Božja beseda za soboto, 4. maja 2024


Sv. Florijan, obvezni god

Sobota 5. velikonočnega tedna, sobota po prvem petku

»Vse to vam bodo delali zaradi mojega imena, ker ne poznajo tistega, ki me je poslal.« (Jn 15,21)

Berilo

Bog kliče Pavla v Makedonijo

Berilo iz apostolskih del (Apd 16,1-10)

Tiste dni je prišel Pavel v Derbe in v Listro. Bil je tam neki učenec Timotej, sin verne judovske žene in poganskega očeta, na dobrem glasu pri bratih v Listri in Ikoniju. Tega je Pavel hotel imeti, da bi šel z njim. Vzel ga je torej in ga zaradi Judov, ki so bili v teh krajih, dal obrezati; vsi so namreč vedeli, da je bil njegov oče pogan.

Ko so potovali skozi mesta, so jim v spolnjevanje izročali naredbe, ki so jih sklenili apostoli in starešine v Jeruzalemu. Cerkve so se torej v veri utrjevale in vsak dan rastle po številu.

Prehodili so Frigijo in galaško deželo, ker jim je Sveti Duh zabranil oznanjati nauk v Aziji. Ko so prišli do Mizije, so skušali priti v Bitinijo, pa jim Jezusov Duh ni pustil. Šli so torej skozi Mizijo in so prišli v Troado.

Ponoči je Pavel videl prikazen: neki Makedonec je stal pred njim in ga prosil: »Pridi v Makedonijo in pomagaj nam!« Ko pa je videl prikazen, smo takoj iskali priložnosti, kako bi odšli v Makedonijo, prepričani, da nas je Bog poklical, da jim oznanimo evangelij.

Psalm 100

Odpev: »Pojte Bogu vse dežele.«

Ps 100,1-2.3.5

Glasno pritrjujte Gospodu, vse dežele,
služite Gospodu z veseljem!
Stopajte pred njegovo obličje z radostjo!
Odpev: »Pojte Bogu vse dežele.«
Vedite, Gospod je Bog:
on nas je naredil in mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo in ovce njegove paše.
Odpev: »Pojte Bogu vse dežele.«
Zakaj dober je Gospod,
vekomaj traja njegovo usmiljenje
in od roda do roda njegova zvestoba.
Odpev: »Pojte Bogu vse dežele.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, si veroval; blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Aleluja.

Jezusovi učenci so od sveta odbrani

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,18-21)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ako vas svet sovraži, vedite, da je mene sovražil prej ko vas. Ko bi bili vi od sveta, bi svet svoje ljubil. Ker pa niste od sveta, ampak sem vas jaz od sveta odbral, zato vas svet sovraži. Spominjajte se pa besede, ki sem vam jo rekel:

»Služabnik ni večji ko njegov gospod.« Če so mene preganjali, bodo preganjali tudi vas; če so mojo besedo spolnjevali, bodo spolnjevali tudi vašo. Toda vse to vam bodo storili zaradi mojega imena, ker ne poznajo njega, ki me je poslal.
Sv. Florijan, sobota po prvem petku, obvezni god

Berilo

Ti so prišli iz velike bridkosti

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 7,9-17)

Jaz, Janez, sem videl veliko množico, ki je nihče ni mogel prešteti, iz vseh narodov in rodov in ljudstev in jezikov; stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, oblečeni v bela oblačila in s palmami v rokah. Klicali so z močnim glasom: »Odrešenje v našem Bogu, ki sedi na prestolu, in v Jagnjetu!« Vsi angeli so stali okrog prestola in starešin in štirih živih bitij in so padli pred prestolom na svoje obličje ter molili Boga: »Amen. Hvala in slava in modrost in zahvala in čast in oblast in moč našemu Bogu vekomaj. Amen.« In rekel mi je eden izmed starešin: »Tile, ki so oblečeni v bela oblačila, kdo so in od kod so prišli?« Odgovoril sem mu: »Moj Gospod, ti veš.« Rekel mi je: »To so tisti, ki so prišli iz velike bridkosti ter so oprali svoja oblačila in jih očistili z Jagnjetovo krvjo. Zato so pred Božjim prestolom in služijo Bogu noč in dan v njegovem svetišču in sedeči na prestolu bo prebival med njimi. Ne bodo več lačni in ne žejni, tudi sonce jih ne bo peklo ne druga vročina; Jagnje, ki je v sredi pred prestolom, jih bo namreč paslo in jih vodilo k virom živih voda; in Bog bo obrisal vse solze z njihovih oči.«

Psalm 126

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Ps 126,1-6

Ko je Gospod dal, da so se vrnili sionski jetniki,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo.
Tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik vriskanja.
Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«
Tedaj so govorili med narodi:
»Velike reči je Gospod stóril zanje.«
Velike reči je Gospod za nas stóril,
vsi smo bili zato veseli.
Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«
Gospod, daj, da se vrnemo,
kakor se vrnejo potoki v puščavo.
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo z vriskanjem.
Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«
Odhajajo, odhajajo z jokom,
ko nosijo seme za setev.
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem,
ko nosijo svoje snope.
Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Evangelij

Mt 10,39

Aleluja

Aleluja. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Aleluja.

Kristjan mora biti pripravljen na trpljenje

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,34-39)

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem na zemljo mir; nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. Prišel sem namreč, da ločim sina od očeta in hčer od matere in snaho od tašče; in človeku bodo sovražniki njegovi domači. Kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni mene vreden; in kdor ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden; in kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.

Sv. Florijan (4. maj)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Florjan

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Po koncilu v Jeruzalemu se Cerkev razcveti in razširi. Pred misijonom v Evropi Pavel spozna mladega Timoteja in ga sprejme med sodelavce. Da ga obrezati, da bi mogel delovati tudi med Judi. V odprtosti Svetemu Duhu bom prenesel oznanilo o Jezusu v življenje ljudi in povezal staro z novim. Gospod, hvala za dar vere, ki sem ga prejel po misijonarjih in prednikih. Daj mi moči, da jo bom prenesel naprej.


Evangelij

Jezus opozarja učence, da jih bodo ljudje preganjali in zavračali tako kakor njega. Za nekatere bo to polom, za druge pa priložnost, da poglobijo vero in pripadnost. Vztrajal bom v boju, v katerem se bom z ljubeznijo in resnico postavil proti laži, napuhu in konformizmu. Gospod, daj mi pogum in milost, da bom vztrajal v tem prizadevanju in brez popuščanja sprejemal tudi nasprotovanje.

Primož Krečič