Božja beseda za nedeljo, 4. februarja 2024

5. nedelja med letom (leto B)

»Zjutraj, ko je bilo še zelo temno, je vstal in odšel ter se napotil na samoten kraj in je tam molil« (Mr 1,35)

1. berilo

Truda polne noči so večkrat človekov delež

Berilo iz Jobove knjige (Job 7,1-4.6-7)

Job je spregovóril in rekel: »Mar ni človek najemnik na zemlji in mar njegovi dnevi niso dninarjevi dnevi? Kakor hlapec hrepeni po senci, kakor dninar čaka na plačilo, tako so mi odmerjeni meseci, polni gorja, dodeljene so mi noči, polne trpljenja. Kadar grem spat, mislim, kdaj bom vstal, kadar komaj pričakujem večer, se naveličan premetavam do mraka. Moji dnevi so hitrejši kakor tkalski čolniček, minevajo brez upanja. Spomni se, da je moje življenje le dih, moje oko ne bo več videlo sreče.«

Psalm 147

Odpev: »Gospod ozdravlja potrte v srcu.«

Ps 147,1-2.3-4.5-6

Dobro je prepevati našemu Bogu,
prijeten je ta spev in prav je, da hvalimo Gospoda.
Gospod zida svoje mesto Jeruzalem,
zbira Izraelove pregnance.
Odpev: »Gospod ozdravlja potrte v srcu.«
On zdravi potrte v srcu
in obvezuje njihove rane.
Zvezdam določa število,
sleherno kliče po imenu.
Odpev: »Gospod ozdravlja potrte v srcu.«
Velik je naš Gospod in silen v moči,
njegova modrost je neizmerna.
Gospod dviga ponižne,
krivične pa do tal poniža.
Odpev: »Gospod ozdravlja potrte v srcu.«

2. berilo

Gorje nam, če ne bomo oznanjevali evangelija

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 9,16-19.22-23)

Bratje in sestre, če oznanjam evangelij, nimam pravice, da bi se ponašal, saj je to moja dolžnost. Kajti gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal! Ko bi namreč to delal na lastno pobudo, bi imel plačilo. Če pa tega ne delam na lastno pobudo, mi je bilo zaupano oskrbništvo. Kaj je torej moje plačilo? To, da zastonj oznanjam evangelij in da pri tem ne izkoriščam svoje pravice, ki mi gre iz evangelija. Čeprav sem od vseh neodvisen, sem vendar postal služabnik vseh, da bi jih čim več pridóbil. Slabotnim sem postal slaboten, da bi pridóbil slabotne. Vsem sem postal vse, da bi jih nekaj zagotovo rešil. Vse delam zaradi evangelija, da bi bil tudi sam deležen njegovih obljub.

Evangelij

Prim. Mt 8,17

Aleluja

Aleluja. Kristus je nase vzel naše slabosti in nosil naše bolezni. Aleluja.

Ozdravil je raznovrstne bolnike

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,29-39)

Tisti čas je Jezus prišel iz shodnice in se z Jakobom in Janezom takoj napótil v Simonovo in Andrejevo hišo. Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž so mu povedali o njej. Pristópil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in ona jim je stregla. Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vrati. In ozdrávil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko hudih duhov, ki pa jim ni dovôlil govoriti, ker so ga poznali.

Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil. Simon in njegovi tovariši so mu sledili. Ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.« Rekel jim je: »Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti za to sem prišel.« In prihajal je v njihove shodnice, oznanjal po vsej Galileji in izganjal hude duhove.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Janez de Britto

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

5. nedelja med letom
(4.2.2024 ob 10h, dolžina: 6:12)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

5. nedelja med letom - Franc Kadunc - Ovsiše
(8.2.2015 ob 10h, dolžina: 11:32)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

5. nedelja med letom
(8.2.2015 ob 9h, dolžina: 5:30)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

5. nedelja med letom - Alojz Vicman - Nova Cerkev pri Vojiku
(5.2.2012 ob 10h, dolžina: 9:28)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, nedelja, 8. februar 2015 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! Današnji evangelij (prim. Mr 1,29-39) nam predstavlja Jezusa, ki je potem, ko je pridigal v soboto v shodnici, ozdravil veliko bolnikov. Pridigati in ozdravljati, to dvoje je osnovna Jezusova dejavnost med njegovim javnim delovanjem. S pridiganjem oznanja Božje kraljestvo, z ozdravljanji pa dokaže, da je blizu, da je Božje kraljestvo med nami. ...

Ko je Jezus vstopil v hišo Simona Petra, je videl, da je tašča zaradi vročice v postelji. Takoj ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Hieronim pravi: »Verniki so v podobnem stanju kot Simonova tašča, prosijo, da bi Gospod stegnil roko in jih dvignil. Ker je bil Jezus med njimi, jih ozdravljal, se podarjal, bi bilo absurdno misliti, da bi kdo od teh hotel ostati v postelji.« Sv. Avguštin dodaja, da »od starodavnosti ni bilo slišati o nekom, ki bi ozdravil toliko bolezni, kolikor jih je Kristus.« Origen nadalje pravi: »Sveto pismo nenehno potrjuje, da je bil Jezus človek molitve.«  ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Evangelij današnje nedelje (prim. Mr 1,29-39) je nadaljevanje odlomka iz prejšnje nedelje, saj nam predstavi Jezusa, ki je potem, ko je pridigal v sinagogi v Kafarnaumu, ozdravil veliko bolnikov, začenši z ozdravitvijo Petrove tašče. Ko je vstopil v njegovo hišo, jo je našel v postelji, ker je bila vročična. Takoj jo je prejel za roko, jo ozdravil in vzdignil. Ko je sonce zašlo, je ozdravil veliko bolnikov z različnimi boleznimi. ...

Vsi štirje evangelisti so soglasni, da je osvoboditev od bolezni in ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.