HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za nedeljo, 4. junija 2017

Binkošti - vigilija

Zadnja homilija (Binkošti - dnevna maša) - Slavko Rebec - Podraga v Vipavski dolini
(8.6.2014 ob 10h, dolžina: 7:48)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša
(8.6.2014 ob 10h, dolžina: 6:59)

Br. Stane Bešter, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša
(8.6.2014 ob 9h, dolžina: 10:52)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša - Boštjan Toplikar - Dornberk
(19.5.2013 ob 10h, dolžina: 8:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša - Fredi Mlinarič - Sveti Anton na Pohorju
(27.5.2012 ob 10h, dolžina: 10:30)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša - p. Maksimilijan File - Stična
(12.6.2011 ob 10h, dolžina: 8:05)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša - Miro Bergelj - Šencur
(23.5.2010 ob 10h, dolžina: 5:41)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša - p. Andrej Šegula - Sv. Duh na Stari Gori
(31.5.2009 ob 10h, dolžina: 7:49)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša - Marko Kos - Šturje pri Ajdovščini
(11.5.2008 ob 10h, dolžina: 6:24)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša

Binkošti - vigilija

»Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.« (Jn 7,37-38)

Binkošti - vigilija
(7.6.2014 ob 19h, dolžina: 12:49)

Br. Jaro Knežević, kapucin, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

1. berilo

Bog je zmešal jezik vse zemlje

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 11,1-9 ali 2 Mz 19,3-8.16-20 ali Ezk 37,1-14 ali Jl 3,1-5)

Vsa zemlja je imela en sam jezik in isto govorico. Ko so odšli od vzhoda, so našli ravnino v senaarski deželi in se tam naselili. Tedaj so rekli drug drugemu: »Dajte, delajmo opeko in jo žgimo v ognju!« Opeka jim je služila za kamen in zemeljska smola za malto. Potem so rekli: »Dajte, sezidajmo si mesto in stolp z vrhom do neba in si naredimo ime, da se ne razkropimo po vsej zemlji!« Gospod pa je stopil dol, da bi videl mesto in stolp, ki so ga postavili človeški sinovi. In rekel je Gospod: »Glej, vsi so eno ljudstvo in imajo en jezik in to je začetek njihovega početja; zdaj jih ne bo nič zadrževalo, da ne bi storili, kar koli jim pride na um. Dajmo, stopimo dol in zmešajmo tam njih jezik, zato da drug drugega govorice ne bodo razumeli!« In razkropil jih je Gospod od ondod po vsej zemlji in nehali so zidati mesto. Zato se je imenovalo njegovo ime Babel, ker je tam Gospod zmešal jezik vse zemlje in jih je od ondod Gospod razkropil po vsej zemlji.

ali

Mojzes je stopil k Bogu in Gospod mu je zaklical z gore: »Tako povej Jakobovi hiši in oznani Izraelovim sinovom: Sami ste videli, kaj sem storil Egipčanom in kako sem vas nosil na orljih perutih in vas privedel k sebi. Če boste sedaj radi poslušali moj glas in spolnjevali mojo zavezo, mi boste posebna lastnina izmed vseh narodov, kajti moja je vsa zemlja; in boste mi kraljestvo duhovnikov in svet narod. To so besede, ki jih povej Izraelovim sinovom!« Mojzes je prišel in sklical starešine ljudstva ter jim predložil vse te besede, ki mu jih je Gospod zapovedal. Vse ljudstvo je soglasno odgovorilo: »Vse, kar je Gospod govoril, bomo storili.« Mojzes je sporočil besede ljudstva Gospodu. 16 Ko je zasvital tretji dan, je pričelo grmeti in se bliskati, gost oblak je pokrival goro in tromba je močno zabučala; vztrepetalo je vse ljudstvo, ki je bilo v šotorišču. 17 Tedaj je Mojzes popeljal ljudstvo iz šotorišča Bogu naproti; postavili so se ob vznožju gore. 18 Vsa gora Sinaj pa se je kadila, zato ker je Gospod stopil nanjo v ognju; in njen dim se je dvigal kakor dim topilne peči in vsa gora se je silno tresla. 19 In glas trombe je bil čedalje močnejši. Mojzes je govoril, Bog pa mu je odgovarjal z gromom. 20 Gospod je torej stopil na goro Sinaj, na vrh gore, in Gospod je poklical Mojzesa na vrh gore. Mojzes je stopil gor.

