HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 30. septembra 2019

Svetnik za vsak dan
Hieronim


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (26. nedelja med letom)
(25.9.2016 ob 11h, dolžina: 9:55)

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

26. nedelja med letom - Sv. Tomaz pri Ormozu
(25.9.2016 ob 10h, dolžina: 11:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

26. nedelja med letom
(25.9.2016 ob 10h, dolžina: 9:24)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

26. nedelja med letom - Boris Kučko - Beltinci
(29.9.2013 ob 10h, dolžina: 7:48)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

26. nedelja med letom - Milan Kšela - Brežice
(26.9.2010 ob 10h, dolžina: 11:30)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Hieronim, obvezni god

Ponedeljek 26. tedna med letom (leto I)

»Kdor je namreč med vami vsemi najmanjši, ta je velik.« (Lk 9,48b)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Jeruzalemčani so pozabili na Gospoda in z grehom omadeževali mesto. Zato ga je Gospod prepustil sovražnikom, toda le za določen čas, da bi se spreobrnili. Gospodu bom priznal svojo krivdo in sprejel kazen za grehe v zavesti, da jih bo odpustil in mi podaril novo življenje. Gospod, hvala, da si dober in pravičen, da me vodiš k spreobrnjenju in zvestobi.

Evangelij

Učenci gledajo na prihodnje poslanstvo z očmi sveta, razmišljajo o tem, kdo bo več pomenil. Jezus jim odgovori s podobo nemočnega in nepomembnega otroka. Poživil bom služenje v skupnosti in se boril proti vsaki obliki gospodovanja. Gospod, hvala, ker ne prihajaš z močjo in oblastjo, ampak z ljubeznijo, ki je v službi vsakemu človeku.

Primož Krečič

Berilo

Bog obljublja skorajšnjo rešitev

Berilo iz knjige preroka Zaharija (Zah 8,1-8)

Prišla je beseda Gospoda vsega stvarstva: Ves gorim za Sion; zavoljo njega me vnema silno čustvo! Vrnem se na Sion in sredi Jeruzalema bom prebival. Jeruzalem se bo imenoval zvesto mesto in gora Gospoda vsega stvarstva sveta gora. Še bodo starčki in starke posedali po jeruzalemskih trgih, vsak s palico v roki zavoljo visoke starosti; mestne ulice bodo polne dečkov in deklic, ki se bodo igrali na trgih. Če se bo to zdelo čudežno ostanku tega ljudstva v tistih dneh, mar bo čudežno tudi v mojih očeh? govori Gospod vsega stvarstva. Glej, rešil bom svoje ljudstvo iz dežele vzhajajočega sonca in iz dežele zahajajočega sonca. Pripeljem jih domov, da bodo spet prebivali v Jeruzalemu. Moje ljudstvo bodo in jaz bom njihov Bog v zvestobi in pravičnosti.

Psalm 102

Odpev: »Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod.«

Ps 102,16-18.19-21.29.22-23

Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod,
vsi kralji priznavali tvoje veličastvo;
ko se Gospod obrne k molitvi siromakov,
njih prošnje ne bo zavrgel.
Odpev: »Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod.«
Ljudstvo, ki šele pride, hvali Gospoda,
zakaj Gospod je pogledal na zemljo,
da bi slišal vzdihovanje jetnikov,
in rešil nje, ki so bili izročeni smrti.
Odpev: »Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod.«
Sinovi tvojih služabnikov bodo varni,
oznanjali bodo hvalo Gospodovemu imenu,
ko se zberejo ljudstva
in kraljestva, da bi služila Gospodu.
Odpev: »Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor spolnjuje Kristusovo besedo, v tem je Božja ljubezen zares popolna. Aleluja.

Kdor je najmanjši med vsemi, je velik

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,46-50)

Tedaj so Jezusovi učenci premišljevali, kdo bi bil največji med njimi. Jezus, ki je vedel za misel njih srca, pa je vzel otroka, ga postavil poleg sebe ter jim rekel: »Kdor koli sprejme tega otroka v mojem imenu, mene sprejme; in kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal. Kajti kdor je najmanjši med vami vsemi, ta je velik.«

Spregovoril pa je Janez in rekel: »Učenik, videli smo nekoga, ki je v tvojem imenu izganjal hude duhove, pa smo mu branili, ker ne hodi z nami.« Jezus mu je rekel: »Ne branite; kdor namreč ni zoper vas, je za vas.




Sv. Hieronim (30. september)

Sv. Hieronim (leto I), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

Danes bomo svojo pozornost namenili sv. Hieronimu, cerkvenemu očetu, ki je postavil Sveto pismo v središče svojega življenja: prevedel ga je v latinski jezik, razlagal ga je v svojih delih in predvsem se je trudil, da bi ga oprijemljivo živel v svojem dolgem zemeljskem življenju kljub dobro znanemu težkemu in ognjevitemu značaju, ki mu ga je dala narava. ...

Hieronim se je rodil v Stridonah okoli leta 347 (ali kot je Benedikt XVI. rekel v nemškem povzetku v Stridonah v današnji Ljubljani ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Vse Božje pismo je koristno za pouk

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Timoteju (2 Tim 3,14-17)

14 Ti pa ostani pri tem, kar si se naučil in si verno sprejel, ker veš, od koga si se naučil, 15 in ker od detinstva poznaš sveto pismo, ki ti more dati modrost za zveličanje po veri v Kristusa Jezusa. 16 Vse od Boga navdihnjeno pismo je tudi koristno za pouk, za prepričevanje, za poboljševanje in za vzgojo v pravičnosti, 17 da bi bil božji človek popoln, za vsako dobro delo pripraven.

Psalm 18

Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«

Ps 18,8-11

Zamajala se je zemlja in se stresla,
temelji gora so strepetali,
zmajali so se, ker se je razsrdil.
Iz njegovih nosnic se je dvigal dim
in požirajoč ogenj iz njegovih ust;
od njega so se vžigali živi oglji.
10 Upognil je nebo in stopil dol:
teman oblak je bil pod njegovimi nogami.
11 Vozil se je na kerubu in letal,
na perutih vetra se je nosil.

Evangelij

Prim. Apd 16,14

Aleluja

Aleluja. Gospod, odpri nam srce, da bomo prisluhnili besedam tvojega Sina. Aleluja.

Nebeško kraljestvo je podobno zakladu

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,47-52)

47 Dalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki so jo vrgli v morje in je zajela (ribe) vsake vrste; 48 ko se je napolnila, so jo potegnili na breg in so sedli ter odbrali dobre v posodo, slabe pa pometali proč. 49 Tako bo ob koncu sveta: angeli bodo šli in ločili hudobne izmed pravičnih 50 in jih bodo vrgli v ognjeno peč; tam bo jok in škripanje z zobmi.« 51 »Ste razumeli vse to?« Odgovorijo mu: »Smo.« 52 Nato jim je rekel: »Zato je vsak pismouk, ki je poučen o nebeškem kraljestvu, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.«



Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020