HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za nedeljo, 4. novembra 2012

31. nedelja med letom (leto B), zahvalna nedelja

»Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, mu je rekel: 'Nisi daleč od Božjega kraljestva.'« (Mr 12,34)

31. nedelja med letom - p. Andrej Šegula - Ljubljana - Sv. Peter
(4.11.2012 ob 10h, dolžina: 6:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

1. berilo

Ljubimo Gospoda z vsem srcem

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 6,2-6)

Boj se Gospoda, svojega Boga, ti, tvoj sin in tvojega sina sin, in spolnjuj vse dni svojega življenja vse njegove zakone in zapovedi, ki ti jih zapovedujem, da boš dolgo živel! Poslušaj jih, Izrael, in jih vestno spolnjuj, da ti bo dobro in da se zelo pomnožite, kakor ti je Gospod, Bog tvojih očetov, obljubil deželo, v kateri teče mleko in med! Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini! Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu.

Psalm 18

Odpev: »Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala.«

Ps 18,2-4.47.51

Ljubim te, Gospod, moja moč,
Gospod, moja skala,
moj grad, moj osvoboditelj,
moj Bog, kamor se zatekam.
Odpev
Ljubim te, Gospod, moja moč,
moj Bog, kamor se zatekam,
moja pečina, moj ščit,
rog moje rešitve, moja obramba.
Odpev
Živel, Gospod, in slavljen, moja skala,
poveličan Bog, moj rešitelj!
Dal si zmago svojemu kralju,
usmiljenje svojemu maziljencu.
Odpev

2. berilo

Jezus ima neminljivo duhovništvo, ker ostane vekomaj

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 7,23-28)

23 In onih duhovnikov je bilo več, ker jim je smrt branila ostati, 24 ta pa ima, ker ostane vekomaj, neminljivo duhovništvo. 25 Zatorej morate tistim, ki se po njem bližajo Bogu, tudi zveličanje vedno dajati, ker vedno živi, da prosi zanje. 26 Spodobilo se je namreč, da imamo takega velikega duhovnika, ki je svet, nedolžen, neomadeževan, ločen od grešnikov in višji od nebes; 27 ki mu ni treba kakor velikim duhovnikom vsak dan poprej darovati za lastne grehe, potlej za grehe ljudstva. Zakaj to je storil enkrat, ko je daroval sam sebe. 28 Postava namreč za velike duhovnike postavlja ljudi, obdane s slabostjo, beseda prisege, ki je prišla za postavo, pa Sina, vekomaj popolnega.

Evangelij

Jn 14,23

Aleluja

Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede, govorí Gospod, moj Oče ga bo ljubil in prišla bova k njmeu. Aleluja.

Zapoved ljubezni do bližnjega je enaka ljubezni do Boga

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 12,28-34)

Tisti čas je k Jezusu pristopil neki pismouk in ga vprašal: »Katera je prva med vsemi zapovedmi?« Jezus mu je odgovoril: »Prva zapoved med vsemi je: ›Poslušaj, Izrael, Gospod je naš Bog, edini Gospod. Ljubi torej Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem in vso močjo.‹ To je prva zapoved. Druga je tej enaka: ›Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.‹ Večja od teh ni nobena druga zapoved.«

Pismouk pa mu je rekel: »Dobro, učenik, prav si rekel, da je Bog edini in ni drugega razen njega; in da je ljubiti njega z vsem srcem in vsem mišljenjem in vso dušo in vso močjo ter ljubiti bližnjega kakor sam sebe – več kakor vse žgalne in druge daritve.«

Videč, da je razumno odgovoril, mu je Jezus rekel: »Nisi daleč od Božjega kraljestva.« In nihče si ga ni upal še kaj vprašati.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018