ali

Roka Gospodova je prišla nadme. Gospod me je peljal ven ter me postavil sredi doline, ki je bila polna mrtvaških kosti. Vodil me je krog in krog mimo njih. In glej, bilo jih je silno veliko po dolini; bile so zelo suhe. Vpašal me je: »Sin človekov, ali bodo te kosti oživele?« Odgovoril sem: »Vsemogočni Gospod, ti veš.« Tedaj mi je rekel: »Prerokuj nad temi kostmi in jim reci: Suhe kosti, čujte Gospodovo besedo! Tako govori vsemogočni Gospod tem kostem: Glejte, pošljem duha, da oživite! S kitami vas obdam in storim, da zraste na vas meso; prevlečem vas s kožo ter dam v vas duha, in oživite. Tedaj spoznate, da sem jaz Gospod.« Prerokoval sem, kakor mi je bilo ukazano. Ko sem prerokoval, je nastalo šumenje; glej, nastalo je šelestenje, in kosti so se približale druga k drugi. Gledal sem, glej, kite so prišle, meso je zraslo in koža se je razpela čeznje po vrhu; a duha ni bilo v njih. Tedaj mi je rekel: »Prerokuj duhu, prerokuj, sin človekov, in reci duhu: Tako govori vsemogočni Gospod: Od štirih vetrov pridi, duh, dihni v te pobite, da oživé!« 10 Ko sem prerokoval, kakor mi je bilo ukazano, je prišel duh vanje; oživele so in se postavile na svoje noge: silno velika vojska. 11 Rekel mi je: »Sin človekov, te kosti so vsa hiša Izraelova. Oni pravijo: ‚Naše kosti so usahnile, naše upanje je izginilo, uničeni smo.‘ 12 Zato prerokuj in jim reci: Tako govori vsemogočni Gospod: ‚Glejte, odprem vaše grobove in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov in vas privedem v deželo Izraelovo. 13 Tedaj spoznate, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove, in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov. 14 Dam svojega duha v vas, da oživite in vas zopet naselim v vaši deželi. Tedaj spoznate, da sem jaz, Gospod, to rekel in izpolnil,‘« govori Gospod.

ali


Po tem bom izlil svojega Duha
na vse človeštvo;
in vaši sinovi in vaše hčere bodo prerokovali,
vaši starčki bodo sanje imeli,
vaši mladeniči bodo prikazni gledali;
tudi na vaše hlapce in na vaše dekle
bom v tistih dneh izlil svojega Duha.
Delal bom na nebu in na zemlji čudovita znamenja:
kri in ogenj in stebre dima;
sonce se bo spremenilo v temo, luna v kri,
ko pride Gospodov dan
veliki in strašni.
In zgodilo se bo:
vsi, ki bodo klicali ime Gospodovo, bodo rešeni,
kajti na gori Sionu in v Jeruzalemu bo rešitev,
kakor je govoril Gospod,
in med rešenimi bodo, katere Gospod pokliče.

Psalm 104

Odpev: »Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.«

Ps 104,1-2.24.35.27-30

Slávi, moja duša, Gospoda!
Gospod, moj Bog, zelo si velik!
Veličastvo in sijaj si oblekel,
ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem.
Razpel si nebo kot šotor,
24 Kako mnogotera so tvoja dela, Gospod!
vsa si z modrostjo naredil;
zemlja je polna tvojih zakladov.
35 Z zemlje naj izginejo grešniki,
brezbožnih naj ne bo več!
Slávi moja duša, Gospoda! Aleluja!
27 Vsa bitja pričakujejo od tebe,
da jim daš jesti ob svojem času;
28 kadar jim daješ, pobirajo;
kadar odpreš svojo roko, se z dobrotami nasičujejo.
29 Če skriješ svoje obličje, se prestrašijo,
če jim vzameš dih, preminejo
in se v svoj prah povrnejo.
30 Ko pošlješ svoj dih, so ustvarjena
in prenoviš obličje zemlje.

