Božja beseda za četrtek, 31. julija 2014


Sv. Ignacij Lojolski, obvezni god

Četrtek 17. tedna med letom (leto II), četrtek pred prvim petkom

»Učenec nebeškega kraljestva je podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.« (Mt 13,52)

Berilo

Za Boga smo kakor glina v lončarjevi roki

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 18,1-6)

Beseda, ki je prišla Jeremiju od Gospoda: »Vstani, pojdi dol v lončarjevo hišo! Tam ti bom naznanil svoje besede!« Šel sem torej dol v lončarjevo hišo; in glej, lončar je na lončarskem kolovratu opravljal svoje delo. Če se je posoda, ki jo je ravno iz gline oblikoval, v lončarjevi roki pokvarila, je iz nje spet naredil drugo posodo, kakor se je lončarju zdelo prav. Tedaj mi je prišla Gospodova beseda: »Ali ne morem storiti z vami, kakor ta lončar? Glej, kakor je glina v lončarjevi roki, tako ste v moji roki vi, Izraelova hiša!«

Psalm 146

Odpev: »Blagor človeku, ki mu Bog pomaga.«

Ps 146,1-6

Hvali, moja duša, Gospoda!
Hvalil bom Gospoda vse življenje,
prepeval bom svojemu Bogu,
dokler bom živel.
Odpev: »Blagor človeku, ki mu Bog pomaga.«
Ne zanašajte se na kneze,
na človeka, pri katerem ni rešitve:
izdihne, se povrne v zemljo,
in propadejo njegovi načrti.
Odpev: »Blagor človeku, ki mu Bog pomaga.«
Blagor človeku, ki mu je Bog pomočnik,
čigar upanje je v Gospodu,
Stvarniku nebes in zemlje,
morja in vsega, kar tam živi!
Odpev: »Blagor človeku, ki mu Bog pomaga.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede. Aleluja.

Šele ob koncu sveta bo ločitev dobrih in slabih

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,47-53)

Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Dalje je podobno nebeško kraljestvo mreži, ki so jo vrgli v morje in je zajela ribe vsake vrste; ko se je napolnila, so jo potegnili na breg in so sedli ter odbrali dobre v posodo, slabe pa pometali proč.

Tako bo ob koncu sveta: Angeli bodo šli in ločili hudobne izmed pravičnih in jih bodo vrgli v ognjeno peč; tam bo jok in škripanje z zobmi. Ste razumeli vse to?« Odgovorijo mu: »Smo.« Nato jim je rekel: »Zato je vsak pismouk, ki je poučen o nebeškem kraljestvu, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.« Ko je Jezus končal te prilike, je odšel od tam.
Sv. Ignacij Lojolski (leto II), četrtek pred prvim petkom, obvezni god

Berilo

Vse delajte v Božjo slavo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 10,31-33; 11,1)

31 Najsi torej jeste ali pijete ali kaj delate, vse delajte v božjo slavo. 32 Brez spotike bodite Judom in Grkom in božji cerkvi, 33 kakor skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi vsem in pri tem ne iščem tega, kar meni koristi, ampak to, kar množici, da bi se zveličali. Bodite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov.

Psalm 111

Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

Ps 111,1-9

Aleluja.
Slavil bom Gospoda z vsem srcem
v zboru pravičnih in v srenji.
Velika so Gospodova dela,
preiskovanja vredna za vse, ki jih ljubijo.
Njegovo delo je polno veličastva in sijaja,
njegova pravičnost ostane na veke.
Obrnil je spomin na svoje čudeže,
Gospod je usmiljen in milostljiv;
jed daje njim, ki se ga bojé;
vekomaj se spominja svoje zaveze.
Svojemu ljudstvu je pokazal moč svojih del,
ko jim je dal posest narodov.
Dela njegovih rok so zvestoba in pravičnost,
trdne so vse njegove zapovedi,
postavljene za vek in veke,
izpolnjene zvesto in pravično.
Poslal je rešitev svojemu ljudstvu,
potrdil je svojo zavezo za vekomaj;
sveto in častitljivo je njegovo ime.

Evangelij

Prim. Mt 19,27-29

Aleluja

Aleluja. Vi, ki ste zaradi mene in evangelija vse zapustili, boste prejeli stokratno in dobili v delež večno življenje. Aleluja.

Kristusov učenec se odpove vsemu

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 14,25-33)

Tisti čas so z Jezusom potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec.

Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne séde in ne preračuna stroškov, ali ima dovolj, da ga bo dokončal? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidave pa ne more dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in bi govorili: ›Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati.‹

Ali: kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sédel in se posvetoval, ali se more z deset tisoč možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja nadenj z dvajset tisoči? Če se ne more, pošlje poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšni so pogoji za mir.

Takó torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Ignacij Lojolski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Jeremija opazuje lončarja, kako glino, ki se mu pokvari, zopet premesi in naredi nov izdelek. To je sporočilo za nezvesto ljudstvo, vendar je njegova napoved uničenja le pedagoška in vzgojna, da bi se spreobrnili. Bolj se bom zavedal, da je moje življenje kakor glina v Božjih rokah. Gospod, ti si voditelj zgodovine in vseh dogodkov, hvala za vso skrb, ki jo namenjaš svojemu ljudstvu.

Evangelij

Jezusov učenec ne pripada neki šoli ali nauku, ampak živi v odnosu z Jezusom in sprejema njegov nauk. Iz tega raste njegova modrost, v kateri kakor hišni gospodar povezuje staro in novo. Trudil se bom poglobiti v Jezusovo besedo in jo živeti v stvarnem okolju. Gospod, pomagaj mi razumeti, da bom mogel tvojo besedo tem bolj govoriti drugim, čim bolj jo bom uresničeval.

Primož Krečič

Sv. Ignacij Lojolski (31. julij)

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Avguštin razlaga: »Pred nami je velik paradoks. Po eni strani moramo ljubiti svoje sovražnike, po drugi strani pa moramo sovražiti naše družine, če nas ovirajo pri večnem življenju.« Sv. Ciril Aleksandrijski pojasnjuje: »V resnici nam Kristus pravi, ne da ne smemo ljubiti svoje družine, temveč da si ne smemo dovoliti ljubiti jo bolj kot njega.« Sv. Avguštin dodaja: »Istočasno ne smemo pustiti, da naša naravna mati in naša čustva do nje nadomestijo našo ljubezen do svete ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je ob različnih priložnostih spregovoril o sv. Ignaciju Lojolskem, ustanovitelju Družbe Jezusove, ki danes goduje. V nagovoru pred Angelovim češčenjem prvega avgusta 2010 je dejal: »Živel je v 16. stoletju, spreobrnil sej e ob prebiranju Jezusovega življenja in življenja svetnikov med dolgim okrevanjem zaradi rane, ki jo je dobil med bojem. To kar je bral, ga je tako navdušilo, da se je odločil hoditi za Gospodom.« ...

Benedikt XVI. je med obiskom papeške univerze Gregoriane, ki je bila od nekdaj ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.