HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 31. julija 2020

Svetnik za vsak dan
Sv. Ignacij Lojolski


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (17. nedelja med letom) - Boštjan Lenart - Sv. Jakob Slovenske Gorice
(27.7.2014 ob 10h, dolžina: 8:11)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

17. nedelja med letom
(27.7.2014 ob 10h, dolžina: 7:35)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

17. nedelja med letom
(27.7.2014 ob 9h, dolžina: 11:43)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

17. nedelja med letom - Jože Motaln - Kapla na Kozjaku
(24.7.2011 ob 10h, dolžina: 13:29)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Ignacij Lojolski, obvezni god

Petek 17. tedna med letom (leto II)

»Od kod torej njemu vse to?« (Mt 13,56b)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Jeremija govori pred templjem in vabi ljudstvo k spreobrnjenju, zato morajo sprejeti Božjo besedo in ne zgolj hoditi v tempelj. Če jo bodo poslušali, bodo živeli, če ne, bodo umrli. Toda postavijo se proti njemu, da mora umreti. Poglobil bom premišljevanje Božje besede za spreobrnjenje. Gospod, hvala za vse, ki me usmerjajo k tvoji Besedi, da jo uresničim v življenju.

Evangelij

Jezus govori v domači shodnici in ljudje se čudijo njegovim besedam. Toda ne sprejmejo jih zaradi predsodkov, ker je zanje še vedno le tesarjev sin. Povsem bom zaupal Jezusu in ne bom nasedal različnim predsodkom do njega in njegovega nauka. Gospod, prosim te za dar močne vere, da te bom vselej sprejel kot Mesija in Odrešenika, ki ga je Bog poslal na svet.

Primož Krečič

Berilo

Zbrano ljudstvo krivično obsodi preroka na smrt

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 26,1-9)

V začetku vladanja Josijevega sina Joakima, Judovega kralja, je prišla Jeremiju ta beseda od Gospoda: Tako govori Gospod: »Postavi se v dvor Gospodove hiše! Govôri vsem, ki pridejo iz Judovih mest molit v Gospodovo hišo, vse besede, ki sem ti jih ukazal, da jih govoriš; ne opuščaj nobene besede! Morda prisluhnejo in se spreobrnejo, vsak s svojega hudobnega pota. Tedaj mi bo žal hudega, kar jim mislim storiti zaradi njihovih hudobnih dejanj. Povej jim: Tako govori Gospod: ›Ako me ne boste poslušali, da bi hodili po moji postavi, ki sem vam jo dal, in ne pazili na besede prerokov, mojih služabnikov, ki jih neprenehoma pošiljam k vam, a jih ne poslušate, naredim tej hiši kakor Silu in to mesto dam za kletev vsem narodom na zemlji.‹« Slišali so duhovniki, preroki in vse ljudstvo, kako je Jeremija govoril te besede v Gospodovi hiši. Ko je Jeremija vse do konca izgovoril, kar mu je Gospod ukazal, da pove vsemu ljudstvu, so ga duhovniki, preroki in vse ljudstvo zgrabili in vpili: »Umreti moraš! Zakaj si prerokoval v Gospodovem imenu: ›Kakor Šilu se bo zgodilo tej hiši, in to mesto bo razdejano, da nihče več ne bo tu prebival?‹« In vse ljudstvo v Gospodovi hiši se je zbralo zoper Jeremija.

Psalm 69

Odpev: »Gospod, usliši me v svoji veliki dobroti.«

Ps 69,5.8-10.14

Sovražijo me brez vzroka,
več jih je ko las na moji glavi,
bolj so močni ko moje roke:
mar naj vrnem, česar nisem ugrabil?
Odpev: »Gospod, usliši me v svoji veliki dobroti.«
Zaradi tebe sem prenašal zasramovanje,
sramota je pokrila moje obličje.
Tujec sem postal svojim bratom,
gorečnost za tvojo hišo me razjeda.
Odpev: »Gospod, usliši me v svoji veliki dobroti.«
Jaz pa molim k tebi, Gospod,
ob času milosti, o Bog;
usliši me po svoji veliki dobroti,
po svoji zvesti pomoči!
Odpev: »Gospod, usliši me v svoji veliki dobroti.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod nebes in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti Božjega kraljestva. Aleluja.