2. berilo

Duh prosi za nas z neizrekljivimi vzdihi

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,22-27)

22 Vemo namreč, da doslej vse stvarstvo skupno zdihuje in trpi v porodnih bolečinah. 23 Pa ne le ono, ampak tudi mi, ki imamo prvine Duha; tudi mi sami pri sebi zdihujemo, ko čakamo posinovljenja, odrešenja svojega telesa. 24 Za to upanje smo bili namreč rešeni. Upanje pa, ki se vidi, ni upanje. Kajti kar kdo vidi, čemu bi to še upal? 25 Če pa upamo, česar ne vidimo, pričakujemo v potrpežljivosti. 26 Prav tako pa tudi Duh podpira našo slabotnost; kaj naj bi namreč prosili, kakor je treba, ne vemo, marveč sam Duh prosi za nas z neizrekljivimi zdihi. 27 On pa, ki preiskuje srca, vé, kaj je namen Duha, ker po božji volji prosi za svete.

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Pridi, Sveti Duh! Napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni! Aleluja.

Tekle bodo reke žive vode

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 7,37-39)

37 Zadnji, véliki dan praznika, pa je Jezus stal in klical: »Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije, 38 kdor v mene veruje. Iz njegovega osrčja bodo tekle reke žive vode, kakor pravi pismo.« 39 To pa je rekel o Duhu, ki naj bi ga potlej prejeli tisti, ki so verovali vanj. Sveti Duh namreč še ni prišel, ker Jezus še ni bil poveličan.


Binkošti - dnevna maša

Binkošti - dnevna maša (leto A)

»Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda« (Jn 20,20b)

Binkošti - dnevna maša - Slavko Rebec - Podraga v Vipavski dolini
(8.6.2014 ob 10h, dolžina: 7:48)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša
(8.6.2014 ob 10h, dolžina: 6:59)

Br. Stane Bešter, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša
(8.6.2014 ob 9h, dolžina: 10:52)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša - Boštjan Toplikar - Dornberk
(19.5.2013 ob 10h, dolžina: 8:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša - Fredi Mlinarič - Sveti Anton na Pohorju
(27.5.2012 ob 10h, dolžina: 10:30)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša - p. Maksimilijan File - Stična
(12.6.2011 ob 10h, dolžina: 8:05)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša - Miro Bergelj - Šencur
(23.5.2010 ob 10h, dolžina: 5:41)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša - p. Andrej Šegula - Sv. Duh na Stari Gori
(31.5.2009 ob 10h, dolžina: 7:49)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša - Marko Kos - Šturje pri Ajdovščini
(11.5.2008 ob 10h, dolžina: 6:24)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Prišel je binkoštni dan. Dan "D" - Dan Duha!
Dan, ko so bili vsi zbrani na enem kraju. Že dejstvo, da so bili vsi zbrani na enem kraju, je čisto delo milosti. Je dar. Pomeni, da nas Milost v življenju prehiteva, da se pravzaprav zaradi same milosti o njej sploh pogovarjamo, nanjo mislimo, zanjo prosimo.
Sveti Duh je že v nas. Prebiva, izlit v naša srca, obrnjen k Očetu v nenehnih, nežnih vzklikih: "Abba, Oče!" Prebiva v nas, ki smo največje ...

 …

Več ...

Misli Benedikta XVI.

Knjiga apostolskih del poudarja, da so vsi zbrani v dvorani zadnje večerje »enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati« (Apd 1,14). Molitev je torej osnovna dejavnost porajajoče se Cerkve, saj po njej od Gospoda prejema enotnost in se pusti voditi Njegovi volji, kot o tem pričuje žreb s katerim so izbrali kdo bo prevzel Judovo mesto (prim. Apd 1,25). ...

