Božja beseda za ponedeljek, 4. decembra 2023

Ponedeljek prvega adventnega tedna

»Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen.« (Mt 8,8)

Berilo

Bog zbere ljudstva v kraljestvu resnice in miru

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 2,1-5)

Razodetje, ki ga je dobil Izaija, Amosov sin, o Judu in Jeruzalemu: Zgodilo se bo poslednje dni: Gora Gospodove hiše bo stala vrh gora, vzvišena nad griči. K njej bodo vreli vsi narodi, mnoga ljudstva pojdejo tja in porečejo: »Pridite, pojdimo h Gospodovi gori, k hiši Jakobovega Boga, da nas pouči o svojih potih, da bomo hodili po njegovih stezah! Zakaj s Siona bo prišla postava in Gospodova beseda iz Jeruzalema.«

Sodil bo med narodi, delil bo pravico mnogim ljudstvom. Svoje meče bodo prekovali v lemeže, svoje sulice v vinjake. Narod ne bo več vzdignil meča zoper narod, ne bodo se več učili vojskovanja. Jakobova hiša, pridite, hodimo v Gospodovi luči!

Ali

Odrešenik bo veselje rešenim

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 4,2-6)

Tisti dan bo Gospodova mladika v okras in čast in sad zemlje v ponos in slavo za Izraelove rešence. Kdor tedaj v Sionu še ostane in je pri življenju v Jeruzalemu, se bo imenoval svet, vsak, ki je zapisan za življenje v Jeruzalemu.

Ko Vsemogočni izmije nesnago sionskih hčerá in odplakne krvavo zadolžitev Jeruzalema iz njegove srede z duhom sodbe in duhom očiščenja, potem ustvari Gospod na vsem prostoru sionskega griča in na vseh njegovih shodih oblak podnevi in dim ter žarek plamenečega ognja ponoči. Kajti nad vsem veličastvom bo baldahin in zaslon bo za senco podnevi pred vročino, in za obrambo in zavetje pred nevihto in dežjem.

Psalm 122

Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«

Ps 122,1-9

Veselil sem se, ko so mi rekli:
v Gospodovo hišo pojdemo veseli.
Že stoje naše noge
med tvojimi vrati, Jeruzalem.
Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«
V Jeruzalem, ki je zidan kot mesto,
vse trdno sklenjeno v sebi.
Tja hodijo Gospodovi rodovi,
kakor določa Izraelova postava.
Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«
Tja hodijo rodovi
slavit Gospodovo ime,
tam so postavljeni sodni stoli,
stoli Davidove hiše.
Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«
Zaradi svojih bratov in svojih prijateljev
pravim: »Mir v tebi!«
Zaradi hiše Gospoda, našega Boga,
ti želim vse dobro.
Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Pokaži nam, Gospod, svoje usmiljenje in daj nam svoje rešenje. Aleluja.

Božje kraljestvo bo za vse narode

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 8,5-11)

Ko je Jezus prišel v Kafarnaum, je stopil k njemu stotnik in ga prosil: »Gospod, moj služabnik leži doma mrtvouden in zelo trpi.« Rekel mu je: »Pridem in ga ozdravim.«

Stotnik mu je pa odgovoril: »Gospod, nisem vreden, da greš pod mojo streho, ampak reci le besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Tudi jaz, ki sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj, rečem temu: ›Pojdi‹ in gre; in drugemu ›Pridi‹ in pride; in svojemu služabniku: ›Stôri to‹ in stori.«

Ko je Jezus to slišal, se je začudil in rekel svojim spremljevalcem: »Resnično, povem vam, tolike vere nisem našel pri nikomer v Izraelu! Povem vam pa, da jih bo veliko prišlo od vzhoda in zahoda in bodo sedli za mizo z Abrahamom in Izakom in Jakobom v nebeškem kraljestvu.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Barbara

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podcast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Čas je odločilen. Prerok vabi na goro, na kraj Božje bližine. Tam je Mojzes dobil zapovedi, Jezus je razodel blagre in se spremenil. Z gore se je vrnil k Očetu. Moj poklic kristjana je v notranji odprtosti za sprejemanje Božjih načrtov, da hodim po njegovih potih. Gospod, osvobodi me ozkosti doline, da bom šel na goro in zaživel po tvoji volji.

Evangelij

Stotnik prosi Jezusa, da bi ozdravil bolnega služabnika. Jezus je pripravljen iti k njemu, vendar se stotnik zanese na učinkovitost njegove besede. Tudi meni Jezus prinaša besedo, ki ozdravlja. Okrepil bom vero v moč njegove besede. Gospod, hvala za tvoje odrešenje. Naj želim ozdraveti in se trudim živeti kot novi človek.

Primož Krečič