Za rojake je Jezus samo tesarjev sin

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,54-58)

Tisti čas je prišel Jezus v svoj kraj in je ljudi učil v njih shodnici, da so strmeli in govorili: »Od kod ima ta to modrost in te moči? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegova mati Marija? In njegovi bratje, ali niso Jakob in Jožef in Simon in Juda? In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Od kod ima vendar vse to?« In spotikali so se nad njim. Jezus jim je pa rekel: »Ni brez časti prerok razen v svojem kraju in na svojem domu.« In ni storil tam mnogo čudežev zaradi njih nevere.
Sv. Ignacij Lojolski (31. julij)

Sv. Ignacij Lojolski (leto II), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je ob različnih priložnostih spregovoril o sv. Ignaciju Lojolskem, ustanovitelju Družbe Jezusove, ki danes goduje. V nagovoru pred Angelovim češčenjem prvega avgusta 2010 je dejal: »Živel je v 16. stoletju, spreobrnil sej e ob prebiranju Jezusovega življenja in življenja svetnikov med dolgim okrevanjem zaradi rane, ki jo je dobil med bojem. To kar je bral, ga je tako navdušilo, da se je odločil hoditi za Gospodom.« ...

Benedikt XVI. je med obiskom papeške univerze Gregoriane, ki je bila od nekdaj ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Avguštin razlaga: »Pred nami je velik paradoks. Po eni strani moramo ljubiti svoje sovražnike, po drugi strani pa moramo sovražiti naše družine, če nas ovirajo pri večnem življenju.« Sv. Ciril Aleksandrijski pojasnjuje: »V resnici nam Kristus pravi, ne da ne smemo ljubiti svoje družine, temveč da si ne smemo dovoliti ljubiti jo bolj kot njega.« Sv. Avguštin dodaja: »Istočasno ne smemo pustiti, da naša naravna mati in naša čustva do nje nadomestijo našo ljubezen do svete ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Berilo

Vse delajte v Božjo slavo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 10,31-33; 11,1)

31 Najsi torej jeste ali pijete ali kaj delate, vse delajte v božjo slavo. 32 Brez spotike bodite Judom in Grkom in božji cerkvi, 33 kakor skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi vsem in pri tem ne iščem tega, kar meni koristi, ampak to, kar množici, da bi se zveličali. Bodite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov.

Psalm 111

Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

Ps 111,1-9

Aleluja.
Slavil bom Gospoda z vsem srcem
v zboru pravičnih in v srenji.
Velika so Gospodova dela,
preiskovanja vredna za vse, ki jih ljubijo.
Njegovo delo je polno veličastva in sijaja,
njegova pravičnost ostane na veke.
Obrnil je spomin na svoje čudeže,
Gospod je usmiljen in milostljiv;
jed daje njim, ki se ga bojé;
vekomaj se spominja svoje zaveze.
Svojemu ljudstvu je pokazal moč svojih del,
ko jim je dal posest narodov.
Dela njegovih rok so zvestoba in pravičnost,
trdne so vse njegove zapovedi,
postavljene za vek in veke,
izpolnjene zvesto in pravično.
Poslal je rešitev svojemu ljudstvu,
potrdil je svojo zavezo za vekomaj;
sveto in častitljivo je njegovo ime.

Evangelij

Prim. Mt 19,27-29

Aleluja

Aleluja. Vi, ki ste zaradi mene in evangelija vse zapustili, boste prejeli stokratno in dobili v delež večno življenje. Aleluja.

Kristusov učenec se odpove vsemu

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 14,25-33)

Tisti čas so z Jezusom potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec.

Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne séde in ne preračuna stroškov, ali ima dovolj, da ga bo dokončal? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidave pa ne more dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in bi govorili: ›Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati.‹

Ali: kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sédel in se posvetoval, ali se more z deset tisoč možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja nadenj z dvajset tisoči? Če se ne more, pošlje poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšni so pogoji za mir.

Takó torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021