Božja beseda za soboto, 3. februarja 2024


Sv. Blaž, obvezni god

Sobota 4. tedna med letom (leto II), sobota po prvem petku

»Pojdite sami zase na samoten kraj in se nekoliko odpočijte« (Mr 6,31a).

Berilo

Salomon prosi Boga razumnosti

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 3,4-13)

Kralj Salomon je šel v Gabaon, da bi tam daroval; ponoči se mu je Gospod prikazal v sanjah. Bog je rekel: »Prosi, kaj naj ti dam!« Salomon je odgovoril: »Ti si svojemu služabniku Davidu, mojemu očetu, skazal veliko milost, ker je hodil pred teboj v zvestobi, pravičnosti in odkritosrčnosti. Ohranil si mu to veliko milost in mu dal sina, ki zdaj sedi na njegovem prestolu.

In zdaj, Gospod, moj Bog, namesto mojega očeta Davida si napravil za kralja mene, svojega služabnika. Jaz pa sem mlad človek, ne vem, ne kod ne kam. Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvolil, velikega ljudstva, ki se zaradi množice ne da prešteti in ne preceniti. Daj torej svojemu služabniku razumno srce, da bo mogel vladati tvojemu ljudstvu in znal razločevati med dobrim in hudim! Kajti kdo bi sicer mogel vladati temu tvojemu mogočnemu ljudstvu?« Gospodu je bilo všeč, da je Salomon tega prosil.

Bog mu je odgovoril: »Ker si tega prosil in nisi prosil dolgega življenja, ne bogastva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil razumnosti za pravilno ravnanje, glej, bom storil po tvoji prošnji. Glej, dal ti bom modro in razumno srce, tako da ni bilo tebi enakega pred teboj in ne bo za teboj vstal tebi enak. Pa tudi to, česar nisi prosil, ti bom dal: bogastvo in slavo, tako da vse tvoje žive dni med kralji ne bo tebi enakega.«

Psalm 119

Odpev: »Gospod, nauči me svojih zakonov!«

Ps 119,9.10.11.12.13.14

Kako bo mladenič ohranil svojo pot čisto?
Če se bo držal tvojih besed.
Z vsem svojim srcem te iščem;
ne daj, da bi zablodil od tvojih ukazov!
Odpev: »Gospod, nauči me svojih zakonov!«
V svojem srcu hranim tvoj izrek,
da ne grešim zoper tebe.
Slavljen si, Gospod;
nauči me svojih zakonov!
Odpev: »Gospod, nauči me svojih zakonov!«
S svojimi usti oznanjam
vse tvoje odloke.
Življenja po tvojih odredbah se veselim
kot največjega bogastva.
Odpev: »Gospod, nauči me svojih zakonov!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Naš Odrešenik Jezus Kristus je uničil smrt in osvetlil življenje po evangeliju. Aleluja.

Jezusa skrbijo ovce brez pastirja

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,30-34)

Tisti čas so se apostoli zbrali pri Jezusu ter mu povedali vse, kar so storili in učili. Rekel jim je: »Pojdite sami zase v samoten kraj in se nekoliko odpočijte.« Mnogo jih je namreč prihajalo in odhajalo, da še jesti niso utegnili. In odpeljali so se v čolnu v samoten kraj sami zase. Videli so jih pa, da odhajajo in mnogo jih je to zvedelo; in od vseh mest so tja hiteli peš in prišli pred njimi. Ko je Jezus izstopil, je zagledal veliko množico; zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel mnogokaj učiti.
Sv. Blaž (leto II), sobota po prvem petku, obvezni god

Berilo

Vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 12,1-4)

Bratje, tudi mi, ki imamo toliko prič okoli sebe, odložimo vso težo in zapeljivi greh, vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka, in glejmo na voditelja in dopolnitelja vere, na Jezusa. Ta je namesto veselja, ki ga je čakalo, s preziranjem sramote pretrpel križ in sedel na desnico Božjega prestola. Pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov prenesel toliko nasprotovanja zoper sebe, da ne omagate, utrujeni v svojih srcih. Niste se še do krvi ustavljali v boju zoper greh.

