Božja beseda za ponedeljek, 31. januarja 2022


Sv. Janez Bosko, obvezni god

Ponedeljek 4. tedna med letom (leto II)

»Pojdi domov k svojim ljudem in jim naznani, kako velike reči ti je storil Gospod in se te usmilil« (Mr 5,19).

Berilo

David sprejema ponižanje iz Božje roke

Berilo iz 2. Samuelove knjige (2 Sam 15,13-14.30;16,5-13)

Tedaj je prišel k Davidu poslanec s sporočilom: »Srca Izraelovih mož so se nagnila k Absalomu.« Nato je rekel David vsem svojim služabnikom, ki so bili pri njem v Jeruzalemu: »Vzdignite se, bežimo! Kajti ni rešitve za nas pred Absalomom. Hitro odrinite! Sicer se podviza, nas dohiti, spravi nad nas nesrečo in udari mesto z ostrim mečem.« David je šel na Oljsko goro. Grede je jokal in imel zakrito glavo ter hodil bos. Tudi vsi ljudje, ki so bili z njim, so si zakrili glave in hodili jokajoč.

Ko je David prišel do Bahurima je od tam prišel Gerov sin Semej iz rodovine Savlove hiše; prišel je in grede preklinjal ter metal kamenje na Davida in vse služabnike kralja Davida, čeprav so šli vsi vojaki ob njegovi desni in levi. In tako je govoril Semej, ko je preklinjal: »Proč, proč, krvoločnik in hudobnež! Gospod je obrnil nate vso kri Savlove hiše, na čigar mesto si se vrinil za kralja, in Gospod je dal kraljestvo v roke tvojemu sinu Absalomu. Glej, v nesreči si, ker si krvoločnik!«

Tedaj je kralju rekel Sarvijin sin Abisaj: »Zakaj ta mrtev pes preklinja mojega gospodarja in kralja? Pojdem tja in mu odsekam glavo!« Kralj pa je odgovoril: »Kaj imam z vami, Sarvijini sinovi? Naj preklinja; kajti če mu je Gospod rekel: ›Prekolni Davida!‹ kdo bo vprašal: ›Zakaj tako delaš?‹«

Potem je David rekel Abisaju in vsem svojim služabnikom: »Glej, moj sin, ki je izšel iz mojih ledij, mi streže po življenju, koliko bolj zdaj ta Benjaminovec! Pustite ga, naj preklinja, ker mu je Gospod naročil! Morda se Gospod ozre na mojo besedo in mi povrne z dobrim za kletev, ki me danes zadeva.« In David je nadaljeval pot s svojimi ljudmi.

Psalm 3

Odpev: »Vstani, Gospod, in me reši.«

Ps 3,2-3.4-5.6-7

Kako so se namnožili, ki me stiskajo!
Mnogi vstajajo zoper mene,
mnogo jih je, ki govorijo o meni:
»Zanj pri Bogu ni več rešitve!«
Odpev: »Vstani, Gospod, in me reši.«
Ti, Gospod, pa si moj ščit,
moja slava, ti mi dvigaš glavo.
Glasno sem klical h Gospodu
in me je uslišal s svoje svete gore.
Odpev: »Vstani, Gospod, in me reši.«
Legel sem in zaspal;
vstal sem, ker me Gospod podpira.
Ne bojim se tisočev ljudstva,
ki se naokrog postavljajo zoper mene.
Odpev: »Vstani, Gospod, in me reši.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kristusova beseda naj v obilju prebiva med vami; zahvaljujte se Bogu in Očetu po Kristusu. Aleluja.

Kristus izžene hudega duha

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 5,1-20)

Tisti čas so prišli Jezus in njegovi učenci na drugo stran morja, v Geraško deželo. Brž ko je stopil iz čolna, mu je od grobov nasproti prišel človek s hudim duhom. Bivališče je imel v grobovih in ga nihče več ni mogel zvezati niti z verigami; že večkrat so ga namreč vklenili v okove in verige, pa je verige raztrgal in okove strl in nihče ga ni mogel ukrotiti. Ponoči in podnevi je bil vedno v grobovih in v gorah in je kričal ter se tolkel s kamenjem.

Ko je od daleč zagledal Jezusa, je pritekel in padel predenj in zakričal z močnim glasom: »Kaj mi hočeš, Jezus, Sin Boga Najvišjega? Zarotim te pri Bogu: Ne muči me!« Jezus mu je namreč rekel: »Pojdi iz človeka, hudobni duh!« Tudi ga je vprašal: »Kako ti je ime?« In odgovoril mu je: »Legija mi je ime, ker nas je mnogo.« Zelo ga je prosil, naj bi jih ne izgnal iz kraja.

