčkeno). Sonce je vzhajalo nad zemljo, ko je Lot prišel v Segor. Tedaj je Gospod dežil nad Sodomo in Gomoro žveplo in ogenj od Gospoda, z nebes. Razdejal je ta mesta in vso pokrajino, tudi vse prebivalce teh mest in rastlinstvo te zemlje. Njegova žena pa se je ozrla nazaj in postala solnat steber.

Abraham pa je odrinil zgodaj zjutraj na kraj, kjer je stal pred Gospodom. Ozrl se je proti Sodomi in Gomori in proti vsej zemlji te pokrajine; in glej, ko je pogledal, se je dim dvigal s pokrajine, kakor dim iz peči. Pri tem, ko je Bog uničil mesta te pokrajine, se je Bog spomnil Abrahama ter spravil Lota proč od razdejanja, ko je razdejal mesta, ki je v njih prebival Lot.

Psalm 26

Odpev: »Božja dobrotljivost mi je vedno pred očmi.«

Ps 26,2-3.9-10.11-12

Gospod, skušaj me in me preišči;
srce in obisti mi z ognjem preskusi.
Tvoja dobrotljivost mi je vedno pred očmi
in hodim v tvoji resnici.
Odpev: »Božja dobrotljivost mi je vedno pred očmi.«
Ne ugrabi hkrati z grešniki moje duše
in mojega življenja s krvoločnimi;
njihovih rok se drži hudodelstvo,
njih desnica je polna podkupnine.
Odpev: »Božja dobrotljivost mi je vedno pred očmi.«
Jaz pa hodim v svoji nedolžnosti,
reši me, usmili se me!
Moja noga stoji na ravni poti:
v zborih bom slavil Gospoda.
Odpev: »Božja dobrotljivost mi je vedno pred očmi.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa naj razsvetli oči našega srca, da bi vedeli, kakšno je upanje, v katero nas je poklical. Aleluja.

Jezus pomiri vihar na morju

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 8,23-27)

Tisti čas je stopil Jezus v čoln in z njim so šli njegovi učenci. In glej, na morju je nastal velik vihar, tako da so čoln zagrinjali valovi, Jezus pa je spal. Pristopili so učenci, ga zbudili in rekli: »Gospod, reši nas, potapljamo se!« In reče jim: »Kaj ste boječi, maloverni?« Tedaj vstane in ukori vetrove in morje, in nastala je velika tišina. Ljudje so se pa začudili in so govorili: »Kdo je ta, da so mu pokorni celo vetrovi in morje?«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Urh

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Samo štirje pravični se najdejo v Sodomi: Lot, njegova žena in hčerki. Sodoma je uničena. Bog uporabi kazen, da bi ustavil greh in začel novo življenje. Zavedal se bom teže greha in se boril proti njemu. Trudil se bom odvrniti Božjo kazen od naše družbe in naroda. Gospod, vedno si pripravljen na rešitev. Hvala za vse družine, ki so zveste. Pomagaj mi vedno izpolniti tvojo voljo.

Evangelij

Jezus in učenci so v čolnu, ko se razdivja nevihta in jih nevarno premetava. Učenci ga prosijo, naj posreduje za rešitev, on pa jim očita premajhno vero in zapreti morju, da se umiri. Marsi­kdaj premalo zaupam Gospodu, zato bom poglobil zaupanje, da me more rešiti v vsaki okoliščini. Gospod, poživi mojo šibko vero, da bom pregnal strah in se ti vedno izročal ter ti zaupal.

Primož Krečič