Božja beseda za soboto, 30. septembra 2023


Sv. Hieronim, obvezni god

Sobota 25. tedna med letom (leto I), kvatrna sobota

»Dobro prisluhnite tem besedam. Sin človekov bo namreč izročen v človeške roke.« (Lk 9,44)

Berilo

Bog bo prebival med svojim ljudstvom

Berilo iz knjige preroka Zaharija (Zah 2,5-9.14-15)

Povzdignil sem oči in sem videl. Glej, človek z merilno vrvjo v roki. Rekel sem mu: »Kam greš?« Odgovoril mi je: »Zmeril bom Jeruzalem, da vidim, kolikšna je njegova širina in kolikšna njegova dolžina.«

Tedaj se angel, ki je govoril z menoj, pomakne naprej, in nasproti mu stopi drug angel; temu reče: »Teci in povej mlademu človeku tam: Jeruzalem bo odprto mesto, toliko bo ljudi in živine v njem! Jaz ga bom obdajal kakor ognjen zid, govori Gospod, in bom njegova slava sredi njega.«

Raduj se in bodi vesela, sionska hči, ker, glej, prihajam in bom prebival v tvoji sredi, govori Gospod. Mnogi narodi se bodo pridružili Gospodu tisti dan in bodo postali del njegovega ljudstva; v tvoji sredi bodo prebivali.

Spev z odpevom

Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«

Jer 31,10.11-12.13

Narodi, čujte Gospodovo besedo!
Oznanjajte jo po daljnih otokih in govorite:
»On, ki je Izraela razkropil, ga bo zbral,
čuval ga bo kakor pastir svoj čredo.«
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«
Gospod je rešil Jakoba,
osvobodil ga iz rok močnejšega.
Pridejo in vriskajo na Sionski višini,
žarijo od radosti zaradi Gospodove rešitve.
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«
Tedaj bodo veselo rajala dekleta,
mladeniči in starši bodo veseli.
Njih žalost spremenim v radost,
njih trpljenje v tolažbo in veselje.
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor spolnjuje Kristusovo besedo, v tem je Božja ljubezen zares popolna. Aleluja.

Učenci se bojijo vprašati Jezusa o trpljenju

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,44-45)

Ko so se vsi čudili vsemu temu, kar je Jezus delal, je rekel svojim učencem: »Dobro poslušajte te besede; Sin človekov bo namreč izdan ljudem v roke.« Oni pa te besede niso umeli; bila je namreč zakrita pred njimi, da je niso razumeli, toda bali so se ga vprašati o tej stvari.
Sv. Hieronim (leto I), kvatrna sobota, obvezni god

Berilo

Vse Božje pismo je koristno za pouk

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Timoteju (2 Tim 3,14-17)

Preljubi, ostani pri tem, kar si se naučil in v veri sprejel, ker veš, od koga si se naučil, in ker od detinstva poznaš Sveto pismo, ki ti more dati modrost za zveličanje po veri v Jezusa Kristusa. Vse od Boga navdihnjeno Pismo tudi koristno za pouk, za prepričevanje, poboljševanje in za vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln, za vsako dobro delo pripraven.

Psalm 18

Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«

Ps 18,8-11

Gospodova postava je popolna,
poživlja dušo;
Gospodova beseda je zanesljiva,
uči nevednega.
Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«
Gospodove postave so prave,
razveseljujejo srce;
Gospodov ukaz je čist,
razsvetljuje oči.
Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«
Gospodov strah je iskren,
ostane vekomaj;
Gospodovi odloki so resnični,
obenem pravični.
Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«
Zaželeni so bolj kot zlato
in zakladi čistega zlata,
slajši so kot med
in strd iz satovja.
Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«

Evangelij

Prim. Apd 16,14

Aleluja

Aleluja. Gospod, odpri nam srce, da bomo prisluhnili besedam tvojega Sina. Aleluja.

Nebeško kraljestvo je podobno zakladu

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,47-52)

Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Nebeško kraljestvo je podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi.

Ste doumeli vse to?« Rekli so mu: »Smo.« Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Hieronim

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V Jeruzalemu želijo zgraditi obzidje, a ni potrebno, ker bo mesto odprto za vse narode. Gospodova navzočnost bo razlog za njihov prihod in iskanje rešitve. Z Zaharijem se bom trudil sprejemati ljudi različnih ljudstev in kultur, ki imajo istega Gospoda in Rešitelja. Gospod, hvala, ker prebivaš med ljudmi. Daj, da te bom občutil kot trdno podporo pri mnogih srečanjih in rešitvah.

Evangelij

Jezus drugič napove, da bo moral trpeti. Učenci tega nočejo slišati in sprejeti. Ni dovolj poslušati njegove besede, ampak jim je treba pustiti, da vstopijo v srce in nagovorijo od znotraj. V molitvi se bom ves izročil Gospodu in odpravil strah pred tem, da bi preveč zahteval od mene. Gospod, pomagaj mi, da bom odločno sprejemal tvojo besedo, tudi ko boš zahteval kaj zelo težkega.

Primož Krečič

Sv. Hieronim (30. september)

Misli Benedikta XVI.

Danes bomo svojo pozornost namenili sv. Hieronimu, cerkvenemu očetu, ki je postavil Sveto pismo v središče svojega življenja: prevedel ga je v latinski jezik, razlagal ga je v svojih delih in predvsem se je trudil, da bi ga oprijemljivo živel v svojem dolgem zemeljskem življenju kljub dobro znanemu težkemu in ognjevitemu značaju, ki mu ga je dala narava. ...

Hieronim se je rodil v Stridonah okoli leta 347 (ali kot je Benedikt XVI. rekel v nemškem povzetku v Stridonah v današnji Ljubljani ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.