Božja beseda za četrtek, 4. maja 2023


Sv. Florijan, obvezni god

Četrtek 4. velikonočnega tedna, četrtek pred prvim petkom

»Kdor sprejme tistega, ki ga pošljem, mene sprejme; kdor pa mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal« (Jn 13,20).

Berilo

Jezus je iz Davidovega rodu

Berilo iz apostolskih del (Apd 13,13-25)

Pavel in njegova spremljevalca so odpluli s Pafa in prišli v Pergo v Pamfiliji. Janez pa se je ločil od njiju in se vrnil v Jeruzalem. Sama sta šla iz Perge dalje in prišla v Antiohijo v Pizidiji. Sobotni dan sta prišla v shodnico in sedla. Po branju iz postave in prerokov so jima sporočili načelniki shodnice: »Brata, če imata kakšno spodbudno besedo za ljudstvo, govorita!«

Pavel je vstal, zamahnil z roko in rekel: »Izraelci in vi, ki se bojite Boga, poslušajte! Bog tega izraelskega naroda je izvolil naše očete in povišal ljudstvo, ko je prebivalo v egiptovski deželi, in jih je z vzdignjeno roko izpeljal od tam. Kakih štirideset let je potrpel z njimi v puščavi. Ko pa je pokončal sedem narodov v kanaanski deželi, jim je njihovo zemljo dal v delež po približno 450 letih. Potem jim je dal sodnike do preroka Samuela.

Od tedaj pa so zahtevali kralja in Bog jim je dal Savla, Kisovega sina, moža iz Benjaminovega rodu, za štirideset let. Ko ga je odstavil, jim je za kralja obudil Davida, o katerem je tudi pričal: ›Našel sem Davida, Jesejevega sina, moža po svojem srcu, ki bo izvrševal vse moje želje.‹

Iz njegovega rodu je Bog poslal Izraelu Odrešenika Jezusa, kakor je bil obljubil; prej, pred njegovim prihodom, pa je oznanil Janez vsemu izraelskemu ljudstvu krst pokore. Ko je Janez dokončaval svoje življenje, je govoril: ›Nisem tisti, za kogar me imate; a glejte, za menoj prihaja ta, ki mu nisem vreden odvezati obuvala z nog.‹«

Psalm 89

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 89,2-3.21-22.25.27

Gospodove milosti bom na veke opeval,
vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo.
Rekel sem namreč: »Milost ima večne temelje.«
Z nebes si utrdil svojo zvestobo.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Našel sem Davida, svojega hlapca,
s svojim svetim oljem sem ga mazilil,
da bi bila vedno z njim moja roka
in ga krepila moja rama.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Moja zvestoba in moja milost bosta z njim,
v mojem imenu bo zrasla njegova moč;
on me bo klical: »Moj oče si ti,
moj Bog in skala mojega zveličanja.«
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Jezus deluje v svojih učencih

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 13,16-20)

Potem ko je Jezus učencem umil noge, jim je rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Služabnik ni večji ko njegov gospod in poslanec ne večji ko tisti, ki ga je poslal. Ako to veste, blagor vam, če boste to delali! Ne govorim o vas vseh; jaz vem, katere sem izvolil. A spolniti se mora pismo: ›Tisti, ki z menoj kruh jé,‹ je vzdignil svojo peto proti meni. Že zdaj vam to povem, preden se zgodi, da boste, ko se zgodi, verovali, da sem jaz.

Resnično, resnično, povem vam: Kdor sprejme, kogar pošljem, mene sprejme; kdor pa sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal.«
Sv. Florijan, četrtek pred prvim petkom, obvezni god

Berilo

Ti so prišli iz velike bridkosti

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 7,9-17)

Zatem sem videl veliko množico, ki je nihče ni mogel prešteti, iz vseh narodov in rodov in ljudstev in jezikov; stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, oblečeni v bela oblačila in s palmami v rokah. 10 In klicali so z močnim glasom: »Zveličanje (prihaja) od našega Boga, ki sedi na prestolu, in od Jagnjeta!« 11 In vsi angeli so stali okrog prestola in starešin in štirih živih bitij in so padli pred prestolom na svoje obličje ter Boga molili, 12 govoreč: »Amen. Hvala in slava in modrost in zahvala in čast in oblast in moč našemu Bogu na vekov veke. Amen.« 13 In spregovoril je eden izmed starešin ter mi rekel: »Ti, ki so oblečeni v bela oblačila, kdo so in od kod so prišli?« 14 In odgovoril sem mu: »Moj Gospod, ti veš.« In rekel mi je: »To so tisti, ki so prišli iz velike bridkosti ter so oprali svoja oblačila in jih očistili v Jagnjetovi krvi. 15 Zato so pred božjim prestolom in mu služijo noč in dan v njegovem svetišču in sedeči na prestolu bo prebival nad njimi. 16 Ne bodo več lačni, ne žejni, tudi sonce jih ne bo peklo, ne druga vročina; 17 zakaj Jagnje, ki je v sredi pred prestolom, jih bo paslo ter jih vodilo k virom živih vodá; in Bog bo obrisal vse solze z njih oči.«

Psalm 126

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Ps 126,1-6

Ko je Gospod dal, da so se vrnili sionski jetniki,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo.
Tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik vriskanja.
Odpev
Tedaj so govorili med narodi:
»Velike reči je Gospod stóril zanje.«
Velike reči je Gospod za nas stóril,
vsi smo bili zato veseli.
Odpev
Gospod, daj, da se vrnemo,
kakor se vrnejo potoki v puščavo.
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo z vriskanjem.
Odpev
Odhajajo, odhajajo z jokom,
ko nosijo seme za setev.
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem,
ko nosijo svoje snope.
Odpev

Evangelij

Mt 10,39

Aleluja

Aleluja. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Aleluja.

Kristjan mora biti pripravljen na trpljenje

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,34-39)

34 Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem na zemljo mir; nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. 35 Prišel sem namreč, da ločim sina od očeta in hčer od matere in snaho od tašče; 36 in človeku bodo sovražniki njegovi domači. 37 Kdor ljubi očeta ali mater bolj ko mene, ni mene vreden; in kdor ljubi sina ali hčer bolj ko mene, ni mene vreden; 38 in kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. 39 Kdor najde svoje življenje, ga bo izbubil; in kdor svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo našel.
Sv. Florijan (4. maj)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Florjan

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V pizidski Antiohiji Judje prosijo Pavla in Barnaba, naj jim spregovorita. Pavel jih spomni na zgodovino odrešenja in jim pokaže, da so se obljube uresničile v Jezusu Kristusu. Poglabljal se bom v Sveto pismo, da bo postal Jezus resnični temelj mojega življenja in vsega dela. Gospod, daj mi še bolj jasno spoznati, da ti odgovarjaš na moje najgloblje hrepenenje in želje. Tako naj te tudi oznanim drugim.


Evangelij

Vse je napeto, v zraku je Judova izdaja. Jezus umije učencem noge in jim s tem pokaže svojo ljubezen. Veseli se, da bodo sprejeli poslanstvo služenja in postali njegove priče. Jezus tudi mene vabi k služenju, da si ne bi pustil streči od drugih in iskal sebično pot. Gospod, pokaži mi, da je veselje v služenju. Odpravi ves strah, ki me ovira pred darovanjem za druge.

Primož Krečič