Ta skupnost je bila ponovno zbrana na istem kraju, v dvorani zadnje večerje, zjutraj ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

V drugem poglavju iz Apostolskih del je pet delov: spust Svetega Duha (Apd 2,1-4); seznam vseh navzočih narodov in čudenje množice (Apd 2,5-13); Petrov govor (Apd 2,14-36); odziv poslušalcev (Apd 2,37-41) ter strnjen opis prenovljenih in odrešenih ljudi (Apd 2,42-47). V Lukovi teološki predstavitvi vidimo najprej ponovno vzpostavitev Dvanajsterih apostolov, zatem novi Izrael (Apd 1,15-26) in nazadnje izročitev nove sinajske postave na binkošti. Peter se v svojem govoru obrne na stari Izrael, sestavljen iz ljudstev, ki so prišla v Jeruzalem, ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Vsi so napolnjeni s Svetim Duhom začeli govoriti

Berilo iz apostolskih del (Apd 2,1-11)

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Tedaj je nastal nenadoma z neba šum, podoben bližajočemu se silnemu viharju, in je napolnil vso hišo, kjer so sedeli. Prikazali so se jim jeziki kakor plameni, ki so se porazdelili ter obstali nad slehernim po eden. In napolnjeni so bili vsi s Svetim Duhom in so začeli govoriti v drugih jezikih, kakor jim je dajal Duh, da so govorili. Bili so pa v Jeruzalemu Judje izmed vsakega naroda pod nebom, bogaboječi možje. Ko je ta glas nastal, se je zbrala množica in se zavzela, ker jih je vsak slišal govoriti v svojem jeziku. Vsi so strmeli in se čudili ter govorili: »Glejte, ali niso vsi ti, ki govoré, Galilejci? Kako da mi slišimo vsak svoj jezik, v katerem smo se rodili: Parti, Medi in Elamiti in kateri smo iz Mezopotamije in Judeje in Kapadocije, Ponta in Azije, 10 iz Frigije in Pamfilije, Egipta in libijskih krajev pri Cireni in mi iz Rima, 11 Judje in spreobrnjenci, Krečani in Arabci? Slišimo jih v naših jezikih oznanjati velika božja dela.«

Psalm 104

Odpev: »Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.«

Ps 104,1.24.29-30.31.34

Slávi, moja duša, Gospoda!
Gospod, moj Bog, zelo si velik!
Veličastvo in sijaj si oblekel,
24 Kako mnogotera so tvoja dela, Gospod!
vsa si z modrostjo naredil;
zemlja je polna tvojih zakladov.
29 Če skriješ svoje obličje, se prestrašijo,
če jim vzameš dih, preminejo
in se v svoj prah povrnejo.
30 Ko pošlješ svoj dih, so ustvarjena
in prenoviš obličje zemlje.
31 Naj bo slava Gospodova na veke;
naj se veseli Gospod svojih del!
34 Naj mu bo prijetna moja pesem;
jaz se bom veselil v Gospodu.

2. berilo

V enem Duhu smo bili vsi krščeni v eno telo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 12,3-7.12-13)

Zato vam v vednost dajem, da nihče, ki govori v božjem Duhu, ne pravi: »Preklet bodi Jezus«, in nihče ne more reči: »Jezus je Gospod«, razen v Svetem Duhu. Različni so duhovni darovi, isti pa je Duh. In različne so službe, isti pa je Gospod. In različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Slehernemu pa se razodetje Duha daje v korist. 12 Kakor je namreč telo eno in ima mnogo udov, vsi telesni udje pa so, čeprav jih je mnogo, vendar eno telo: tako tudi Kristus. 13 V enem Duhu namreč smo bili mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo bili napojeni z enim Duhom.

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Pridi, Sveti Duh! Napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni! Aleluja.

Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,19-23)

19 Zvečer tistega dne, prvega v tednu, je prišel Jezus pri zaklenjenih vratih (tja), kjer so iz strahu pred Judi bili učenci, stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 20 In ko je bil to rekel, jim je pokazal roke in stran. Razveselili so se učenci, ko so videli Gospoda. 21 Tedaj jim je spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz pošljem vas.« 22 In po teh besedah je dihnil vanje in jim govoril: »Prejmite Svetega Duha; 23 katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017