Božja beseda za nedeljo, 30. julija 2023

17. nedelja med letom (leto A)

»Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere.« (Mt 13,45)

1. berilo

Salomon prosi za modrost

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 3,5.7-12)

V Gibeónu se je Salomonu ponoči v sanjah prikazal Gospod. Bog je rekel: »Prôsi, kaj naj ti dam!« Salomon je rekel: »Gospod, moj Bog, ti si zdaj postavil za kralja svojega služabnika namesto mojega očeta Davida. Jaz pa sem še deček; ne vem ne kod ne kam. Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvôlil, številnega ljudstva, ki ga zaradi velikosti ni mogoče izmeriti ne prešteti. Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim! Kajti kdo bi sicer mogel vladati temu tvojemu mogočnemu ljudstvu?«

Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil za to. Bog mu je rekel: »Ker si prosil za to in si nisi prosil dolgega življenja, ne bogastva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil zase razumnosti za pravo razsojanje, glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom modro in razumno srce, takó da ni bilo tebi enakega pred tabo in ne bo vstal tebi enak za tabo.«

Psalm 119

Odpev: »Gospod, kako ljubim tvojo postavo.«

Ps 119,57.72.76-77.127-128.129-130

Pravim Gospodu: »To je moj delež,
da izpolnjujem tvoje besede.
Postava tvojih ust je zame boljša
kakor tisoči zlatnikov in srebrnikov.«
Odpev: »Gospod, kako ljubim tvojo postavo.«
Naj me vendar potolaži tvoja dobrota,
kakor si obljubil svojemu služabniku.
Naj pride tvoje usmiljenje nadme, da bom žível,
kajti tvoja postava je moje veselje.
Odpev: »Gospod, kako ljubim tvojo postavo.«
Zato ljubim tvoje zapovedi
bolj kakor zlato, bolj kakor zlato najčistejše.
Zato ravnam po vseh tvojih ukazih,
vsako lažno pot sovražim.
Odpev: »Gospod, kako ljubim tvojo postavo.«
Tvoja pričevanja so čudovita,
zato jih varuje moja duša.
Razodetje tvojih besed nas razsvetljuje,
nevednim daje razumnost.
Odpev: »Gospod, kako ljubim tvojo postavo.«

2. berilo

Upodobljeni smo po Božjem Sinu

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,28-30)

Bratje in sestre, vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu; namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo upodobljeni po njegovem Sinu, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical; in tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil; tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal.

Evangelij

Prim. Mt 11,25

Aleluja

Aleluja. Slávljen si, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Nebeško kraljestvo je podobno zakladu

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,44-52)

Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo.

Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en sam dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.

Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa poméčejo proč. Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Ste doumeli vse to?«

Rekli so mu: »Smo.«
Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Peter Krizolog

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

17. nedelja med letom
(30.7.2023 ob 10h, dolžina: 10:28)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

17. nedelja med letom - Boštjan Lenart - Sv. Jakob Slovenske Gorice
(27.7.2014 ob 10h, dolžina: 8:11)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

17. nedelja med letom
(27.7.2014 ob 10h, dolžina: 7:35)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

17. nedelja med letom
(27.7.2014 ob 9h, dolžina: 11:43)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

17. nedelja med letom - Jože Motaln - Kapla na Kozjaku
(24.7.2011 ob 10h, dolžina: 13:29)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Hilarij iz Poitiersa pravi, da je »skriti zaklad na njivi učlovečeni Kristus, ki se ga da brezplačno najti. Evangeljski nauk je po sebi popoln, toda ni drugega načina, da uporabljamo in imamo ta zaklad skupaj z njivo tako, da ga plačamo, saj ne moremo imeti nebeških dobrin, ne da bi zanje žrtvovali svetne.« To še bolj podrobno razloži sv. Gregor Veliki: »To njivo kupi tisti, ki se potem, ko je prodal vse, odpove zemeljskim užitkom in kroti ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je mladim v Altöttingu spregovoril o dragocenem zakladu ‘evharistiji’. »Eden od bistvenih načinov biti z Gospodom je češčenje svete evharistije. Altötting je po zaslugi škofa Schramla prišel do nove zakladnice. Tam, kjer so nekdaj hranili zaklade preteklosti, dragocene zgodovinske in pobožne predmete, se sedaj nahaja kraj za resnični zaklad Cerkve: Gospodova stalna navzočnost v svojem zakramentu. Gospod nam v eni od svojih prilik pripoveduje o zakladu skritem na njivi. Tisti, ki ga je našel, je prodal vse, kar ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.