Pasla pa se je tam po gori velika čreda svinj. Prosili so ga: »Pošlji nas v svinje, da gremo vanje!« In dovolil jim je. Izšli so torej hudobni duhovi in so obsedli svinje; planila je čreda, okoli dva tisoč, po bregu v morje in se v morju utopila.

Njihovi pastirji so zbežali in razglasili novico po mestu in po naseljih in ljudje so prišli gledat, kaj se je zgodilo. Pridejo torej k Jezusu in vidijo, da obsedenec, ki je imel prej »legijo«, sedi oblečen in je zdrave pameti; in obšla jih je groza. Tisti, ki so bili priča, pa so jim pripovedovali, kako se je zgodilo obsedencu in kaj je s svinjami. Začeli so ga prositi, naj odide iz njihovih krajev.

Ko pa je stopal v čoln, ga je prosil ta, ki je bil prej obseden, da bi smel ostati pri njem. A ni mu dovolil, ampak mu je rekel: »Pojdi domov k svojim ljudem in jim oznani, kako velike reči ti je storil Gospod in se te usmilil.« In odšel je ter začel oznanjati v Deseteromestju, koliko mu je storil Jezus; in vsi so se čudili.
Sv. Janez Bosko (leto II), obvezni god

Berilo

Mislite na to, kar je sveto

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom (Flp 4,4-9)

Veselite se vedno v Gospodu; zopet pravim: Veselite se! Vaša blagost bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nikar ne bodite v skrbeh, ampak v vsem razodevajte svoje želje Bogu v molitvi in prošnji z zahvalo. In božji mir, ki vsak razum presega, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Končno, bratje: kar je resnično, kar pošteno, kar pravično, kar čisto, kar ljubeznivo, kar je častno, karkoli je krepostno in karkoli hvale vredno, to imejte v mislih. Česar ste se naučili, kar ste prejeli in slišali in na meni videli, to izvršujte, in Bog miru bo z vami.

Psalm 33

Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«

Ps 33,2-9

Slavil bom Gospoda vekomaj,
njegova hvala bo vedno v mojih ustih.
Z Gospodom naj se ponaša moja duša;
naj slišijo ponižni in se veselijo.
Odpev
Poveličujte z menoj Gospoda
in skupno slavimo njegovo ime!
Iskal sem Gospoda in me je uslišal
ter me otel vseh mojih strahov.
Odpev
Glejte nanj, da se razveselite
in da ne zardijo vaši obrazi!
Glej, ubožec je klical in Gospodje slišal,
iz njegove stiske gaje rešil.
Odpev
Angel Gospodov šotori okoli tistih,
ki se ga boje, da jih otme.
Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod;
blagor človeku, ki se k njemu zateka.
Odpev

Evangelij

Prim. Mt 11,25

Aleluja

Aleluja. Slávljen si, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Postanite kakor otroci

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 18,1-5.10)

V tistem času so učenci pristopili k Jezusu in rekli: »Kdo je največji v nebeškem kraljestvu?« Jezus je poklical otroka, ga postavil v sredo mednje in rekel: »Resnično, povem vam: Če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej poniža kakor ta otrok, tisti je največji v nebeškem kraljestvu. In kdor sprejme katerega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme. Glejte, da ne boste zaničevali katerega teh malih; kajti povem vam, da njihovi angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega Očeta, ki je v nebesih.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Janez Bosko

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (4. nedelja med letom) - p. Andraž Arko - Ljubljana - Vič
(3.2.2013 ob 10h, dolžina: 9:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

4. nedelja med letom - Jožef Povh - Kamnica pri Mariboru
(31.1.2010 ob 10h, dolžina: 6:27)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Luč Besede rodi življenje

Berilo

David beži pred upornim Absalomom. To je spokorna pot, da bi odvrnil kazen zaradi svojega greha. Pri tem sprejme tudi poniževanje Savlovega sorodnika. Po tem zgledu bom sprejemal trpljenje kot prošnjo za ureditev grešnih razmer. Gospod, naj se ob dogajanju v svetu učim, da ne bom vračal hudobije in bom izpolnjeval tvojo voljo.

Evangelij

V poganski deželi Jezus izžene hudega duha, da gre v svinje. Ta se mu ne more upirati, upirajo pa se mu ljudje. Prosijo ga, naj odide iz njihovih krajev. Boril se bom proti delu hudega duha in stvarno gledal na njegovo moč. Gospod, ti si premagal hudobnega duha, pomagaj mi živeti ta odrešeni odnos v boju z njegovimi prevarami.

Primož Krečič

Sv. Janez Bosko (31. januar)

Zadnja homilija (4. nedelja med letom) - p. Andraž Arko - Ljubljana - Vič
(3.2.2013 ob 10h, dolžina: 9:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

4. nedelja med letom - Jožef Povh - Kamnica pri Mariboru
(31.1.2010 ob 10h, dolžina: 6:27)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »