HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 4. marca 2014

Svetnik za vsak dan
Sv. Kazimir


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (8. nedelja med letom) - Jože Motaln - Kapla na Kozjaku
(2.3.2014 ob 10h, dolžina: 8:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

8. nedelja med letom
(2.3.2014 ob 9h, dolžina: 6:59)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

8. nedelja med letom - Peter Leskovar - Slovenj Gradec
(27.2.2011 ob 10h, dolžina: 13:38)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Torek 8. tedna med letom (leto II)

»Peter pa mu je začel govoriti: »Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj« (Mr 10,28).

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Peter opozarja vernike, da živijo v odločilnem obdobju zgodovine. Kar so preroki napovedovali, se je zgodilo v skrivnosti Jezusovega trpljenja in slave, ki ga je čakala. Odprl se bom Jezusovemu Duhu, ki me bo vodil iz smrti v življenje. Gospod, prosim te, ohrani me budnega in treznega, da bom ob zvestem prizadevanju utrdil upanje na milosti, ki mi jih daješ po razodetju.

Evangelij

Petra zanima, kaj bo prejel, ker je vse zapustil in šel za Jezusom. Jezus mu pove, da njegova odpoved prinaša globlji vstop v njegov odnos z Očetom in stokratno povrnitev ljubezni ter sprejetosti. Trudil se bom sprejemati svoje odpovedi zaradi večje ljubezni in bolj polnega življenja. Gospod, okrepi mi zaupanje, ker me je strah in se še ne upam v vsem podariti.

Primož Krečič

Berilo

Prerokbe nas kličejo k zaupanju v milost

Berilo iz 1. pisma apostola Petra (1 Pt 1,10-16)

Preljubi, po zveličanju so pozvedovali in o njem preiskovali preroki, ki so prerokovali o vam namenjeni milosti; preiskovali so, za kateri ali kakšen čas je Kristusov duh, ki je bil v njih, napovedoval in naznanjal Kristusu namenjeno trpljenje in za tem poveličanje. Njim je bilo razodeto, da niso zase, ampak za vas pripravljali, kar so vas zdaj učili ti, ki so vam oznanili evangelij v Svetem Duhu, poslanem iz nebes. To želijo spoznati celo angeli. Zato prepašite ledja svojega uma, bodite trezni in popolnoma zaupajte v milost, ki se vam daje v razodetju Jezusa Kristusa. Kakor poslušni otroci se ne ravnajte po željah, ki ste jih imeli poprej v svoji nevednosti, temveč, kakor je svet ta, ki vas je poklical, bodite tudi sami sveti v vsem vedenju. Pisano je: »Bodite sveti, ker sem jaz svet.«

Psalm 98

Odpev: »Gospod je naznanil svojo zmago.«

Ps 98,1-4

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama.
Odpev: »Gospod je naznanil svojo zmago.«
Gospod je naznanil svojo zmago,
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe
v blagor Izraelove hiše.
Odpev: »Gospod je naznanil svojo zmago.«
Vsa zemlja je videla
zmago našega Boga.
Radujte se v Gospodu, vse dežele,
veselite se s petjem in godbo!
Odpev: »Gospod je naznanil svojo zmago.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor me ljubi, mojo besedo spolnjuje, moj oče ga ljubi in bova k njemu prišla. Aleluja.

Plačilo Jezusovih učencev

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 10,28-31)

Tisti čas je začel Peter govoriti Jezusu: »Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj.« Jezus je rekel: »Resnično, povem vam: Nikogar ni, ki bi zapustil hišo ali brate ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali njive zaradi mene in zaradi evangelija in bi ne prejel stokrat toliko: zdaj v tem življenju hiš in bratov in sester in mater in otrok in njiv, sredi preganjanja, v prihodnjem veku pa večnega življenja. Mnogi prvi pa bodo poslednji in poslednji prvi.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021