Psalm 22

Odpev: »Gospodu gre moja hvalnica.«

Ps 22,26-28.30.32

Svoje zaobljube bom izpolnil pred tistimi, ki se ga bojijo.
Ubogi bodo jedli in se nasitili,
hvalili bodo Gospoda tisti, ki ga iščejo;
naj jim sŕca živijo na veke.
Odpev: »Gospodu gre moja hvalnica.«
Spomnili se bodo in se vrnili h Gospodu vsi konci zemlje;
pred njim bodo padle na kolena vse družine narodov.
Hranijo se in padajo na kolena vsi krepki na zemlji,
pred njim se klanjajo vsi, ki se v prah pogrezajo.
Odpev: »Gospodu gre moja hvalnica.«
Moja duša pa bo živela le njemu, moj zarod mu bo služil.
O mojem Gospodu bodo pripovedovali prihodnjemu rodu,
oznanjali bodo njegovo pravičnost.
Ljudstvu, ki bo šele rojeno, bodo govorili: »Gospod je to narédil.«
Odpev: »Gospodu gre moja hvalnica.«

Evangelij

2 Tim 1,10

Aleluja

Aleluja. Naš odrešenik Kristus Jezus je uničil smrt in razsvetlil življenje in nepropadljivost po evangeliju. Aleluja.

Jezus pokliče deklico nazaj v življenje

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 5,21-43)

Ko se je Jezus v čolnu prepeljal spet na drugo stran, se je zbrala okoli njega velika množica in je ostal kraj morja. Tedaj pride eden izmed načelnikov shodnice, po imenu Jair; ko ga ugleda, mu pade k nogam in ga zelo prosi: »Moja hčerka umira; pridi in položi roko nanjo, da ozdravi in bo živela.« In Jezus je odšel z njim. Spremljalo ga je pa mnogo ljudi in so ga stiskali.

Neka žena, ki je že dvanajst let imela krvotok in je veliko pretrpela od mnogih zdravnikov ter potrošila vse svoje imetje, pa ji ni nič pomagalo, ampak se ji je še poslabšalo, je slišala o Jezusu, se mu v gneči od zadaj približala in se dotaknila njegove obleke. Mislila je namreč: »Ako se dotaknem tudi le njegove obleke, bom ozdravela.« In pri priči ji je usahnil vir krvi in je začutila, da je bolezen ozdravljena. Jezus je sam pri sebi spoznal, da je šla moč iz njega, se obrnil k množici in rekel: »Kdo se je dotaknil moje obleke?« Učenci so mu rekli: »Vidiš množico, ki te stiska od vseh strani, pa praviš: Kdo se me je dotaknil?« In oziral se je okoli sebe, da bi ugledal njo, ki je to storila. Žena, ki se je zavedala, kaj se je zgodilo, pa je preplašena in drhteč pristopila in se vrgla predenj ter mu povedala vso resnico. On ji je rekel: »Hči, ozdravila te je tvoja vera. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje bolezni.«

Še je govoril, ko pridejo od načelnika shodnice in pravijo: »Tvoja hči je umrla; kaj še nadleguješ Učenika?« Ko Jezus sliši to sporočilo, reče načelniku: »Ne boj se, samo veruj!« In ni pustil nikogar, da bi šel z njim, razen Petra, Jakoba in Jakobovega brata Janeza. Pridejo do načelnikove hiše in opazi hrup in jok in žalno vpitje. Vstopi in jim pravi: »Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.« In posmehovati so se mu.

On pa vse odslovi, vzame s seboj očeta in mater deklice in te, ki so bili z njim, in gre tja, kjer je deklica ležala. Prime deklico za roko in ji ukaže: »Talita kum« – kar pomeni: »Deklica, rečem ti, vstani!« In deklica je takoj vstala in hodila; imela je namreč dvanajst let. Obšla jih je silna groza. Ostro jim je zabičal, naj tega nihče ne zve; in velel je, naj ji dajo jesti.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Blaž

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Salomon je še mlad in neizkušen, zato prosi Boga za dar modrosti in učljivo srce, da bo pravično vladal in znal ločevati med dobrim in zlom. Bog ga usliši, povrh tega ga nagradi še z bogastvom in slavo. Ob Salomonu se bom zavedal, da je Božja modrost pomembnejša kakor dobrine in uspehi sveta. Gospod, daj mi ponižno srce, da bom znal prav prositi in ne bom nikoli pozabil, da je vse od tebe.

Evangelij

Učenci se vrnejo in navdušeno govorijo o Božjih delih, ki so se zgodila po njih. Jezus jim reče, naj se umaknejo od množice in se odpočijejo v njegovi bližini, sam pa še sprejema druge ljudi, ki prihajajo. Zavedal se bom, da ni dovolj le oznanjati in pastoralno delovati, biti moram tudi z Jezusom. Gospod, naj bom tesno v tvoji družbi, da bom odprto sprejemal ljudi.

Primož Krečič

Sv. Blaž (3. februar)